ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รถบัส

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รถบัส*, -รถบัส-

รถบัส ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รถบัส (n.) bus
English-Thai: HOPE Dictionary
bus(บัส) 1. {bussed,bussing,buses} n. รถโดยสารประจำทาง,รถเมล์,รถบัส,รถม้า,เครื่องบินโดยสาร,ตัวเชื่อมต่อวงจรไฟฟ้าหลายวงจร,สายรวม, สายตัวนำใช้สำหรับการส่งสัญญาณ, หมายถึงวงจรหนึ่งที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสื่อสำหรับส่งถ่ายขัอมูลจากอุปกรณ์หนึ่งไปสู่อีกอุปกรณ์หนึ่ง, สายตา 2. วงจรหรือทางเดินไฟฟ้าที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสื่อสำหรับส่งอิเล็กตรอน ให้กระจายออกไปยังจุดต่าง ๆ คอมพิวเตอร์มีบัสไว้ เพื่อทำหน้าที่กระจายอิเล็กตรอน (ซึ่งแทรกรหัสข้อมูลไปตามจุดที่ต้องการภายในเวลาที่กำหนดให้)
English-Thai: Nontri Dictionary
bus(n) รถเมล์,รถบัส,รถโดยสารประจำทาง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
double-decker (sl.) รถบัสสองชั้น
microbus (n.) รถบัสเล็ก
minibus (n.) รถบัสเล็ก See also: รถโดยสารขนาดเล็ก
bus (vt.) เดินทางโดยรถบัส
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
How can I get to the bus station?ฉันจะไปที่สถานีรถบัสได้อย่างไร
You can take the bus and get off the 2nd stopคุณสามารถขึ้นรถบัสและลงที่ป้ายที่สอง
We get on the bus just as it was startingพวกเราขึ้นรถบัสพอดีกับที่รถเริ่มออกเดินทาง
We got on the bus just before it leftพวกเราขึ้นรถบัสก่อนเวลาที่รถออกเท่านั้น
It takes about 3 hours by busใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง โดยรถบัส
So I haven't taken a bus for a long timeฉันไม่ได้ขึ้นรถบัสมานานแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Ring the city. Close bus and train stations. And get their description to the state police.ฟังนะ ปิดสถานีรถไฟ รถบัส ส่งรูปพรรณพวกเขาให้ทุกหน่วย
When I started touring with Lincoln Hawk, we didn't even have a-- a bus, a roadie, an amp that didn't create massive feedback.ตอนที่พ่อออกทัวร์กับ ลินคอร์น ฮวอคค์ เราไม่มีแม้กระทั่ง รถบัส , คนขับรถ
Hazmat team and a bus en-route... containment perimeter, hazmat protocols in effect..ทีม Hazmat และ รถบัส อยู่ในเส้นทาง ปิดล้อมบริเวณดังกล่าว สารพิษมีผลรุนแรง
Bus 352 to San Bernardino and Las Vegas is now departing.รถบัส 352 ที่จะไป ซาน เบอร์นาดิโน่ และลาส เวกัสกำลังจะออกแล้ว
Town car? Cab?รถบัส หรือว่าแท็กซี่
The bus is on its way. It'll be there in 20 minutes.รถบัสกำลังมา จะถึงภายใน 20 นาที
My bus is leaving. You better hurry, counsellor.รถบัสของฉันจะออกจาก คุณรีบ ดีกว่าผู้ให้คำปรึกษา
You knew it was my bus? What's so funny?รถบัสของเขาที่มาสายนะ
A bus just arrived full of airplane geeks.รถบัสคนนึงเพิ่งมาถึง ผู้โดยสารเต็มคัน
That handi-capable bus costs $600 a week to rent. We can't afford it.รถบัสคนพิการ ค่าเช่าสัปดาห์ละ $600 เราจ่ายไม่ไหว
The other buses were heading off to hospitals. I guess we missed one.รถบัสคันอื่นๆกำลังมุ่งหน้า ไปที่โรงพยาบาล ฉันว่าเราพลาดไปคัน
DUBAKU [OVER RADIO] : The bus is from the American school.รถบัสจากโรงเีีรียนอเมริกัน
Hey, that's a cheap shot.รถบัสที่ผู้สูงอายุได้รับการใช้ ปลายฮะ? เฮย, ที่ถูกยิง
There's the bus. Strap it on and go.รถบัสมาแล้ว รูดซิบแล้วไปเร็ว
That bus is still 20 minutes out.รถบัสยังคงช้าอยู่ 20 นาที
Bus 45 and 73, direct service to New York city,รถบัสหมายเลข 45 และ 73 ออกเดินทางไปนิวยอร์ค
Bus leaves today,okay?รถบัสออกวันนี้ โอเคมั้ย?
