ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รอดชีวิต

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รอดชีวิต*, -รอดชีวิต-

รอดชีวิต ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รอดชีวิต (v.) survive See also: escape death Syn. รอดตาย, อยู่รอด Ops. เสียชีวิต, ตาย
English-Thai: Nontri Dictionary
survival(n) การมีอายุยืนกว่า,การรอดชีวิต,การดำรงอยู่
survive(vi) รอดชีวิต,มีเหลือ,มีอายุยืนกว่า,ดำรงอยู่
survivor(n) ผู้อยู่ข้างหลัง,ผู้รอดชีวิต
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
squeak by (phrv.) รอดชีวิต Syn. get by
subsist (vi.) รอดชีวิต See also: อยู่รอด
remaining (adj.) ซึ่งรอดชีวิต Syn. enduring
surviving (adj.) ซึ่งรอดชีวิต Syn. enduring, remaining
survivorship (n.) ความเป็นผู้รอดชีวิต See also: การมีชีวิตเหลืออยู่, การรอดชีวิต
survivorship (n.) กรรมสิทธิ์บนทรัพย์สินร่วมของผู้รอดชีวิต
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
How many others survived at that warehouse besides us?ยังมีคนอื่นๆ รอดชีวิต จากโกดังนั่นสักกี่คน นอกจากเรา?
Nurse survived, but her face permaanently disfigured.พยาบาล รอดชีวิต แต่ว่า เธอเสียโฉมตลอดชีวิต
And anyone not related to her survived, along with one grandchild who I think might be illegitimate.และใครที่ไม่เกี่ยวข้อง รอดชีวิต รวมถึงหลานคนหนึ่ง ซึ่งฉันคิดว่าอาจจะเป็นลูกนอกสมรส
Welcome back!รอดชีวิต \ เรื่องของฉันกับจิ๊กซอว์
Survivor of countless incursions behind enemy lines.รอดชีวิตจากการรุกรานที่นับไม่ถ้วนของศัตรู
Survived missions that should have killed me,รอดชีวิตจากภารกิจ ที่อาจจะฆ่าผมได้
To survive a thing like that... and finish up like this.รอดชีวิตจากเรื่องนั้น แล้วมาจบชีวิตแบบนี้
Surviving Quantico is no small accomplishment.รอดชีวิตมาได้จากโรงเรียนคลอติโก้ เป็นความสำเร็จที่ไม่เล็กๆ เลย
A few of these guinea pigs survive, castrated.สัตว์ทดลองบางตัวก็รอดชีวิต ถูกตอน
Not all of us, Corporal of Musket.ไม่ทั้งหมดของเราโทปืนคาบ ศิลา จะมีผู้รอดชีวิต
If you do what I tell you when I tell you, there's no reason you should lack confidence in your chances of coming out alive and in one piece.ถ้าคุณทำสิ่งที่ผมบอกคุณเวลาผมบอกคุณ ไม่มีเหตุผลที่คุณต้องขาดความมั่นใจใน โอกาสของคุณที่จะรอดชีวิต ออกมาอย่างปลอดภัย
Linda, your husband and the others are alive but unconscious.ลินดา สามีคุณกับคนอื่นๆ รอดชีวิตแต่กำลังหมดสติ
I was told only Grandma had survived.ฉันบอกว่ายายเท่า- นั้นที่รอดชีวิตได้
Did your mother ever have any kids that lived?แม่นาย เคยมีลูกที่รอดชีวิตมั้ย?
"who never left captives alive.ซึ่งไม่เคยปล่อยให้ใครรอดชีวิต
On the high seas your ship attacked, and the Dread Pirate Roberts never takes prisoners.ระหว่างอยู่ในททะเล นายโจมตีเรือ และโจรสลัดโรเบิร์ตไม่เคยปล่อยให้ใครรอดชีวิต
(MEN EXCLAIMING) There will be no survivors!จะไม่มีใครรอดชีวิตไปจากที่นี่!
Russell's a survivor.รัสเซลเป็นผู้รอดชีวิต
Oh, a survivor. Where's the rebel base? Talk!โอ้ ผู้รอดชีวิต พวกก่อกบฎอยู่ไหน บอกมาซะ
If you came back, if you survived at all...ถ้าคุณกลับมาถ้าคุณ รอดชีวิตมาได้ทั้งหมด
We've got survivors back here. Get out of the way.เรามีผู้รอดชีวิตกลับมาที่นี่ หลีกทาง
There appear to be three survivors: Cooper, Justin, Lieutenant Starck.มีผู้รอดชีวิต 3 ราย คูเปอร์, จัสตินและสตาร์ค
Will you give us a chance to live, you limey bastard?ให้โอกาสเรารอดชีวิตบ้างสิโว้ย
Is there anyone alive out there?มีใครรอดชีวิตอยู่มั้ย
Is there anyone alive out there?ยังมีใครรอดชีวิตอยู่บ้าง
Is there anyone alive out there?มีใครรอดชีวิตอยู่บ้างมั้ย
Mr. Junuh returned from the war a hero, decorated with the Medal of Honor... for survivin' a deadly mission in which... most--คุณจูเนอเป็นวีรบุรุษสงคราม ตอนกลับมา... ...ประดับเหรียญเชิดชูเกียรติ... ...ที่รอดชีวิตจากภารกิจเสี่ยงตาย...
They only found two people alive so far- you and this man.ตอนนี้มีผู้รอดชีวิตเพียง 2 คนเท่านั้น คุณกับผู้ชายคนนี้
One, because it seems in a few minutes... that you will officially be the only survivor of this train wreck.อีกไม่กี่นาทีข้างหน้า คุณจะเป็นผู้รอดชีวิตคนเดียวในอุบัติเหตุนี้
"There is a sole survivor... and he is miraculously unharmed. ""ผู้รอดชีวิตรายหนึ่ง" "ปลอดภัยราวปาฏิหาริย์"
I've spoken with your husband about his survival.ผมคุยกับสามีคุณถึงการรอดชีวิตครั้งนี้
You're the boy who lived.เด็กผู้ชายผู้รอดชีวิต
Not many first-year students could take on a troll and live to tell the tale.มีเด็กปีหนึ่งไม่กี่คน ที่สามารถจัดการโทรลล์ภูเขา และยังรอดชีวิตอยู่ได้
How are you still alive?แล้วนายรอดชีวิตมาได้ยังไงกัน?
All right. There may be survivors.อืมม ใช่ พวกเขาเหมือนกับผู้รอดชีวิต
J.D., we got a survivor!เจ.ดี.,เราเจอผู้รอดชีวิต!
If he does live the blood of the scorpion will always flow through his veins.ถ้าเขารอดชีวิต เลือดของเเมงป่อง... จะไหลเวียนอยู่ในตัวเขาตลอดไป
Let us remember those that have been lost and let us give thanks for those that have been found and who stand here beside us.จงจำไว้ พวกเขาได้จากเราไป... ... และจงขอบคุณผู้ที่ยังรอดชีวิต... ... และยังยืนหยัดเคียงข้างเรา
We made a quick pass to look for survivors.พวกเรารีบขุดอย่างรวดเร็ว เพื่อค้นหาผู้รอดชีวิต
You found one?คุณพบผู้รอดชีวิตไหม?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รอดชีวิต
Back to top