ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ยกเลิก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ยกเลิก*, -ยกเลิก-

ยกเลิก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยกเลิก (v.) cancel See also: annul, revoke, abolish, recant, repeal, rescind Syn. เลิก, เพิกถอน Ops. ดำเนินต่อ
English-Thai: HOPE Dictionary
deselectยกเลิกการเลือกหมายถึง การสั่งยกเลิกคำสั่งที่ " เลือก " (select) ไว้ เช่น หากเปลี่ยนใจหลังจากที่ได้ "กำหนด" หรือ " เลือก" ไปแล้ว เช่น สั่งเลือกแฟ้มข้อมูลจำนวนหนึ่งไว้ แล้วเกิดเปลี่ยนใจ อยากจะยกเลิก ในระบบวินโดว์ จะมีปุ่ม deselect ให้เลือกกดได้เมื่อต้องการ เหมือนกด Cancel ดู select ประกอบ
abolish(อะบอล' ลิช) เลิกล้ม, ลบล้าง, ยกเลิก,ทำลาย. abolishment n., Syn. nullify
abrogate(แอบ' ระเกท) vt. ยกเลิก, เพิกถอน.
annul(อะเนิล') vt. เลิกล้ม, ยกเลิก, ทำลายล้วง, ลบล้าง, Syn. abolish, invalidate)
annulment(อะเนิล' เมินทฺ) n. การยกเลิก, การลบล้าง, Syn. nullification, cancellation)
apple iii(แอปเปิลทรี) เป็นชื่อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ชุดแอปเปิลที่ผลิตตามหลังชุดทู แต่แล้วก็ต้องยกเลิก เพราะไม่ติดตลาด ปัจจุบันแทบจะไม่มีใครใช้คอมพิวเตอร์ชื่อนี้อีกแล้ว (ดู Apple II ประกอบ)
avoid(อะวอยด์') -vt. ออกห่างจาก,หลีกเลี่ยง,หลบหลีก,ทำให้ไม่ได้ผล,ยกเลิก,ทำให้โมฆะ.
avoidance(อะวอย'เดินซฺ) n. การหลีกเลี่ยง,การหลบหลีก,การยกเลิก,การทำให้โมฆะ
cancel(แคน'เซิล) {cancelled,cancelling,cancels} vt.,n. (การ) ยกเลิก,ขีดฆ่า,ทำให้เป็นโมฆะ,หักกลบลบหนี้. vi.ชดเชย., See also: canceler n. ดูcancel canceller n. ดูcancel หมายถึง การยกเลิกคำสั่งที่สั่งไปแล้ว อาจจะเนื่องมาจากได้สั่งการผิดลงไปด้วยความพลั้งเผลอ หรือมีการเปลี่ยนใจ ในระบบวินโดว์ คำสั่งบางคำสั่งจะมีการถามเพื่อให้มีการย้ำเตือน (corfir mation) เช่นเมื่อสั่งลบ ย้าย ฯ ในกรณีเช่นนี้ จะมีปุ่มคำสั่งนี้ไว้ให้เลือกทุกครั้ง (มีคู่กับปุ่ม OK) เพื่อให้มีโอกาสแก้ไขหรือเปลี่ยนใจได้ ถ้าไม่ต้องการยกเลิก ให้กดที่ปุ่ม OK
cancellation(แคนเซลเล'เชิน) n. การยกเลิก,การขีดฆ่า,สิ่งที่ถูกยกเลิก, Syn. repeal
caps lock keyแป้นตรึงอักษรตัวใหญ่ เป็นแป้น ๆ หนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีคำ Caps lock อยู่บนแป้น ปกติจะมีในเครื่องพิมพ์ดีดธรรมดาด้วย หากกดแป้นนี้ไว้ครั้งหนึ่งแล้ว ถ้าเป็นการพิมพ์ภาษาอังกฤษ จะมีผลทำให้การกดแป้นพิมพ์ตัวอักษรทุกตัวออกมาเป็นตัวใหญ่ (capital letter) ไปตลอด เหมือนกดแป้น Shift ไปพร้อมกัน แต่ถ้าพิมพ์ภาษาไทย การกดแป้นนี้ไว้ตั้งแต่แรก แล้วไปกดแป้นอื่น ก็จะเท่ากับเป็นการพิมพ์ตัวที่อยู่ข้างบนของแป้นพิมพ์ เช่น ฤ ฆ ฏ 1 2 หากต้องการยกเลิก ให้กดแป้นนี้ซ้ำอีกครั้งหนึ่ง
