ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รองหัวหน้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รองหัวหน้า*, -รองหัวหน้า-

รองหัวหน้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รองหัวหน้า (n.) deputy chief
English-Thai: HOPE Dictionary
commissary(คอม'มิเซอรี) n. ร้านขายอาหารและเสบียง,ที่จ่ายเสบียง,รองหัวหน้า,commissar,รองอธิบดีตำรวจ,รองนายกเทศมนตรี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Dax Miller. Deputy chief, Western European station.แด็กซ์ มิลเลอร์ รองหัวหน้า สถานียุโรปตะวันตก
Followed one of Salazar's lieutenants, two otherรองหัวหน้าของซาลาซาร์ติดตามาด้วยหนึ่งคน และลูกน้องอีกสองคน
He was jealous of my popularity among students.รองหัวหน้ายังไงล่ะ หา
I want the number one and number two in Charming by the end of day tomorrow.ฉันต้องการตัวการใหญ่สุด และรองหัวหน้าในชาร์มมิ่ง สิ้นสุดภายในพรุ่งนี้
I gave up a management position in a down economy.ฉันลาออกจากตำแหน่งรองหัวหน้า ในขณะที่เศรษฐกิจตกต่ำแบบนี้
Yeah. Werner was the seal team leader, Dolan was his number 2.ใช่ เวิร์นเนอร์เป็นหัวหน้าหน่วยจู่โจม โดแลนเป็นรองหัวหน้า
Get me deputy chief Dax Miller.ขอสายรองหัวหน้า แด็กซ์ มิลเลอร์
That's him.โดนรองหัวหน้าบ่นรึเปล่าครับ
Do you know who's behind those slanderous messages?แต่ผมไม่สามารถยกโทษให้รองหัวหน้าได้
I'm sure that he'll stand in your way next, since you're the most popular teacher right now.ผมจะกลับบ้านวันนี้แล้ว แต่ต้องไปดูรองหัวหน้าซักหน่อยก่อน
You gotta have a second before you can challenge the master.นายต้องมีรองหัวหน้าก่อน ถึงจะท้าสู้กับหัวหน้าฝูงได้
Mr. Keemal, this is Patrick Burton, deputy head of mission.คุณคีเมล นี่คือ แพททริก เบอตั้น รองหัวหน้าของปฎิบัติการณ์
Something's happened to my son.เกิดเรื่องบางอย่างกับลูกชายฉันแน่ๆ ขอสายรองหัวหน้า แด็กซ์ มิลเลอร์
Everyone's expectation of him resulted in the branch manager's ill feelings towards him instead.คอนโดะเป็นคนแรกในกลุ่มเพื่อน ที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นรองหัวหน้าส่วน สำนักงานสาขาอาคิฮาบาระ ฮิกาชิกุจิ เขาได้รับมอบหมายให้หาลูกค้าใหม่ ที่สาขาใหม่อาคิฮาบาระ ฮิกาชิกุจิ
Nick was Deputy Chief of the S.H.I.E.L.D. station there, and he comes to me with a plan.นิครองหัวหน้าสถานี SHIELD มี และเขามาหาผมพร้อมกับแผน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รองหัวหน้า
Back to top