The bus got out. Glenn got out.รถบัสออกไปได้ เกล็นออกไปได้
These old buses, you- you have to order the part.รถบัสเก่าๆอย่างนี้ ต้องสั่งอะไหล่เข้ามา
Bus accident, East 85th and York.รถบัสเกิดอุบัติเหตุ ที่แยกถ.อีสต์ 85 ตัดกับ ถ.ยอร์ค
Bus is all clear!รถบัสเคลียร์หมดแล้ว!
Why did you apply to that bank?รถบัสเที่ยวกลางคืนเหรอ
What time does the late bus run until?รถบัสเที่ยวสุดท้ายกี่โมง
Yes! Yes! Yeah, baby!รถบัสเป็นของเราแล้ว ผมกำลังจะกลับไป
We're not gonna stop the buses here.รถบัสไม่ต้องหยุดตรงนี้่ !
The bus didn't kill her.รถบัสไม่ได้ทำให้เธอตาย
Well, try as I may, I can't see you queuing for a number eight bus, jingling your fourpence.ก็ลองเป็นฉันอาจฉันไม่สามารถ เห็นคุณเข้าคิว สำหรับรถบัสจำนวนแปด กริ๊งสี่เพนนีของคุณ
As far as it takes us.- ต้องโหนรถบัสไปอีกไกลมั้ย? - ไปไกลเท่าที่จะไปได้
I'll arrive Thursday, by 5 p.m. bus.ฉันจะมาวันพฤหัส, ตอน 5 โมงเย็น ทางรถบัส.
The train was late and I missed the busรถไฟมาช้า พ่อเลยตกรถบัส
They can't see the busพวกเขาไม่เห็นเห็นรถบัส
He had just gotten off the bus and was walking... to a nearby hacienda to inquire about renting a room... when he first saw my mother.พอเขาลงจากรถบัส เดินที่ฟาร์มใกล้ๆ เพื่อหาห้องเช่า
I had to take the fucking bus.พร้อมระบบเบรคที่จอดรถใน ฉันได้ใช้รถบัสร่วมเพศ
All power sources on core induction bus.ทั้งหมดแหล่งพลังงาน บนรถบัสเหนี่ยวนำหลัก
And a businessman and a lady with a dog forced him onto a bus.แล้วที่แปลก อะไรรู้มั้ย มีชายหญิงแต่งตัวดีอุ้มหมาตัวเล็กๆ โผล่มาลากพ่อไปขึ้นรถบัส
We're gonna miss the camp bus.เกือบ 9 โมงแล้ว จะไปทันรถบัสหรือเปล่าเนี่ย
I never got a chance to thank you for holding the camp bus.ฉันยังไม่มีโอกาสขอบคุณ ที่หยุดรถบัสให้เลยค่ะ
Anytime you need a bus held, I am your guy.ทุกเวลาถ้าคุณต้องการให้ผมหยุดรถบัสให้ ยินดีเสมอครับ
The minute my Kevin gets off that bus, it's "Goodbye, bitepIate".นาทีที่เควินลงจากรถบัส เขาก็บอกว่า "ลาก่อน หมอฟัน"
My call, Tina's already on a bus to Metropolis.ให้ฉันเดาบ้าง ตอนนี้ทีน่าน่าจะอยู่บนรถบัสมุ่งไปเมโทรโพลิสแล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รถบัส
Back to top