countermand(เคาเทอะมานด'ฺ) vt. ยกเลิก,สั่งถอน,ออกคำสั่งแย้งคำสั่ง,เรียกตัวกลับ. n. คำสั่งยกเลิกคำสั่งเดิม, Syn. revoke
defeasance(ดิฟี'ซันซฺ) n. การยกเลิก. การทำให้โมฆะ. การเพิกถอน,ภาวะที่ถูกยกเลิกหรือเพิกถอน
defeasible(ดิฟี'ซิเบิล) adj. ซึ่งยกเลิกได้,ซึ่งเพิกถอนได้
defeat(ดิฟีท') vt. ทำให้พ่ายแพ้,ชนะ,ทำให้เสีย,ยกเลิก,ลบล้าง,กำจัด n. การทำให้พ่ายแพ้,การได้ชัยชนะ,ความพ่ายแพ้,ความล้มเหลว, Syn. failure
derate(ดีเรท') vt. ลดอัตราภาษี,ยกเลิกการเก็บภาษี,ยกเลิก, See also: deration n. ดูderate
dump(ดัมพฺ) vt. ทิ้งขยะ,ทิ้ง,เท,ทุ่มเท,ขับไล่,ยกเลิก vi. ตกลงมาอย่างกะทันหัน,ทิ้งขยะ. n. กองขยะ,ที่ทิ้งขยะ,การเท., See also: dumper n. ดูdump, Syn. throw
elide(อิไลดฺ') vt. ตัดออก,ไม่เอา,ไม่พิจารณา,ผ่าน,มองข้าม,ยกเลิก,เลิกล้ม, Syn. omit
end(เอนดฺ) n. ปลาย,ท้าย,ตอนจบ,จุดจบ,ชั้นสุดท้าย,มรณกรรม,ความพินาศ,ความหายนะ,ผลเบื้องปลาย,ผลประสงค์,วัตถุที่ประสงค์,การลงเอย,สภาพสุดท้าย vt. ยุติ,ยกเลิก,ฆ่า,ทำลาย,ขจัดสิ้น. vi. สิ้นสุด,ยุติ,ตาย,ถึงขั้นสุดท้าย -Phr. (make both ends meet หาเงินให้พอกับความต้องก
esc key(แป้นพิมพ์) แป้นหลีกมาจากคำว่า ESCape key ซึ่งเป็นแป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีไว้เพื่อสั่งให้ยกเลิกคำสั่งสุดท้ายที่ได้สั่งให้เครื่องปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดไปแล้ว เป็นต้นว่า สั่งคัดลอกแฟ้มข้อมูล ถ้าเกิดเปลี่ยนใจ ให้กดแป้นนี้ คอมพิวเตอร์ก็จะเลิกทำ คล้าย ๆ กับการกดเมาส์ที่ " cancel " โดยปกติ แป้นนี้มักจะอยู่แถวบนสุดทางด้านซ้ายของแผงแป้นอักขระ
escape keyแป้นหลีกเป็นแป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ (บนแป้นมักจะมี ESC) มีไว้เพื่อสั่งให้ยกเลิกคำสั่งสุดท้ายที่ได้สั่งให้เครื่องปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดไปแล้ว เป็นต้นว่า สั่งคัดลอกแฟ้มข้อมูล ถ้าเกิดเปลี่ยนใจ ให้กดแป้นนี้ คอมพิวเตอร์ก็จะเลิกทำ คล้าย ๆ กับการกดเมาส์ที่ " cancel " โดยปกติ แป้นนี้มักจะอยู่แถวบนสุดทางด้านซ้ายของแผงแป้นอักขระ
extinguish(อิคซฺทิง'กวิช) vt. ดับ,ทำให้สิ้น,ยกเลิก,ยุติ,ชำระหนี้., See also: extinguishable adj. extinguishment n., Syn. douse
extinguisher(อิคซฺทิง'กวิชเชอะ) n. ผู้ทำให้ดับ,ผู้ยกเลิก,เครื่องดับเพลิง,เครื่องดับตะเกียงหรือเทียน
