ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รอบเดือน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รอบเดือน*, -รอบเดือน-

รอบเดือน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รอบเดือน (n.) menses See also: menstruation Syn. ประจำเดือน, เมนส์
รอบเดือน (n.) monthly period See also: menstruation, menstrual period, menses, period Syn. ระดู, เมนส์
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Amenorrheaการขาดประจำเดือน; ระดู, การไม่มี; อะมีโนเรีย; ภาวะไม่มีระดู; ภาวะขาดประจำเดือนที่ไม่เกี่ยวกับการมีครรภ์; ประจำเดือนหยุดหายไป; ไม่มีประจำเดือน; การไม่มีเลือดระดู; การไม่มีระดู; การไม่มีประจำเดือน; ขาดประจำเดือน; ขาดระดู; ไม่มีรอบเดือน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
period (n.) ช่วงมีรอบเดือน See also: ช่วงมีประจำเดือน, ช่วงเวลาที่มีระดู Syn. menstruation, menses
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I ain't had my flow in two months.รอบเดือนหนูขาดไป 2 เดือนแล้ว
The hormones in it will help you regulate your period.ใช้ฮอร์โมนบรรเทารอบเดือน
This is the third home invasion in this area in the last month.นี้่เป็นการบุกรุกบ้านครั้งที่สาม บริเวณนี้ในรอบเดือน พวกนี้มันเริ่ม บุกเข้ามาในเมืองแล้ว
Perhaps he's at a sensitive point in his monthly cycle.อาจอยู่ในช่วงหงุดหงิดของรอบเดือน
Yes. In fact, our menses are synchronized.ใช่ ที่จริง รอบเดือนของพวกเราตรงกัน
If Aunt Edie asks me one more time if I've had my BM...ถ้าป้าอีดี้ถามผมอีกว่า ผมปวดรอบเดือนไหม
Today is the first day in a month without a single act of public drunkenness at McKinley High!นี่เป็นวันแรก ในรอบเดือนที่ไม่มีนักเรียน ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
And I read somewhere that when women spend a lot of time together, their cycles line up and they all get super crazy hormonal at the same time.และผมเคยอ่านเจอว่าเวลาพวกผู้หญิง ใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากๆ ในช่วงจะมีรอบเดือนๆใกล้ๆกัน พวกเธอก็จะเดาอารมณ์ไม่ได้ เป็นเพราะฮอร์โมน
How many times are you gonna tell me? What's with you?เดือนที่ลำบาก ฮาโลวีน และ ความเจ็บป่วยของผู้หญิงก่อนมีรอบเดือน
I found a number of police reports from the last few months that may involve our mystery girl.เขาจะจับคุณ ในข้อหาขัดขวางการทำงานของ จนท. ฉันพบการรายงานของตำรวจ มีหลายอันเกี่ยวข้องกับสาวลึกลับในรอบเดือนที่ผ่านมา
And the great news is... you will see a drop in your menstrual cycle.ข่าวดีก็คือ... รอบเดือนจะลดลง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รอบเดือน
Back to top