ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ยับเยิน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ยับเยิน*, -ยับเยิน-

ยับเยิน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยับเยิน (v.) be damaged See also: be wrecked Syn. เยิน, เสียหาย
English-Thai: HOPE Dictionary
cadmeanadj. เกี่ยวกับชัยชนะที่ต้องเสียหายยับเยิน
decimatevt. ทำลายยับเยิน,สังหารยับเยิน,เลือกคนที่ 10, See also: decimation n. ดูdecimate decimator n ดูdecimate, Syn. destroy
smite(สไมทฺ) {smote,smitten,/smote,smiting,smites} vt.,vi. ตี (ตบ,ต่อย,ฟาด,ฟัน) อย่างแรง,ทำลายยับเยิน,ทำให้พ่ายแพ้,มีผลร้าย,มีผลกระทบต่อจิตใจ,ทำให้หลงรัก,ปรากฎแก่, -Id. (smite hip and thight โจมตีอย่างไร้ปรานีเอาชนะ), See also: smiter n.
squash(สควอช) vt.,vi. กด,รัด,บีบ,คั้น,บด,อัด,เบียด,ถูกกด (รัด,บีบ,คั้น,บด,อัด,เบียด) ,ทำให้ยับเยิน,ทำลาย,ทำให้เกิดเสียงกด (รัด,บีบ,คั้น,บด,อัด,เบียด) ,น้ำผลไม้,สิ่งที่อัดแน่น,พืชสกุลฟักทอง แตง น้ำเต้า,กลุ่มที่เบียดแน่น,กีฬาเทนนิสแบบหนึ่งที่ใช้ไม้สั้น (หรือเรียกว่ากีฬา squash tennis)
wallop(วอล'ลัพ) vt.,n. (การ) เฆี่ยน,หวด,ตีเสียงดัง,ตีอย่างรุนแรง,ตีพ่ายแพ้ยับเยิน,ควบม้า,อิทธิพลที่มีมาก,ความรู้สึกสนุกหรือเป็นสุข, See also: walloper n.
English-Thai: Nontri Dictionary
decimate(vt) เลือกชิ้นที่ 10,ทำลายยับเยิน,ทำให้เสียหายมาก,ฆ่าทิ้ง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
decimate (vt.) ทำลายยับเยิน See also: ทำลายไปเป็นจำนวนมาก, สังหารหมู่ Syn. abate, massacre
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It was burnt down and demolished.มันถูกไฟไหม้และพังยับเยิน
You ripped my fuckin' life apart.แต่เหมาว่ารู้จริงแล้ววิจารณ์ชีวิตชั้นซะยับเยิน
The metro car, a mass of mangled metal.ภายใต้ซากรถรางใต้ดินที่พังยับเยิน
Funny, the damage a silly little book can do especially in the hands of a silly little girl.น่าขำที่สมุดเล่นเล็ก ๆ ทำความเสียหายยับเยิน ด้วยมือของเด็กหญิงเล็ก ๆ คนหนึ่ง
I figured we had a shot until someone screwed it up.จนใครบางคนนล่มยับเยิน
I refuse to break down in front of strangers.ชั้นทำมันพังยับเยินสิ้นดี
Decimate means "to reduce by 1/10th."หมายถึงถูกทำลายยับเยิน ความหมายเพี้ยนไป1/10 ส่วน
You stormed into an embassy.เธอถล่มสถานฑูตซะยับเยิน
Two miserable people feeling totally mashed up and hurt.ก็แค่คนสองคนที่หัวใจสลายยับเยิน
It's all falling apart.ทุกอย่างกำลังพังยับเยิน
# a nonelastic, bruised and battered... # # badly damaged... # # stretchy, stretchy... # # trunk, # # butt, # # ass. #กลายเป็นความชอกช้ำ เสียหายยับเยิน กระจายออกไป ออกไป...
Glad. Smashed it in pretty good, didn't it? Fantastic.มันพังยับเยินน่ะดีแล้ว สมน้ำหน้าคุณ
After suffering a series of disastrous defeats at the hands of General Grievous, the Republic's foothold in the Outer Rim is in jeopardy.หลังจากความพ่ายแพ้ยับเยินอย่างต่อเนื่องด้วยน้ำมือของนายพลกรีวัส ฐานที่มั่นของสาธารณรัฐบริเวณขอบนอก กำลังตกอยู่ในอันตราย
He gave me third-Degree burns down my back!เขาเผาหลังฉันซะยับเยิน!