indefensible(อินดีฟี' ซิเบิล) adj. ยกเลิกไม่ได้ ไม่เป็นโมฆะ., See also: indefeasibility, indefeasibleness n. indefeasibly adv., Syn. inexcusable
integration(อันทะเกร'เชิน) n. การรวมกันเป็นก้อนหรือกลุ่ม,การผสมกัน,การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม,สหศึกษา,การยกเลิกการศึกษาแบบแบ่งแยกผิว, Syn. unification ###A. separation
leave(ลีฟว) {left,left,leaving,leaves} vt. จากไป,ออกจาก,จาก,ทิ้งไว้,เหลือไว้,หยุด,ยกเลิก,ไม่สนใจ,ปล่อย. vi. จากไป,ออกจาก. n. การอนุญาต,การอนุญาตให้ลา,ระยะเวลาที่อนุญาตให้ลา,การจากไป. -Phr. (leave off หยุด ทอดทิ้ง)
nihilism(ไน'อะลิสซึม) n. ลัทธิยกเลิกกฎหมายและองค์กรบริหารทั้งหลาย,คนสงสัยอย่างยิ่งยวด,ลัทธิทำลาย,สภาวะที่ไร้กฎหมาย มีการก่อการร้ายและการปฏิวัติอื่น ๆ ,การทำลายสิ้นเชิง., See also: nihilist n.,adj. nihilistic adj.
pallinode(แพล'ละโนด) n. การยกเลิกคำพูดก่อน ๆ
quash(ควอช) vt. ขจัดสิ้น,ยกเลิก,เพิกถอน,ทำให้ไร้ผล,ทำให้โมฆะ,ปราบ (กบฏ), Syn. suppress
sequester(ซีเควส'เทอะ) vt. ทำให้ตัดขาด,ทำให้สันโดษ,ทำให้โดดเดี่ยว,แยกออก,แยกจาก,ยกเลิก,เพิกถอน,อายัด,ริบทรัพย์,ยึดทรัพย์, See also: sequestrable adj., Syn. i separate
quittance(ควิท'เทินซฺ) n. การยกเลิกหนี้สินหรือภาระหน้าที่,เอกสารยกเลิกดังกล่าว,การตอบแทน,การแก้แค้น,การชดเชย
recall(รีคอล') vt.,n. (การ) ระลึก,รำลึก,หวนคิด,เรียกกลับ,นำกลับ,เพิกถอน,ยกเลิก,ฟื้นฟู, See also: recallable adj., Syn. remember
recision(รีซิส'เ?ิน) n. การยกเลิก,การเพิกถอน
relinquish(รีลิง'กวิช) vt. ยกเลิก,สละ,ปลดปล่อย,ถอน, See also: relinquisher n. relinquishment n., Syn. renounce,give up
remainder(รีเมนเดอะ') n. สิ่งที่เหลืออยู่,สิ่งที่ค้างอยู่,ของเหลือ,ของตกค้าง,ซาก,เศษ,ของตกทอด,คนตกค้าง,จำนวนที่เหลือส่วน,หนังสือตกค้าง (ขายไม่ออก), See also: remainders n. แสตมป์ที่ยกเลิกแต่ยังไม่ได้ใช้ adj. เหลือ,ตกค้าง,vt. ขายเป็นของเหลือ,ขายเป็นของตกค้าง
repeal(รีพีล') vt. ถอน,ยกเลิก,ลบล้าง,ละทิ้ง,เลิกล้ม n. การถอน,การยกเลิก,การลบล้าง,การละทิ้ง,การเลิกล้ม, See also: repealability adj. repealable adj. repealer n., Syn. rescind,revoke
rescind(รีสซินดฺ') vt. ยกเลิก,เลิกล้ม,ลบล้าง,เพิกถอน,กลับ,ฆ่า, See also: rescindable adj. rescinder n. rescindment n., Syn. annul,cancel,void,
rescissible(รีซิส'ซะเบิล) adj. ยกเลิกได้,เลิกล้มได้,ลบล้างได้,เพิกถอนได้,กลับได้,กลับได้,ฆ่าได้, Syn. revocable
rescission(รีซิส'เ'ิน) n. การยกเลิก,การเลิกล้ม,การลบล้าง,การเพิกถอน,การกลับ,การฆ่า
