ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รสเลิศ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รสเลิศ*, -รสเลิศ-

รสเลิศ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รสเลิศ (n.) excellent taste See also: celestial liquid, magical liquid, delicious taste Syn. รสทิพย์, รสอร่อยเยี่ยม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Where the food is great and the bugs are so prettyที่ที่มีอาหารรสเลิศ และแมลงล้วนน่ารัก
Now this is my very special mustard. - Don´t let nobody touch that.มัสตาร์ดรสเลิศของแม่ห้ามใครแตะ
Canny wine. This Rioja. It's from your part of the world.ไวน์รสเลิศ ริโอย่า จากประเทศคุณใช่มั้ย สเปนน่ะ
YoungBin Chinese Restaurant"ยองบิน อาหารจีนรสเลิศ"
But her recipes are sinfully delicious."แต่อาหารของเธอเป็นดังบาปรสเลิศ
Over good food and fine wine.อาหารรสเลิศ และ ไวน์ชั้นเยี่ยม
I ate a really good taco from one of those trucks by the side of the road.ฉันทานทาโก้รสเลิศ จากหนึ่งในรถบรรทุกที่มาจอดข้างถนน
The only thing I will reconsider is having another glass of that delicious champagne.อย่างเดียวที่ผมจะคิดดูอีกทีก็คือ ผมอยากจะดื่มแชมเปญรสเลิศอีกแก้วหนึ่ง ก็เท่านั้น
Good food is rare in this chaotic timeอาหารรสเลิศ ช่างหาได้ยากนักในเวลาเช่นนี้
A gourmet supper from the finest vending machines in the building.อาหารเย็นรสเลิศ ที่ดีที่สุดจากเครื่องจำหน่ายในตึก
I'm curious how great the food is.ฉันก็อยากรู้นักว่า อาหารรสเลิศเนี้ยมันเป็นยังไง
I will treat you to delicious food.ผมจะปลอบใจคุณด้วยอาหารรสเลิศ
Back in high school, he always had the same look in his eyes whenever you would walk by, like he was starving, and you were a tasting menu.ย้อนกลับไปสมัยไฮสคูล เขา มองเธอด้วยสายตาแบบเดียวกันเสมอ เมื่อไหร่ก็ตามที่เธอเดินผ่าน เหมือนเขากำลังหิวโหย และเธอคือเมนูรสเลิศ
Fabulous food, fabulous wine, the massages, spa treatments.อาหารรสเลิศ ไวน์ชั้นเยี่ยม การนวด สปา. ฉันบอกพวกเขาว่า
Look at these photos-- hot and cold running servants, fine food, champagne and wine.ดูรูปนี่สิ คนรับใช้วิ่งพล่านเสริฟ์ อาหารรสเลิศ แชมเปจน์ และไวน์
We're simply preparing gourmet dinners, like I do every night.เราแค่เตรียมอาหารมื้อเย็นรสเลิศ อย่างที่เราทำทุกคืนเท่านั้น
I have no taste buds, but I can tell this is exquisite. Off!ฉันไม่มีลิ้น แต่ก็รู้ว่านี่รสเลิศ
We'll prepare and serve with flair A culinary cabaretจัดสำรับรสเลิศหรูหราฉบับภัตตาคารคาบาเร่ต์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รสเลิศ
Back to top