ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รองประธาน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รองประธาน*, -รองประธาน-

รองประธาน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รองประธาน (n.) vice chairman
รองประธานกรรมการ (n.) vice-president
English-Thai: HOPE Dictionary
vice presidentรองประธาน,รองประธานาธิบดี, See also: vice presidency n. vice-presidency n. vice-presidential adj., Syn. vice-president.
amphictyon(แอมฟิค' ทิยัน) n. รองประธานสภาของ amphictyony
electoral voteคะแนนเสียงที่ลงโดยผู้แทนรัฐ (electoral college) ในการเลือกประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา
vice-chairman(ไวสฺ'แชร์'เมิน) n. รองประธาน pl. vice-chairmen
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Vice Presidentรองประธานาธิบดี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
vice-chairman (n.) รองประธาน
vice-president (n.) รองประธาน See also: รองประธานาธิบดี Syn. administrator
vice president (n.) รองประธานาธิบดี See also: รองประธานบริษัท
Vice President (n.) รองประธานาธิบดี
veep (n.) รองประธานาธิบดี (คำสแลง)
electoral vote (n.) คะแนนเสียงที่ผู้แทนรัฐลงให้เพื่อเลือกประธานาธิบดีและรองประธานาธิดีของสหรัฐอเมริกา
vice-presidencial (adj.) เกี่ยวกับรองประธาน
vice-presidency (n.) การเป็นรองประธาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know Lee Tae Chul, Han-Young's vice president, correct?คุณรู้จักลีแทชอล รองประธาน ของธนาคารฮันยองใช่ไหมครับ
Vice president of palmer technologies.รองประธาน ของบริษัท พลามเมอร์ เทคโนโลยี
Vice president of Market Research.รองประธานการวิจัยตลาด
My very own Vice President.รองประธานของตัวเองมากของ ฉัน
What? V.P. For public affairs.รองประธานด้านประชาสัมพันธ์ ผมเป็นผู้บริหารแล้ว
The vice president is dead. You need to get out.รองประธานตาย คุณจำเป็นต้องได้รับการออก
VP at Jenson Actuarial.รองประธานบริษัท เจนแซ่นแอคชัวเรียล
Their VP is coming after us hard.รองประธานบริหารของพวกเขาจะฮุบกิจการของเรา
V.P. of distribution... Niveus.รองประธานฝ่ายขาย นีเวียส
The vice president is scheduled to preside over a Senate vote today on President Sawyer's controversial Middle East peace plan.รองประธานฝ่ายมีกำหนดจะเป็นประธานในการลงคะแนนเสียงวุฒิสภาวันนี้ ในแผนสันติภาพประธานเลื่อยขัดแย้งตะวันออกกลาง
VP of corporate relations.รองประธานส่วนประชาสัมพันธ์ของบริษัท
Senior V.P., Eastern Great Lakes Division.รองประธานอาวุโส ของแผนกอีสเทิร์นเกรทเลค
Senior V.P., Medical Disposables.รองประธานอาวุโส,ฝ่ายจัดซื้อยา เขาโทรเมื่อวันอาทิตย์
The IBBC's senior vice president of acquisitions.รองประธานอาวุโสและผู้ร่วมก่อตั้ง ของIBBC
Vice President of the United States?รองประธานาธิดีของสหรัฐฯ
VICE PRESIDENT ALLAN TRUMBULLรองประธานาธิบดี อัลลัน ทรัมบูล
The vice president and members of his national security team, who I know to be liars and war criminals.รองประธานาธิบดี และสมาชิกหน่วยความมั่นคง แห่งชาติของเขา ซึ่งผมรู้ว่าพวกเขาโกหก และเป็นอาชญากรสงคราม
Vice President Jarvis is part of the conspiracy?รองประธานาธิบดีจาร์วิสก็มีส่วนด้วยเหรอ?
Vice President ofthe United States.รองประธานาธิบดีสหรัฐงั้นเหรอ
Is the vice president there?รองประธานาธิบดีอยู่ที่นั่นรึเปล่า?
