ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ระดับต้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ระดับต้น*, -ระดับต้น-

ระดับต้น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ระดับต้น (n.) preliminary See also: initial Syn. ขั้นแรก, เบื้องต้น, ช่วงต้น Ops. ขั้นสุดท้าย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
top (vt.) อยู่ในระดับต้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When my chain keep linkin' like Christmas lightsเมื่อโซ่ของฉันได้พันธนาการ เหมือนไฟประดับต้นคริสมาสต์
Class-one molecular dissolution.การสลายตัวของโมเลกุล อยู่ในระดับต้นๆทีเดียว
When I was 8, my dad had me driving a tractor tarring a roof, trimming a tree with a chainsaw...ที่หลังคาและยังให้ ประดับต้นไม้บ้านั่นอีก
I got my own back by qualifying for one of the top high schools.ฉันก็ได้มีคุณสมบัติพอ เพื่อเข้าไฮสคูลระดับต้น
I was the top tooth model in the country.ผมเคยเป็นนายแบบฟันระดับต้นๆ\ของประเทศ
You might recognize them from such lists as most wanted.คุณอาจจะจำพวกเขาได้ จากรายชื่อผู้ที่ถูกต้องการตัวระดับต้น
Hook up illegal cable and what do I get?ลูกบอลประดับต้นคริสมาสต์ ปีหน้าของเรา
Karl was a top paid cutthroat in Flea Bottom.คาร์ลเป็นนักฆ่าฝีมือระดับต้นๆ ในฟีล์ บัตท่อม
He slipped on a fucking rock and bashed his own head in while basically on top of a behavior tech.หมอนั่นตกลงไปในซอกเขาแล้ว ทุบหัวตัวเอง ทั้งๆ ที่อยู่ในระดับต้นๆ ของพวกที่มีพฤติกรรมดี
After a year of Olympic trials qualifiers, the top American Olympic boxing hopefuls are here in Reno to compete to make the US team.หลังจากมีรอบคัดเลือกโอลิมปิกตลอดปี นักกีฬาที่หวังอยากเป็นทีมชาติ ระดับต้นๆ ก็มาร่วมตัวกันในเรโนนี่ เพื่อแข่งขันเข้าทีมชาติโอลิมปิก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ระดับต้น
Back to top