ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

รถด่วน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *รถด่วน*, -รถด่วน-

รถด่วน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
รถด่วน (n.) express See also: express train, express bus
English-Thai: HOPE Dictionary
express(อิคซฺเพรส') {expressed,expressing,expresses} vt. แสดงเป็นคำพูด,แสดงความคิดเห็น,แสดงเป็นเครื่องหมายหรือเป็นสูตร,ส่งด่วน,บีบ,คั้น adj. ชัดเจน,ชัดแจ้ง,แน่นอน,เหมาะสม,ด่วน,เร็วเป็นพิเศษ,โดยเฉพาะ,พิเศษ. n. ขบวนรถด่วน,การส่งด่วน,บริษัทขนส่งด่วน,คนเดินหนังสือพิ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
express (n.) รถด่วน See also: รถไฟด่วน, รถโดยสารด่วน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Cross-town express to Foundry District with stops at Bigweld Industries and Battery Park only.รถด่วนข้ามเมือง สายหมู่บ้านโรงหล่อ... จะจอดเฉพาะโรงงานบิ๊กเวลด์กับ สวยแบตเตอรี่เท่านั้น
Express service will be resumed on Monday.รถด่วนจะกลับมาให้บริการอีกครั้ง ในวันจันทร์
Leave it to me! Kamikaze Taxi to the station!รถด่วนพิเศษมุ่งหน้าสู่สถานีรถไฟกันเลย
Last call for the "Smow amd Sky Express"'... mow boardomg om Platform 12.เรียกครั้งสุดท้าย สำหรับ "รถด่วนขบวนหิมะและท้องฟ้า"'... ที่ชานชะลา 12.
Gavin Harris is stuck on the estate and needs a car.- ทำไม เกวิน แฮร์ริสติดอยู่ย่านนั้น ต้องการรถด่วน
Security to car park. Security to car park.[i]หน่วยรักษาความปลอดภัย ช่วยไปดูที่ลานจอดรถด่วน[/i]
At the next station Musashiurawa, we will be waiting for the express train...สถานีหน้ามูซาชิอุราวะ เราจะต้องรอขบวนรถด่วน...
In order to await the arrival of the express, this train will be stopping here for four minutes.ระหว่างที่รอขบวนรถด่วนมาถึง เราจะหยุดที่นี่เป็นเวลา 4 นาที
Passengers using the Touho bullet train, please transfer here.ผู้โดยสารที่โดยสารรถด่วนพิเศษโทโฮ กรุณาเปลี่ยนรถที่นี่
Passengers getting on the Touho bullet train outgoing from Morioka, please go to the first platform...ผู้โดยสารที่จะโดยสารรถด่วนพิเศษโทโฮจากโมริโอกะ กรุณาไปยังชานชาลาที่ 1
You looking for something,blanquito?กำลังหาอะไรอยู่รึไง? ไอ้รถด่วน
Well, you're on a freight train headed straight for the blues.ก็เหมือนคุณอยู่บนรถด่วน มุ่งหน้าสู่ "บลูส์
Secret Service, get out of the car!นี่เจ้าหน้าที่พิเศษ,ออกจากรถด่วน!
Metro passengers, this weekend there will be no Blue Line Express service to Arlington and McClean.เรียนผู้โดยสาร, สุดสัปดาห์นี้ จะไม่มีบริการรถด่วน สายสีน้ำเงิน ไปอาริงตันและแม็คเคลียน
I'll prepare the express bus ticket for you.ฉันจะซื้อตั๋วรถด่วนให้คุณนะ.
Come to the entrance of the express bus station at 8 o'clock.มาที่ป้ายสถานีรถด่วนตอนแปดโมง.
I want a 5-mile perimeter around the quickie serv.ระยะรัศมีการตรวจค้น ประมาณ 5 ไมล์ นับจากร้านล้างรถด่วน
The passengers boarding the KTX* and the regular trains are totally different too.- รถด่วนเกาหลีซึ่งมีระบบที่ไวมาก ผู้โดยสารที่ขึ้นKTX จะรู้ว่ามันต่างจากรถไฟปกติมาก
Final boarding call for the eastbound express--เรียกครั้งสุดท้ายสำหรับผู้โดยสาร รถด่วนพิเศษสายตะวันออก
Final boarding call, eastbound express-เรียกครั้งสุดท้าย รถด่วนพิเศษสายตะวันออก
I'm telling you, dude, there's a seat on the Hogwarts Express with your name on it.ชั้นกล้าพูดเลยเพื่อน ว่านายมีที่นั่งสลักชื่อบน \ รถด่วนฮอกวอตส์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า รถด่วน
Back to top