ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รอดสายตา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รอดสายตา*, -รอดสายตา-

รอดสายตา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รอดสายตา (v.) escape someone´s notice Syn. หลงหูหลงตา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There isn't any flying under my radar.ไม่มีใครรอดสายตาฉันไปได้หรอก
Don't let him out of your sight. That's our guy.อย่าให้เขาหลุดรอดสายตาของคุณ เราต้องการตัวเขา
How to stay off radar, like the London bombers.เช่นหลุดรอดสายตาอย่างมือระเบิดลอนดอน
We are being on guard, even a mouse couldn't have passed by unnoticedพวกเราคุ้มกันอยู่ แม้แต่หนูก็ไม่อาจเล็อรอดสายตาเราได้
Sometimes years go by between sightings.มันเล็ดรอดสายตาฉันไปปีแล้วปีเล่า
How wretchedly observant of you.โชคร้ายที่ไม่รอดสายตาของคุณเลย
How are they managing to stay out of our way?พวกมันหลุดรอดสายตา พวกเราไปได้ยังไง?
Safest thing to do would be not let Wistrom out of your sight.ทางที่ดีอย่าให้วิสทรอม รอดสายตาคุณไปได้เป็นการดี
Almost wish I didn't see that.เกือบรอดสายตาไปได้แน่ะ
Hey, look, I'm not letting you out of my sight.เฮ้ ฟังนะ ฉันจะไม่ปล่อยให้เธอหลุดรอดสายตาไปได้
That irrelevant list was eating away at me.รายชื่อคนที่ไม่เชื่อมโยงได้หลุดรอดสายตาผมไป
You thought you could slip that one by me, didn't you?คุณคิดว่าจะรอดสายตาผม ด้วยตัวคนเดียว คุณไม่?
Just make sure he doesn't burn you.ให้แน่ใจว่าเขาไม่รอดสายตาไปได้
I've always wondered how'd you manage to get so many people on the Sixth Pilgrimage without Hope Plaza catching on?ผมสงสัยมานานแล้ว ว่าคุณจะทำอย่างไง ที่จะส่งคนตั้งหลายคน ไปกับการเดินทางครั้งที่ 6 ให้รอดสายตาโฮป พลาซาไปได้
Nothing gets in or out without them knowing about it.ไม่มีอะไร หลุดรอดสายตาพวกมันไปได้
Finest surveillance training on the planet, and a New York cop gave you the slip.ได้รับการฝึกมาอย่างดีที่สุดในโลก แต่กลับปล่อยให้ตำรวจนิวยอร์คคนเดียว หลุดรอดสายตาไปได้
Well, if he can get past Miami Metro Homicide, so can I.ถ้าเขาสามารถรอดสายตาตำรวจ ไมอามี่ เมโทรได้.. ผมก็ต้องทำได้
How the fuck did he get away from the cops?แล้วไอ้เชี่ยนี่มันรอดสายตา ตำรวจไปได้ยังไง?
Ori's not going anywhere without us knowing about it.และที่ลานใหญ่ในเมือง โอริ ไม่มีทางหลุดรอดสายตาเราไปได้
Do not lose those vehicles at any cost.อย่าให้รถนั่นรอดสายตาไปได้
And you're right, I often think of Bag-end.เจ้ารอดสายตาก็อบลินมาได้ไง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รอดสายตา
Back to top