ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รอยคราบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รอยคราบ*, -รอยคราบ-

รอยคราบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รอยคราบ (n.) drying mark Syn. คราบ, รอย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Staining suggests that the injury occurred before he died.รอยคราบบ่งบอกว่ามี บาดเจ็บหนักก่อนเสียชีวิต
A bloodstained Jean stands before a masked assassin.รอยคราบเลือดของ Jean ย่อมาจากก่อนที่ฆาตรกอนสวมหน้ากาก
The bloodstains on his shirt were straight up and down.รอยคราบเลือดบนเสื้อของเขาเนี่ยเป็นทางขึ้นและลง
There's the legend of the Templar treasure, and the stain effects the legend.มันเป็นตำนานของอัศวินเทมปร้า ขุมทรัพย์, และรอยคราบของคำจารึก.
"The stain effected" could refer to a dye or a reagent used to bring about a certain result."รอยคราบ" คงหมายถึงการย้อมสีหรือวิธีทางเคมี ใช้ เพื่อให้ได้ผลที่แน่นอน.
I'm covered in songwriting grime. The helicopter flew bugs in my teeth.ฉันมีแต่รอยคราบจากการแต่งเพลง ฮอนั่นก็พัดเอาแมลงเข้าปากฉัน
All I see is a water stain from a lousy stucco job.ผมเห็นแต่รอยคราบน้ำจากการโป๊สีห่วยสุดๆ
Look, the face value of this is that it's a water stain.ฟังผม คุณค่าของมันก็แค่ เป็นแค่รอยคราบเปื้อนเท่านั้น
FBI techs found a grand piano at the conservatory with bits of dried flesh and blood inside the keyboard lid.ทีมเทคนิค FBI เจอเปียโนตัวใหญ่ ที่โรงเรียนสอนดนตรี มีรอยคราบเลือดแห้ง และยังใหม่ ในฝาครอบคีย์บอร์ด
You can see blood traces in the compaction and evidence of a blunt-edged instrument used to gouge out whatever was hidden in his chest.เห็นรอยคราบเลือด อยู่ในโพรงนั่น และมีหลักฐานของวัตถุปลายทื่อ ที่ทิ่มลงไป แซะอะไรก็ตามที่ซ่อนอยู่ ในทรวงอกของเอน็อค
It's all degraded and smeared from the blood.มันเสื่อมสลาย หรือไม่ก็ กลายสภาพไปหมดแล้ว จากรอยคราบเลือด
Found a jacket. There's bloodstains on it.เจอ แจ้คเก็ทตัวหนึ่ง มีรอยคราบเลือด
He was wearing the exact same clothing he had on at the deposition, right down to the stain on his tie.เขาแต่งตัวเหมือน ตอนที่ไปฟังคำให้การ มีรอยคราบ บนเนคไทของเขาด้วย
There's a huge stain on the floor.มีรอยคราบใหญ่บนพื้นด้วย
It is a big deal. It'll leave a ring and Mom will go apeshit and blame me.เป็นสิ มันจะทำให้เกิดรอยคราบ แม่ก็จะปาขี้ แล้วมาโทษพ่ออีก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รอยคราบ
Back to top