radio buttonปุ่มวิทยุหมายถึงปุ่มประเภทหนึ่งบนจอภาพ ใช้แทนคำสั่งบางคำสั่งได้ ส่วนมากจะอยู่ติด ๆ กันเหมือนปุ่มบนเครื่องวิทยุ ปุ่มประเภทนี้ เมื่อกดปุ่มหนึ่งแล้ว ปุ่มที่เหลือจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติเหมือนปุ่มวิทยุ จึงเรียกกันว่าปุ่มวิทยุ ใช้กับคอมพิวเตอร์ หมายถึงปุ่มคำสั่งที่กดเลือกได้เพียงอันเดียว ถ้ากดเลือกปุ่มคำสั่งอันใดอันหนึ่งหนึ่งแล้ว ปุ่มคำสั่งอื่นหรือปุ่มที่เลือกไว้เก่าก็จะถูกยกเลิก
English-Thai: Nontri Dictionary
abandon(vt) ละทิ้ง,จากไป,ปล่อย,ยกเลิก
abandonment(n) การละทิ้ง,การจากไป,การปล่อย,การยกเลิก
abdicate(vi,vt) ลาออก,สละราชสมบัติ, ยกเลิก
abdication(n) การลาออก,การสละราชสมบัติ,การยกเลิก
abjure(vt) ยกเลิก,ล้มเลิก,สละ,ถอนคำ
abnegate(vi) ล้มเลิก,ยกเลิก,บอกปัด,เลิก
abnegation(n) การล้มเลิก,การยกเลิก,การบอกปัด,การยอมแพ้
abolish(vt) เลิกล้ม,ล้มล้าง,ยกเลิก
abolition(n) การเลิกล้ม,การล้มล้าง,การยกเลิก
abrogate(vt) เพิกถอน,ยกเลิก
annul(vt) ล้มเลิก,ยกเลิก,เพิกถอน,ทำลายล้าง
cancel(vt) ยกเลิก,บอกเลิก,ขีดฆ่า,เพิกถอน,ไม่เอา
cancellation(n) การยกเลิก,การบอกเลิก,การเพิกถอน,การขีดฆ่า
countermand(n) การเรียกกลับ,การถอนคืน,การยกเลิก,การบอกเลิก
indefeasible(adj) ไม่เป็นโมฆะ,ยกเลิกไม่ได้
discontinue(vi,vt) ยกเลิก,ล้มเลิก,ชะงัก,หยุด
disfranchise(vt) ตัดสิทธิ์,ยกเลิกสิทธิ์
dismiss(vt) ปล่อยไป,ไล่ออก,เลิก(แถว),ยกฟ้อง,ยกเลิก
dismissal(n) การปล่อยไป,การไล่ออก,การยกฟ้อง,การยกเลิก
disuse(n) การยกเลิก
irrevocable(adj) ยกเลิกไม่ได้,เอาคืนไม่ได้,ลบล้างไม่ได้
revocation(n) การเรียกกลับคืน,การยกเลิก,การเพิกถอน,การถอน
extinguisher(n) เครื่องดับเพลิง,ผู้ยกเลิก,ผู้ทำให้สูญสิ้น
forego(vt) ยกเลิก,เลิก,ละทิ้ง,ทิ้ง,สลัด,จากไป
forgo(vt) ยกเลิก,เลิก,ละทิ้ง,ทิ้ง,สลัด,จากไป
abjuration(n) การยกเลิก,การล้มเลิก,การสละ,การถอนคำ
quash(vt) ยกเลิก,เพิกถอน,ปราบ,ล้มล้าง,กลับคำ
sequester(vt) ยึดทรัพย์,ริบทรัพย์,อายัด,แยกออก,เพิกถอน,ยกเลิก
recant(vt) ปฏิเสธ,ยกเลิก,กลับคำ,ถอนคำพูด,ประกาศเลิก
relinquish(vt) ปล่อย,ละทิ้ง,ยกเลิก,สละ
renounce(vt) ยกเลิก,บอกเลิก,ละทิ้ง,สละ
renunciation(n) การสละ,การยกเลิก,การประกาศเลิก,หนังสือสละสิทธิ์
repeal(n) การถอน,การยกเลิก,การเลิกล้ม,การละทิ้ง
rescind(vt) เพิกถอน,ยกเลิก,เลิกล้ม,ล้มล้าง,ฆ่า
revoke(vt) เรียกกลับคืนมา,ยกเลิก,ถอน,เพิกถอน
undo(vt) แก้ออก,ทำลาย,ลบล้าง,ปลดเปลื้อง,ยกเลิก,อธิบาย
waive(vt) ยกเลิก,ทิ้ง,สละ,เพิกถอน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
