ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รอดตาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รอดตาย*, -รอดตาย-

รอดตาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รอดตาย (v.) survive See also: escape death Syn. รอดชีวิต, อยู่รอด Ops. เสียชีวิต, ตาย
English-Thai: HOPE Dictionary
survival(เซอไว'เวิล) n. การอยู่รวด,การรอดตาย,การดำรงอยู่,การเหลืออยู่,สิ่งที่ดำรงอยู่,บุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่,สิ่งหรือบุคคลที่เหลืออยู่. adj. เกี่ยวกับเครื่องยังชีพ
survive(เซอไวว') vi. อยู่รอด,รอดตาย,ดำรงอยู่,เหลืออยู่,ยังคงมีชีวิตอยู่,ยังชีพอยู่,อยู่รอด,มีชีวิตอยู่ต่อไป., See also: survivability n. survivable adj., Syn. outlast,outlive,persist
survivor(เซอไว'เวอะ) n. อยู่รอด,ผู้รอดตาย,ผู้ที่เหลืออยู่,สิ่งที่เหลืออยู่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Five men still alive. The rest have moved on.รอดตาย 5 คน ที่เหลือขนเรียบร้อย..
Only by surviving it, will you prevail.รอดตายออกไปได้ จึงจะเป็นผู้ชนะที่แท้
MAN 1 : He'd eat the bread.รอดตายเพราะขนมปังเหรอ
No, we're gonna be all right, skipper. We're gonna be all right.เราต้องรอดตาย เราต้องปลอดภัย
We're lucky to be alive.เราโชคดีเเล้วที่รอดตาย
We're taking the survivors to the border. Are you coming?เรากำลังพาคนที่รอดตายไปที่ชายแดน ไปด้วยกันมั้ย
You survive the Nam, you get to live forever.รอดจากนี่ได้ ก็รอดตายทุกแห่งหนแล้ว
After six long years of murder, victims are being mourned throughout the world.โลกเศร้าสลดไปกับผู้รับเคราะห์ พวกเรารอดตาย...
And that's your only chance to ever walk out of this goddamn place in one piece.มันเป็นทางเดียว ที่นายจะรอดตายไปจากที่นี่ได้
If our ballet is harmonious, we shall surviveหากจังหวะ เราประจวบเหมาะกัน เราจะรอดตาย
It's because great-grandmother survived, that you survived and mother was born, and that I'm here.เพราะว่าคุณทวดรอดตาย คุณยายก็เลยรอด และมีแม่ แล้วหนูก็อยู่ที่นี่
Yeah, I was almost killed by my Dad but survived.ก็ใช่น่ะสิ, ยังดีที่รอดตายจากมือพ่อมาได้
I mean, I survived a 12,000-foot freefall, and this is gonna be my only scar?คือผม... ผมรอดตายจาก 12,000 ฟุต ที่ตกมา แล้ีวนี่แผลเป็นของผมเท่านั้น
Poor thing, she lived.น่าอนาถแท้ เธอรอดตาย
He survived Somalia, Yugoslavia, Iraq.เขารอดตายในโซมาเลีย ยูโกสลาเวีย อิรัค
It's obvious we don't like each other, but if we're going to survive... we have to stick together.มันเห็นได้ชัดเลยว่าพวกเราต่างไม่ชอบหน้าซึ่งกันและกัน แต่ถ้าพวกเรารอดตายจากตรงนี้ไปได้... พวกเราจะรักกันมากยิ่งขึ้น
If anything, I feel lucky to be alive.ผมว่า ยังโชคดีที่ผมรอดตายมาได้
Let the girl have her moment.นายระเบิด ฉันหมายความว่า ถ้ามันเกิดขึ้น นายสามารถรอดตายได้?
We were supposed to work together so we all survived.เราจึงต้องร่วมมือกัน จะได้รอดตาย
Excuse me sir, what makes you think they even survived the transportation?ขอโทษครับ อะไรทำให้คุณเชื่อว่า เขารอดตายจากการย้อนเวลา
Both he and his mom escaped death in the same night.ทั้งเขาและแม่ รอดตายในคืนเดียวกัน
Just because there haven't been any survivors before, doesn't mean there won't be any this time.แค่เพราะว่า ไม่เคยมีใครรอดตายมาก่อน ไม่ได้หมายความว่าครั้งนี่ จะไม่มีนี่!
If anyone could survive, Master Plo could.ถ้าจะมีใครรอดตาย ก็ต้องอาจารย์โพล นี่ล่ะ!
They won't let either one of us walk out of here alive.พวกมันไม่ปล่อยให้.. พวกเราคนไหนรอดตายแน่
What exactly am I being accused of, besides surviving a nuclear blast?ผมถูกกล่าวหาเรื่องอะไร/นอกจากรอดตายจากนิวเคลียร์
What if survivors weren't even accounted for?ถ้าเกิดว่าผู้รอดตายไม่ได้ มีอยู่ในรายชื่อละ?
Of which you were a fortunate survivor.จนเหลือแค่คนเดียว, ที่โชคดีรอดตาย.
He's a survivor of the village destroyed by that virus.เขาเป็นคนเดียวที่รอดตายมาจากหมู่บ้านที่ทดลองเชื้อโรค
The ones he leaves behind are Angels.แต่ถ้าพวกเขารอดตายก็ได้เป็น Angels
You just gotten Kable through his 10th consecutive session alive.นายพาเกเบิ้ลรอดตายมาได้ 10 เกมต่อเนื่องเลย
That kid could be dead, with your ability.และเหตุผลเดียวที่เขารอดตาย ก็มาจากความปราณีของนาย
Do you really think her sister survived this?นายคิดว่าน้องสาวของเธอรอดตายจากที่นี่ ?
The scale before you is your only path to freedomเพื่อที่จะรอดตายจากเกมส์นี้
SO AS LONG AS HE STAYS IN CUSTODY, THERE'S A GOOD CHANCE SHE COULD STILL BE ALIVE.ตราบใดที่เค้ายังอยู่ในการควบคุมตัว มันก็ยังโอกาสดีที่เธอจะรอดตาย
Prometheus is the one chance Lex has at survival,โพรมีเธียสคือโอกาสเดียวที่เล็กซ์จะรอดตายได้
How did he survive the blast?เขารอดตายจากระเบิดได้ยังไงกันน่ะ
Jimmy's boat explodes, but he survives.เรือของจิมมี่ระเบิด แต่เขาก็รอดตาย
Really? Three times, he walks away from death.เป็นไปได้หรอ เขารอดตายมาสามครั้งเชียวนะ
Other than a handful of locals, you and your daughter are the only survivors of Harper's Island.นอกจากพวกคนท้องถิ่นหยิบมือนึง ก็เหลือแค่คุณกับลูกสาวเท่านั้น ที่รอดตาย จากเกาะ ฮาเปอส์ ไอแลนด์
If we're to survive, or for that matter, get back to Earth one day, then I'm convinced that this chair is the only way to do that.ถ้าพวกเราอยากรอดตาย หรือต้องการมากกว่านั่น สักวันหนึ่งได้กลับไปที่โลก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รอดตาย
Back to top