The Vice President?รองประธานาธิบดีเหรอค่ะ
Nomad president.รองประธานเร่ร่อนพเนจร
Fox 13 vice-president and general manager Bob Linger says the station has been completely vindicated by the ruling...รองประธานและผู้จัดการใหญ่ของฟอกซ์ 13 มร.บ๊อบ ลิงเงอร์กล่าวว่า สถานีได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าไม่มีความผิดจากคำชี้ขาดนี้... สิ่งที่ฟอกซ์ไม่ยอมรายงานก็คือ
The vice president of acquisitions is a woman named Isabel Rochev.รองประธานในฝ่ายกิจการ ผู้หญิงคนนี้ชื่อ อิซซาเบล โรเชฟ
You were vice president of MacWhite Publications... in charge of the foreign office, isn't that so?{\cHFFFFFF}คุณมีรองประธาน ของ MacWhite สิ่งพิมพ์ ... {\cHFFFFFF}อยู่ในความดูแลของสำนักงานต่างประเทศ ไม่ได้เป็นเช่นนั้น
He's an inspector, the district vice-president, a prominent partisan.เขาเป็นผู้ตรวจสอบ, รองประธานเขตที่โดดเด่นพรรค
Mr. Vice-President, circumstances...นายรองประธานสถานการณ์...
Jonathan, it is my honor to inform you that starting Monday morning you'll be the youngest vice president ever at Prince and Company.โจนาธาน, เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะแจ้งให้คุณทราบว่า วันจันทร์ที่จะถึงนี้... ...คุณจะได้เป็นรองประธานที่อายุน้อยที่สุด ของห้างปริ๊นท์ คอมพานี
He's got company, if you know what I mean.เค้าเป็นรองประธานเชียวนะ!
You can work as long as you want here, I'm a vice president now.คุณจะทำงานที่นี่ได้ตราบเท่าที่คุณต้องการ... ผมได้เป็นรองประธานแล้ว
It's either our new vice president, the fairy or the dummy.ไม่ท่านรองประธานคนใหม่ ก็นางฟ้า หรือไม่ก็หุ่นนั่น
On the outside he had been vice-president of a large Portland bank.ที่อยู่ข้างนอกเขาได้รับตำแหน่งรองประธานของธนาคารขนาดใหญ่พอร์ตแลนด์
I'm the vice president of the Coalition for Moral Order.ผมรองประธานของรัฐบาลสำหรับการสั่งซื้อสินค้าทางศีลธรรม
In 1998 Western International Mediaในปี 1998 บริษัทเวสเทิร์นอินเตอร์เนชั่นแนลมีเดีย (ลูซี ฮิวจ์ รองประธานบริษัท Initiative Media ผู้ร่วมสร้าง The Nag Factor)
Anywhere form 20 percent to 40 percent of purchases would not have occurred unless the child had nagged their parents.ราว 20% - 40% ของการซื้อสินค้า (ลูซี ฮิวจ์ รองประธานบริษัท Initiative Media ผู้ร่วมสร้าง The Nag Factor) จะไม่เกิดขึ้น
Hi how y'all doing today?ไง วันนี้เป็นไงบ้าง? (ทอม ไคลน์ รองประธานอาวุโส บรรษัทไฟเซอร์ บรรษัทยาที่ใหญ่ที่สุดในโลก)
I really do believe that particular accusation has been fairly discredited as a serious accusation.ผมเชื่อว่าคำกล่าวหานั้น (เออร์วิง วลาดอสกี-เบอร์เกอร์ รองประธานไอบีเอ็ม) คงไม่มีใครเชื่อถือจริงจัง
Let's work on number two. Come on.ได้นั่งตำแหน่งรองประธานแล้ว
Oh, and who are they, Mr. President? The First Lady and Vice Pussy?กูจะไปสนทำไมว่าใครเป็นประธาน หรือรองประธานว่ะ ไอ่หน้าตัวเมีย
Man killed the Vice President's brother.เขาฆ่าน้องชายของรองประธานาธิบดี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รองประธาน
Back to top