ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มีคดี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มีคดี*, -มีคดี-

มีคดี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มีคดี (v.) have a case (cases) See also: have a charge (charges) Syn. มีคดีติด, มีความ
มีคดีติด (v.) have a case (cases) See also: have a charge (charges) Syn. มีความ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Case is up, guys.มีคดีครับ คุณทั้งหลาย
Felony assault, attempted murder, racketeering-- the feds have been trying to get him for years.มีคดีฆาตกรรม ฉ้อโกง และอาชญากรรมร้ายแรง เอฟบีไอตามหัวตัวเขามาเป็นปีแล้ว
There's a murder in Pelant's hometown,มีคดีฆาตกรรมในบ้านเกิดของพาลานท์
Yeah, uh, there was a hit-and-run couple blocks from the club last Thursday night.มีคดีชนแล้วหนีเกิดขึ้น ห่างจากคลับไป2-3ช่วงตึก\\เมื่อคืนวันพฤหัส
It's an open case file on Viktor Azimoff at interpol.มีคดีที่ทางตำรวจสากลทำอยู่ สำหรับ วิคเตอร์ อาซิมอฟ
There is a case here. You're rusty.มีคดีที่นี่ นายมันขึ้นสนิมแล้ว
Something came across my desk that smells Fae.มีคดีที่ผมต้องทำเกี่ยวกับเฟ
There are thousands of break-ins in New York City every year.มีคดีปล้นบ้านเป็นพันเกิดขึ้น ในนิวยอร์คทุกปี
How many criminals are driving the same disco era sedans, right?มีคดีอาชญากรรมที่เกี่ยวกับ การขับรถกี่คดีที่เกิด ในยุคดิสโก้?
Just minor cases like thefts.มีคดีเล็กน้อยเหมือนพวกโจรกระจอก
Are there clusters like this in other cities?มีคดีแบบนี้เยอะมั้ยที่เมืองอื่น
#He is wanted in several states for a series of brutal murders.#ซึ่งมีคดีฐานฆ่าคนอย่างทารุณ
Well, there aren't any good cases to solve at school.ที่โรงเรียนไม่มีคดีดีๆให้คลี่คลาย
What could be more high-profile than claw?จะมีคดีไหนที่ใหญ่กว่าของคลอว์ล่ะ?
So for instance between 1890 and 1910 there were 307 cases brought before the court under the 14th amendment.แต่ระหว่าง ค.ศ. 1890-1910 มีคดีขึ้นศาลภายใต้กฎหมายข้อที่ 14 นี้ ถึง 307 คดี
You can check the guy's name, his license. He's got no priors, no warrants.คุณตรวจประวัติเขาได้เลย เขาไม่มีคดี ไม่มีหมายจับ
To see if she has a police recordเผื่อเธอ อาจจะมีคดีติดตัวมาก็ได้น่ะแม่
I think we have a kidnapping situation here: A six-year-old boy.ฉันว่า ตอนนี้เรามีคดี ลักตัวเรียกค่าถ่าย เด็กอายุ 6 ขวบ
We've got a very bizarre situation here. I could use a second opinion.พวกเรามีคดีพิลึกพิลั่นมากเกิดขึ้นที่นี่ ผมต้องการผู้ช่วยวินิจฉัย
You said he was lying, that there'd never been an actual case of multiple personalities.คุณบอกว่าเขาโกหก เพราะว่า ไม่เคยมีคดีที่เกิดจากคนที่มีบุคลิกซ้อน
There won't be a case against you after this.จะไม่มีคดีติดหลังนายหลังจากนี้
No split, no diamonds, no payoff, no nothing.ไม่มีคดี ไม่มีเพชร ไม่มีเงิน ไม่มีอะไร ไม่มีอะไรทั้งนั้น
Your son's got two priors for reckless driving, willful destruction of property.ลูกชายคุณมีคดีขับรถด้วยความประมาท สองคดี ทำลายทรัพย์สิน
That's why you have more officer-related shootingsนายถึงมีคดียิงคนตายในหน้าที่
With her bruising, the wound to the back of her head, we may be looking at a case of sexual assault.กับรอยช้ำที่ด้านหลังศรีษะเธอ เราอาจมีคดีล่วงละเมิดทางเพศอยู่
I told you,I have cases.ฉันบอกแล้วว่ามีคดีที่ต้องทำ
I see that you have a minor assault record and no alibi for yesterday morning.ผมเห็นว่าคุณมีคดีทำร้ายร่างกายเล็กน้อยด้วย และไม่มีพยานให้คุณเมื่อวานตอนเช้า
I have all these case files i have to go over for tomorrow.ผมมีคดีที่ต้องตรวจดูพรุ่งนี้
Doesn't matter. You still committed a federal crime.ไม่สำคัญ คุณยังมีคดีอยู่กับรัฐบาลกลาง
Doesn't your race have a rather sordid history or exploiting and feeding off innocent people?ก็ตามประวัติศาสตร์แล้วเผ่าพันธุ์คุณ มีคดีมากมายไม่ใช่เหรอ เช่น ดื่มเลือดมนุษย์ผู้บริสุทธิ์
Number two, doesn't your race have a history of exploitation?ข้อที่สอง แล้วเผ่าพันธุ์ของคุณ ไม่เคยมีคดีเลวร้ายเลยเหรอคะ
I shoulda told you you were free and clear.นายควรรู้ว่าไม่มีคดีและเป็นอิสระแล้ว
Heard you and quinn had a tricky case.ได้ยินว่าควินน์กับเธอมีคดีที่ยาก
And I got no jurisdiction because she goes missing in international waters.และผมไม่มีคดีเพราะเธอหายไป ในน่านน้ำสากล
It would knock down my felony possessionมันจะช่วยให้ผมไม่มีคดีติดตัว
Oh,another case came up while we were in las vegas,and they stayed behind to look into it.โอ้ มีคดีอื่นเข้ามาตอนเราอยู่ลาสเวกัส และพวกเขาก็ยังอยู่ที่นั่น
And even that would take weeks. The Government's story about us being held in a supermax will only last so long.พวกเรายังมีคดีติดตัว/Nทำอย่างงั้นมันนานเกินไป
I consult with him from time to time on juvenile cases;ผมเป็นที่ปรึกษาให้เขาบางครั้งเวลามีคดีเด็กและเยาวชน
You better hope it's clean. Better hope ain't shit on this record.หวังว่านายคงไม่มีคดีติดตัว หวังว่าคงไม่มีอะไรในประวัตินี่
I'm sorry. There's this mob trial and...ฉันเสียใจ มันมีคดีม็อบและ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มีคดี
Back to top