abortยกเลิก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cancelยกเลิก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
abandoned callการเรียกถูกยกเลิก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
abolition๑. การเลิกล้ม๒. การยกเลิก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ambulatoryอาจยกเลิกเพิกถอนได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cancellationการยกเลิกกรมธรรม์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
countermand๑. การยกเลิกคำสั่ง (ก. ปกครอง)๒. คำบอกห้าม (การใช้เงินตามตั๋วเงิน) (ก. พาณิชย์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
express abrogationการยกเลิกกฎหมายโดยชัดแจ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
repealการยกเลิก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abortยกเลิกสั่งเลิกการทำงานของโปรแกรมกลางคัน [คอมพิวเตอร์]
Decommissioningการเลิกดำเนินงาน, กระบวนการด้านบริหารจัดการและด้านเทคนิค เพื่อยกเลิกการควบคุมโรงงานนิวเคลียร์บางส่วนหรือทั้งหมด เนื่องจากไม่มีการใช้งานอีกต่อไป โดยต้องให้มีความปลอดภัยต่อสาธารณชนและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว รวมถึงการลดปริมาณนิวไคลด์กัมมันตรังสีที่ตกค้างอยู่ตามวัสดุและสถานที่ต่างๆ
Grey Area Measures มาตรการคลุมเครือ มาตรการที่อยู่นอกกรอบของข้อตกลงแกตต์ (ดู GATT) ได้แก่ การทำความตกลงทั้งด้านราคาและปริมาณเพื่อจำกัดการส่งออก (ดู Export Restriant Agreement) การจัดระเบียบการตลาด (ดู Orderly Marketing Agreement) ซึ่งถือเป็นมาตรการที่มีลักษณะเลือกปฏิบัติและมีผลบิดเบือนการค้าเสรี ระหว่างประเทศ ในการเจรจารอบอุรุกวัยของแกตต์ (ดู Uruguay Round) ได้ยกเอาเรื่องมาตรการคลุมเครือขึ้นมาพิจารณา และได้กำหนดไม่ให้ประเทศภาคีใช้มาตรการคลุมเครือที่กล่าวมาข้างต้น รวมทั้งมาตรการที่คล้ายคลึงกันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกและนำเข้า สำหรับมาตรการคลุมเครือต่างๆ ที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่จะต้องมีการแก้ไขให้สอดคล้องกับข้อตกลงแกตต์ หรือจะต้องยกเลิกไปภายใน 4 ปี นับตั้งแต่ผลการเจรจารอบอุรุกวัยมีผลใช้บังคับในกลางปี พ.ศ. 2538 [สิ่งแวดล้อม]
null and voidเป็นโมฆะ ยกเลิกตามกฎหมาย [การทูต]
undoเลิกคำสั่งเก่ายกเลิกคำสั่งเก่าที่ได้ดำเนินการไปแล้ว และให้คอมพิวเตอร์กลับคืนสุ่สภาพเดิมก่อนที่จะดำเนินการตามคำสั่งเก่านั้น [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
abrogate (vt.) ยกเลิก See also: เพิกถอน Syn. abolish
