ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รถเทรลเลอร์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รถเทรลเลอร์*, -รถเทรลเลอร์-

รถเทรลเลอร์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รถเทรลเลอร์ (n.) trailer See also: drawbar trailer Syn. รถพ่วง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
PRESTON: That trailer Woodward keeps in the school parking lot.รถเทรลเลอร์ วู้ดวาร์ด เก็บอยู่ใน ที่จอดรถของโรงเรียน
This trailer is filled with things you can't believe.รถเทรลเลอร์คันนี้ เต็มไปด้วยสิ่งที่คุณต้องไม่เชื่อ
She loves forests, meadows, getting outside.เรามักขนเจ็ทสกีขึ้นหลังรถเทรลเลอร์
You know what you aughta do is you oaughta come over to my trailer during lunch time.แกรู้มั้ยว่าแกจะต้องทำอะไร? แกต้องไปที่รถเทรลเลอร์ของฉันตอนเที่ยง
She's green,she's a baby,and the only difference between her and that old guy she's got trailing her is that you're not sleeping with the old guy.เธอยังแบเบาะ ยังด็ก ความแตกต่างเดียวระหว่างเธอ กับชายแก่ที่เธอเจอที่รถเทรลเลอร์คือ คุณไม่นอนกับชายแก่คนนั้น
Did you go up to his trailer?ไปดูที่รถเทรลเลอร์หรือยัง?
# I fucked Arsenio hall in his trailer. # # he wore nothing at all but his socks. # # if it were Arnold, you kids would be paler. # # and we'd both have straighter locks. #ฉันอึ๊บอาร์เซนิโอ ฮอลล์ ในรถเทรลเลอร์ เค้าไม่ใส่อะไรเลย เหลือแค่ถุงเท้า ถ้าเป็นอาร์โนลด์นะ ลูกของคุณก็จะขาวกว่านี้
Where are we gonna hide a dead vampire in our trailer?จะซ่อนมันไว้ไหนล่ะ รถเทรลเลอร์เราเหรอ
It turned over that rent trailer in the clearing.พังรถเทรลเลอร์ที่อยู่ตรงนั้นราบเลย
What are you gonna do with the trailer?แล้วนายจะทำยังไงกับรถเทรลเลอร์
I'm not letting go of the trailer.ฉันจะเก็บรถเทรลเลอร์ไว้ก่อน
I could always move back to the trailer.ผมย้ายกลับไปรถเทรลเลอร์ได้นะ
Trailer Park. Great.ลานจอดรถเทรลเลอร์ เยี่ยม
I may not be genetically engineered, but I'm no house pet, either.เราจะลงลึกแค่ไหน? ตามเขาไป ! ภายใต้รถเทรลเลอร์!
This must be the place-- spacey-looking trailer.นี่คงเป็นรถเทรลเลอร์ที่คอยสังเกตุยานอวกาศ
You ever been out to Ursula Lapine's trailer?คุณเคยไปที่รถเทรลเลอร์ของ เออซูล่า ลาไพน์ หรือเปล่า
We have your fingerprints on a cinder block that was used to break into her trailer.เราพบลายนิ้วมือของคุณ บนก้อนหิน ที่ใช้ทุบกระจกรถเทรลเลอร์ของเธอ
I bet you got one back in the trailer...พนันว่านายต้องมีซักอัน อยู่หลังรถเทรลเลอร์นั่น
I have no idea what it's for, it doesn't open anything in the trailer, but...ผมไม่รู้ว่ามันเอาไว้ทำอะไร มันเอาไปไขอะไรในรถเทรลเลอร์ไม่ได้ แต่...
Nick, I've been inside your aunt's trailer.นิค ฉันเคยเข้าไป ในรถเทรลเลอร์ของป้าคุณ
There are things in this trailer that you can't believe.มันมีหลายอย่างในรถเทรลเลอร์ ที่คุณไม่อยากจะเชื่อ
And I took her to the trailer.และฉันได้พาเธอไปที่รถเทรลเลอร์
That's why I brought her to the trailer.นั่นคือทำไมฉันถึงพาเธอ ไปที่รถเทรลเลอร์
What happened to the trailer?เกิดอะไรขึ้นกับรถเทรลเลอร์
I need you to send me that sketch, from the trailer park murders.ฉันต้องการให้นายส่งภาพสเก็ตซ์มาให้ฉัน ของฆาตกรรถเทรลเลอร์นะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รถเทรลเลอร์
Back to top