If he ever lost you, it would destroy him.ถ้าเขาต้องเสียคุณไป มันคงทำลายเขายับเยิน
Now, what kind of man would stand by while his grandmother's house gets torn to the ground?แล้วมีลูกผู้ชายคนไหนทนมองเฉย ปล่อยให้บ้านย่าโดนพังยับเยิน?
Who nearly destroyed the Batman movie franchise, and Billy Sparks, who lived down the street from me and put dog poop on the handles of my bicycle.ผู้เกือบทำลายหนังแบทแมนยับเยิน กับบิลลี่ สปาร์ค ผู้อยู่ตรงหัวถนนแถวบ้านฉัน
He's always so frazzled when I get home.เขาจะยับเยินมาก เวลาที่ฉันถึงบ้าน
The Turks told folk tales of shapeshifting jackals at the fall of Constantinople.พวก เติร์ก เล่านิทานพื้นบ้านเกี่ยวกับ ตัวตนของลูกน้องเขา การล่มสลายของ เมือง constantinople พวกAztecsถูกทำลายยับเยิน
The American navy suffered one of their worst defeats in history.ตอนนั้น กองทัพเรือของสหรัฐประสบกับ.. ความพ่ายแพ้อย่างยับเยินที่สุดในประวัติศาสตร์
Wasn't completely decimated.ไม่ได้ถูกสังหารยับเยินไปจนหมด
We dressed it all out, and then we wrecked it.เราสร้างมัน และทำลายมันยับเยิน
His appearance was indescribable and his back had wounds. He looked terrible.สภาพเขายับเยินมาก มี่หลังเขามีรอยแผลใหญ่มาก พวกเราวุ่นวายกันน่าดูเลยทีเดียว
Clearly, 'cause we got our asses kicked.แต่ปีนี้ไม่เกี่ยวกับการชนะสำหรับฉัน แน่สิ ก็เราแพ้ยับเยินขนาดนี้
Several guys saw their girlfriends in his videos and beat the hell out of him.หลายคนเห็นแฟนตัวเองในวิดีโอ และอัดเขาเสียยับเยิน
How was I supposed to know he was gonna screw up our investments that badly?ฉันจะรู้ได้ยังไง ว่าเขาจะทำให้ธุรกิจเราพังยับเยิน
After 8 years in captivity at the hands of Malcolm Ford, we believe Cindi Burns' ego has been shattered.หลังจากถูกเป็นเชลยอยู่ 8 ปี ในกำมือของ มัลคอล์ม ฟอร์ด เราเชื่อว่าความมั่นใจของซินดี้ ต้องถูกทำลายอย่างยับเยิน
You broke my heart, you know.คุณทำให้ใจฉันพังยับเยิน รู้ไหม
If Ivy found out, it would destroy her.ถ้าไอวี่รู้เรื่องเขาต้องยับเยินแน่
Our grand gesture ruined, destroyed, decimated.การแสดงออกที่ชัดเจนพังไปแล้ว , ถูกทำลายแล้ว, พังยับเยิน
And that will decimate China's economy.เพื่อที่จะทำลายเศรษฐกิจของจีนให้ยับเยิน
♪ And I'm feeling good heard about the shoot-out in the Flatiron district. Lotta damage. You get your man out alive?เสียหายยับเยิน คุณช่วยเขาไว้ได้มั้ย
The hospital was demolished due to an apparent asbestos contamination.โรงพยาบาลนั้น พังยับเยินสาเหตุมาจาก การระเบิดทีมีสารของแร่ใยหิน เป็นสิ่งเจือปน
All was destroyed, completely destroyed.ทั้งหมดถูกทำลายพังยับเยิน
Then we just went in and demolished them.จากนั้นพวกเราก็แค่เข้าไปและฆ่าพวกเขายับเยิน
Mason, you're looking particularly rumpled today. - Mm-hmm. - So, what are we working on?เมสัน คุณดูยับเยิน อย่างยิ่งเลยวันนี้ คุณทำอะไรอยู่ตอนนี้
They're pretty traumatized.พวกเขาดูยับเยินมากเลย
Found it under the G.W. Bridge, abandoned and stripped.เจออยู่ใต้สะพาน G.W. ถูกทิ้ง พังยับเยิน
The buildings were deliberately demolished by the Germans in the autumn of 1944 to destroy the evidence of what they did here.อาคารพังยับเยินจงใจโดยชาว เยอรมัน ในฤดูใบไม้ร่วงปี 1944 ที่จะทำลายหลักฐานของสิ่งที่ พวกเขาที่นี่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ยับเยิน
Back to top