ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รสนิยมต่ำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รสนิยมต่ำ*, -รสนิยมต่ำ-

รสนิยมต่ำ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รสนิยมต่ำ (v.) have low taste See also: have poor taste, be plebeian Ops. รสนิยมสูง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
tacky (sl.) รสนิยมต่ำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's tacky, but it makes my aunt happy.รสนิยมต่ำ แต่นั่นทำให้น้าฉันชอบใจ
I know it's tacky, but the ambassador wanted me there.ฉันรู้ว่ามันรสนิยมต่ำ แต่ทางท่านฑูตอยากให้ ฉันไปที่นั่น
Banquettes, tacky wait staff.ม้านั่งตรงหน้าต่าง ของเสิร์ฟรสนิยมต่ำ
That tacky girl Johnny married.ผู้หญิงรสนิยมต่ำ ที่จอห์นนี่แต่งงานด้วย
You know, some might say it's tacky hiring your competition to help you, but...คุณรู้มั้ย บางคนบอกว่ามันเป็นรสนิยมต่ำที่ จะจ้างคู่แข่งให้มาช่วยคุณ แต่...
Do you have one, or is that too blue collar for you?คุณมีมั้ย หรือว่าเบียร์มันดูรสนิยมต่ำเกินไปสำหรับคุณ
So you'd rather dress in tacky colors with bad hair than be a classic flapper from the jazz age.งั้นเธออยากแต่งตัวในรสนิยมต่ำๆ กับทรงผมแย่ๆ มากกว่าเป็นสาวเก๋ๆจากยุคของเพลงเเจ๊สเหรอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รสนิยมต่ำ
Back to top