ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มากพอ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มากพอ*, -มากพอ-

มากพอ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มากพอ (conj.) too…to Syn. ได้ขนาด, เต็มที่
มากพอ (v.) be ...enough
English-Thai: HOPE Dictionary
amply(แอม' พลิ) adv. พอเพียง, อุดมสมบูรณ์, มากพอ, ถึงขนาด, Syn. substantially)
bubble memoryหน่วยความจำแบบฟองหมายถึง หน่วยความจำชนิดหนึ่งที่สามารถเก็บข้อมูลไว้ใด้แม้ว่าไฟฟ้าจะดับไปแล้วก็ตาม นิยมใช้กันมากสำหรับคอมพิวเตอร์ขนาดวางตัก (laptop) หรือคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก ๆ ที่ไม่มีเนื้อที่มากพอที่จะมีฮาร์ดดิสก์ได้
commodius(คะโม'เดียส) adj. กว้าง,กว้างขวาง,มากพอเพียง, See also: commodiousness n., Syn. roomy,ample
deep-fryvt. ทอดในน้ำมันที่มากพอ
pascalปาสกาลเป็นชื่อภาษาระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่ง ที่นิยมใช้กันมากพอสมควร มักใช้ในการสอนวิชามโนทัศน์ในการเขียนโปรแกรม ผู้คิดภาษานี้ชื่อ Niklaus Wirth แต่ตั้งชื่อภาษาตามชื่อของนักคณิตปรัชญาคนสำคัญคนหนึ่งคือ Blaise Pascalดู high level language ประกอบ
warrantable(วอร์'เรินทะเบิล) adj.รับรองได้,ประกันได้,อนุญาตให้ได้,ออกหมายได้, (กวาง) มีอายุมากพอที่จะถูกล่าได้, See also: warrantableness n.
well-found(เวล'เฟานด) adj. มีเสบียงมากพอ,มีเสบียงสมบูรณ์,ติดตั้งอุปกรณ์สมบูรณ์
English-Thai: Nontri Dictionary
amply(adv) อย่างสมบูรณ์,อย่างพอเพียง,อย่างมากพอ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alkaline ภาวะด่าง ภาวะที่มีสารละลายประเภทแอลคาไลมากพอที่ทำให้ พีเอชสูงกว่า 7 [สิ่งแวดล้อม]
Calcareous Soil ดินเนื้อปูน, ดินด่างจัด ดินซึ่งมีแคลเซียมคาร์บอเนตและ หรือแมกนีเซียมคาร์บอเนตอิสระมากพอ ที่จะสังเกตเห็นปฏิกิริยากับกรดเกลือ 0.1 โมลาร์ เป็นฟองฟู่ ดินเหล่านี้จะพบแคลเซียมคาร์บอเนตเทียบเท่า 10-200 กรัมต่อกิโลกรัมของดิน [สิ่งแวดล้อม]
Disconformity รอยชั้นไม่ต่อเนื่องคงระดับ รอยชั้นไม่ต่อเนื่องที่มีระนาบชั้นหินที่อยู่ เหนือและใต้ รอยต่อมีแนวขนานกัน ซึ่งแสดงถึงการขาดช่วงในลำดับชั้น ของหินชั้น โดยทั่วไปช่วงที่ขาดตอนไปนั้น เกิดเนื่องจากการกร่อน หรือบางครั้งไม่มีการทับถม ปกติจะสังเกตเห็นได้จากรอยขรุขระ ของผิวของการกร่อน ซึ่งมีมากพอที่จะทำให้เห็นเป็นลักษณะสูง ๆ ต่ำ ๆ เช่น รอยชั้นไม่ต่อเนื่องที่หินชุดเก่ายังอยู่ในแนวนอนในช่วงที่มีการกร่อน หรือช่วงที่เปลือกโลกมีการแยกตัวและจมตัวลงโดยไม่เกิดการเอียงเทหรือเลื่อน เหลื่อม [สิ่งแวดล้อม]
Moderately Advancedระยะลุกลามมากพอควร, ขั้นปานกลาง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
plenty (adj.) มากพอ See also: เพียงพอ, มาก, มากมาย
fair (adj.) มากพอประมาณ See also: มากพอสมควร Syn. quite large
quite large (adj.) มากพอประมาณ See also: มากพอสมควร
fairish (adj.) มากพอสมควร See also: ใหญ่พอควร
so much for (idm.) มากพอสำหรับ See also: ไม่ต้องพิจารณาอีกแล้ว
be well off for (idm.) มีเงินมากพอ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She's old enough to be your grandmotherเธอแก่มากพอที่จะเป็นยายของคุณได้
We are very smart to learn thisพวกเราฉลาดมากพอที่จะเรียนรู้สิ่งนี้
Well, you are old enough, I supposeเอาล่ะ ฉันว่าเธอก็อายุมากพอควรแล้ว
So I don't really have enough time for studyingดังนั้นฉันจึงไม่มีเวลามากพอสำหรับการศึกษา
There will be time enough for that laterจะมีเวลามากพอสำหรับเรื่องนั้นในตอนหลัง
You are old enough to go out without my permissionคุณอายุมากพอแล้วที่จะออกไปข้างนอกโดยไม่ต้องขออนุญาตฉัน
I don't have much time for thatฉันไม่มีเวลามากพอสำหรับเรื่องนั้น
I already caused enough troubles for everyoneฉันได้สร้างปัญหาให้กับทุกคนมากพอแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know, in case you hadn't noticed, Jackson doesn't really have too much of a heart to begin with.เผื่ออาไม่ทันสังเกต ขอบอกเลยว่าแจ็คสัน เป็นคนที่ไม่มี "หัวใจ" มากพอ จะใช้ทำอะไรได้หรอก
You stick that knife of judgment in me, go ahead, but make no mistake, his blood is just as much on your hands as it is on mine.แกทิ่มมีดพิพากษาใส่ฉันสินะ เอาเลย แต่อย่าพลาดล่ะ มือแกก็เปื้อนเลือดเขา มากพอ ๆ กับมือฉันนั่นล่ะ
And when the time is right, and we have enough followers to our cause, we can return to where we came from and take back what is rightfully ours.และเมื่อเวลา นั้นมาถึง และเรามีผู้ติดตาม มากพอ เราก็สามารถกลับไป ในที่ๆเรามาได้
More than enough to incinerate the pathogen.มากพอ ที่จะเผาเชื่อโรคได้
You met that dick yet?มากพอ นายเจอไอ้เวรนั่นรึยัง?