cancel (vi.) ยกเลิก
cancel (vt.) ยกเลิก Syn. abolish, withdraw
countermand (vt.) ยกเลิก See also: เพิกถอน Syn. cancel, revoke, annul
cut off (phrv.) ยกเลิก See also: ยุติ
disannul (vt.) ยกเลิก Syn. abolish
fling aside (phrv.) ยกเลิก See also: เลิก, ละทิ้ง, ทิ้ง Syn. cast aside
forsake (vt.) ยกเลิก See also: เลิก
give up (phrv.) ยกเลิก See also: หยุดทำ, ละทิ้ง, เลิก, ยอมทิ้ง
go away (phrv.) ยกเลิก See also: สิ้นสุด, ยุติ Syn. go off} pass away
go off} pass away (phrv.) ยกเลิก See also: สิ้นสุด, ยุติ
hang it up (sl.) ยกเลิก See also: เลิกทำ
lift (vt.) ยกเลิก See also: ล้มเลิก, เพิกถอน Syn. end, ban
override (vt.) ยกเลิก See also: ล้มเลิก, ลบล้าง
quash (vt.) ยกเลิก See also: เพิกถอน (การตัดสินใจ)
recall (vt.) ยกเลิก See also: เพิกถอน Syn. cancel, withdraw
scrub round (phrv.) ยกเลิก See also: เลื่อน Syn. call off, scrub out
throw overboard (phrv.) ยกเลิก See also: ทำไม่เสร็จ
undo (vt.) ยกเลิก See also: ยกเลิกสิ่งที่ได้เกิดขึ้นไปแล้ว Syn. reverse, cancel Ops. unchanged
undo the effects of (vt.) ยกเลิก See also: เพิกถอน Syn. annul
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He broke off his holiday and returned to his homeเขายกเลิกวันหยุดพักผ่อนแล้วกลับมาบ้าน
I've decided to cancel lunchฉันได้ตัดสินใจยกเลิกอาหารเที่ยง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Apparently, the trust that funds his scholarship ran out of financing because of the economic mess.คิดว่าคนเสนอให้ทุนการศึกษา ยกเลิก เพราะมีปัญหาทางเศรษฐกิจ
And the board of directors. Abort! Abort!แล้วก็พวกผู้บริหาร ยกเลิก ยกเลิก
Red One, stand down. Confirm.เรดวัน ยกเลิก ยืนยันคำสั่ง
You were the one that dusted Carrion off and put her on my desk.คุณเป็นคนที่ ยกเลิก แคริออน เองนะ และวางมันบนโต๊ะของฉัน
"Un testiculo por un testiculo.""Un testiculo por ยกเลิก testiculo."
Cancel, cancel! We are not going to do that.ยกเลิก ยกเลิกคะ พวกเราไม่ควรทำท่านั้น
Abort, Scott! Abort now!ยกเลิก สก็อตต์ ออกมาเดี๋ยวนี้
Undo? What do you mean, undo?ยกเลิก หมายความว่ายังไงน่ะ ยกเลิก
Stand down. We still need him.ยกเลิก เรายังต้องการเขา, ผมขอย้ำ
Stand down. We still need him.ยกเลิก เรายังต้องการเขา..
Cancel first, ask questions later.ยกเลิกก่อน ถามคำถามทีหลัง
Abort the test! Cut the circuits! No good.ยกเลิกการทดสอบ ตัดวงจร!
All teams stand down. We're aborting entry. Repeat, we're aborting entry.ยกเลิกการบุก ย้ำ ยกเลิกการบุก
Cancel all my elective surgeries this afternoon and book an O.R.ยกเลิกการผ่าตัด ที่ไม่สำคัญทั้งหมดตอนบ่ายนี้ แล้วจองห้องผ่าตัดด้วย
The holiday's off.ยกเลิกการพักร้อนแล้ว
You are indeed my wife. Take back your hiring of Cha Chi Soo.ยกเลิกการว่าจ้างชาชิซูซะ
Call it off and come away with me.ยกเลิกการหมั้นแล้วไปกับผม
Disable remote access. Take the backup servers offline.ยกเลิกการเข้าถึงจากระยะไกล สั่งเซิร์ฟเวอร์สำรองให้ทำงาน
Stop all preparations!ยกเลิกการเตรียมการทั้งหมด!
Cancel school today or we tell everybody about this.ยกเลิกการเรียนการสอนวันนี้ซะ ไม่งั้นเราจะบอกทุกคน
Cancel the race?ยกเลิกการแข่งขันหรือไม่
Abort the air strike, Admiral Smith.ยกเลิกการโจมตีทางอากาศ นายพลสมิธ
Terminate all activities immediately and evacuate the dome until safe conditions are re-established and Verified.ยกเลิกกิจกรรมทุกอย่างในทันที แล้วอพยพออกไปจากโดม จนกว่าจะกลับคืนสู่สภาพที่ปลอดภัย
Terminate all activities and evacuate the dome until safe conditions are re-established...ยกเลิกกิจกรรมทุกอย่างในทันที แล้วอพยพออกไปจากโดม จนกว่าจะกลับคืนสู่สภาพที่ปลอดภัย
She stole our money.ยกเลิกข้อตกลง เธอขโมยเงินพวกเรา
The deal is off, and you can forget about using my girls.ยกเลิกข้อตกลง และคุณลืมไปได้เลยเรื่องการใช้ผู้หญิงของฉัน
Kill the deal or I turn myself in to the U.S.ยกเลิกข้อตกลงซะ หรือจะให้ฉันกลับคำให้การต่ออัยการสหรัฐอเมริกา
Kill the deal, or I turn myself in to the U.S. Attorney and tell him my statement was a pack of lies you fed me.ยกเลิกข้อตกลงซะ หรือจะให้ฉันกลับคำให้การต่ออัยการสหรัฐอเมริกา แล้วฉันให้การกับเขาว่า เธอใส่ร้ายฉัน
You want out of the deal? Go ahead.ยกเลิกข้อตกลงไหมล่ะ เอาเลย
Drop the proposal containing the terms that the vice president demanded, and start from scratch.ยกเลิกข้อเสนอซึ่งมีเงื่อนไข ที่รองประธานเรียกร้อง แล้วเริ่มทำใหม่
Drift sequence terminated.ยกเลิกขั้นตอนการทดสอบ
Cancel the concert and refund all the tickets.ยกเลิกคอนเสิรต์และคืนเงินค่าตั๋วทุกใบ
It'd mean canceling the rest of your concert dates.ยกเลิกคอนเสิร์ตคุณทั้งหมดเลยนะ
Or we'll be a sitting duck.ยกเลิกคำสั่ง! ยกเลิกคำสั่ง!
Undo the curse or face execution.ยกเลิกคำสาปหรืออยากจะโดนตัดหัว
Canceled on your first day of work?ยกเลิกงานวันแรกเนี่ยนะ
Please cancel the wedding tonight.ยกเลิกงานแต่งคืนนี้เถอะ
Do away with me, so that I can be with my motherยกเลิกฉัน, ดังนั้น that I สามารถกับแม่ของฉัน
Cancel it. This is important.ยกเลิกซะ นี่เรื่องสำคัญ
Cancel my schedule.ยกเลิกตารางงานทั้งหมด

ยกเลิก ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
譲る[ゆずる, yuzuru] Thai: ยกเลิก English: to give up

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ยกเลิก
Back to top