Yeah, I sent it off to the lab this morning.มากพอ ผมส่งไปที่ห้องแล็ปเมื่อเช้านี้
I also wanted to be an artist.มากพอๆ กับที่ผมอยากเล่นกีตาร์
Almost as much as he hates making a decision, so I thought if I offered him a way out, he'd take it.มากพอๆ กับที่เขาเกลียด การตัดสินใจ ผมเลยคิดว่าถ้าผมเสนอ ทางออกให้เขา เขาก็จะเอา
As much as anyone in this rotten Kingdom of his.มากพอๆ กับทุกคน ในอาณาจักรโสมมนี่
As much as I want you, and I can not live in your book anymore.มากพอๆกับที่ฉันต้องการคุณ และฉันไม่สามารถอาศัยอยู่ในหนังสือได้อีกต่อไป
And as much as you deny it,มากพอๆกับที่เธอปฏิเสธมัน
Almost as much as I hate what they've turned me into.มากพอกับที่ข้าเกลียด สิ่งที่พวกมันทำให้ข้าเป็น
Much more likely to hang onto some semblance of our former humanity.มากพอกับที่ชอบปลอมตัวเป็นคนนั่นแหละ
Catherine back just as bad as you do, but how do we know they're gonna let her go if we do what they ask?มากพอกับที่นายอยากทำนั่นล่ะ แต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าพวกมันจะปล่อยเธอไป ถ้าเราทำตามที่มันบอก เราก็ไม่รู้ไง
Enough money to buy the toys you're interested in now.มากพอจะซื้อกล้องนี่ได้ละกัน
Plenty for ten thousand grandsons!มากพอจะทำหลานได้เป็นพันๆคนเลย
Enough to knock us all out.มากพอจะทำให้เราทุกคนสลบได้เลย
So much for improving his life.มากพอจะมีอันตรายต่อชีวิต
ENOUGH FOR A DNA SAMPLE.มากพอจะแซมเปิ้ลดีเอ็นเอ
Enough that you should be trying to figure out what I want and where we're going.มากพอที่คุณจะต้องคิดตามว่า อะไรคือสิ่งที่ฉันต้องการและเราจะไปที่ไหนต่อ
So much that you want to die too?มากพอที่คุณต้องการจะตายด้วย?
Enough of a feeling to go dig up a construction site?มากพอที่จะ ให้คุณไปสำรวจที่ก่อสร้างไหม?
Enough to disobey a direct order?มากพอที่จะขัดคำสั่งงั้นหรือ ท่านนายพล
Enough for them to kill for.มากพอที่จะฆ่าเพื่อแย่งมา
Enough to take him into custody?มากพอที่จะจับเขามั้ย?
So our debts are paid, and more.มากพอที่จะชำระหนี้สิน และมากกว่านั้น
Enough to analyze?มากพอที่จะตรวจสอบไหม?
Enough to raise troubling questions.มากพอที่จะตั้งคำถามกวนใจ
Enough to lose the wire?มากพอที่จะถอดเครื่องหรือเปล่า
Moretimeto be rescued?มากพอที่จะถูกช่วยเหลือ
Enough to exert a quiet control.มากพอที่จะทำการควบคุมทุกอย่างแบบเงียบๆ
Enough to wipe out 50 million people.มากพอที่จะทำลายล้างชีวิต 50 ล้านคน
Enough to get me to buy a new shirt.มากพอที่จะทำให้ฉันซื้อเสื้อตัวใหม่เลยล่ะ
Enough to get him killed.มากพอที่จะทำให้เขาถูกฆ่า
Moretimeto be in agonizing pain.มากพอที่จะทำให้เจ็บปวดทุกข์ทรมาน
Enough of a feeling to go dig up a construction site?มากพอที่จะทำให้ไปขุดสถานที่ก่อสร้างไหมละ?
Plenty of that to go round.มากพอที่จะพาไปไหนก็ได้
Old enough to shoot you, if that's what you're thinking.มากพอที่จะยิงคุณได้ ถ้าคุณคิดอย่างงั้นอ่ะนะ
How much of that did you hear?มากพอที่จะรู้ว่าพ่อเป็นคนสุดท้าย
I'll let the lab know a priority sample's coming.มากพอที่จะรู้ว่ามีคนบ้าแบบนี้อยู่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มากพอ
Back to top