ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มากขึ้นไป

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มากขึ้นไป*, -มากขึ้นไป-

มากขึ้นไป ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มากขึ้นไป (adv.) increasingly
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To become an adult, pain is necessary too, but you will probably be able to go much, much farther, even to other galaxies and other universes.เพื่อที่จะเป็นผู้ใหญ่ ความเจ็บปวดจึงเป็นสิ่งจำเป็นเหมือนกัน แต่ถึงยังไงเธอก็อาจจะต้องห่างไกล ไกลมากขึ้นไปอีก ไปถึงกาแลคซี่อื่น หรือจักรภพอื่น
That's even more ridiculous.นั้นมันยิ่งแปลกมากขึ้นไปอีก
After saying "I love you" it seems I start to love you even more.หลังจากบอกว่า"ฉันรักคุณ" ดูเหมือนว่า ฉันจะยิ่งรักคุณมากขึ้นไปอีก
And you are a person who's making that very difficult.และเธอเป็นคนที่ทำให้เรื่องมันยากมากขึ้นไปอีก
Those marks that you have all over you,ฉันยิ่งไม่ประทับใจเวลาคุณทำมากขึ้นไปอีก
When pull became push, and then he realizedการอ่านใจกลายเป็นอย่างอื่นมากขึ้นไปไหม
The faster they undergo change the more violent the explosion.ที่มีเร็วกว่าที่เป็นตัวแปรเปลี่ยนแปลงพวกมัน การระเบิดรุนแรงมากขึ้นไปอีก
Just don't throw your panic into high gear.แค่ไม่อยากให้ความหวาดกลัวของคุณ มันมากขึ้นไปกว่านี้
True, true. Could probably get more money.จริง ก็ใช่ แต่มันก็ต้อง\ ใช้เงินมากขึ้นไปอีก
I WISH I COULD TELL YOU THIS IS THE WORST OF IT, BUT I CAN'T.เมื่อเขาเริ่มทำอีกครั้ง เขาจะยิ่งหาเหยื่อที่มีจำนวนมากขึ้นไปอีก
Next time make her feel like it's more about her mind, not just her body.ครั้งต่อไปทำให้เธอรู้สึกเหมือน ใส่ใจเธอมากขึ้นไปอีก ไม่ใช่แค่ร่างกายของเธอ
Which makes me want to know all the more.นั้นทำไมฉันอยากจะรู้มากขึ้นไปอีก
I'm just trying to learn more about you.ฉันแค่อยากรู้จังคุณ ให้มากขึ้นไปอีกหน่อย
You'll love me a lot more after I take a shower.คุณจะรักผมมากขึ้นไปอีก ถ้าผมไปอาบน้ำเสียก่อน
Well, that just leaves more questions.นั่นยังทำให้เกิดคำถาม มากขึ้นไปอีก
The more answers we get, the more questions they'll lead to.ยิ่งได้คำตอบมามากเท่าไร เราก็ยิ่งมีคำถามมากขึ้นไปอีก
The newly formed National Peacekeeping Force, deployed for the first time in the townships, clearly unable to cope with the high level of violence.กองกำลังรักษาสันติภาพชุดใหม่ ได้เข้ามายังตัวเมืองเป็นครั้งแรก ยิ่งเพิ่มระดับความรุนแรงมากขึ้นไปอีก
It just made it that much worse.มันยิ่งทำให้เลวร้ายมากขึ้นไปอีก
Now I've got a lot of great...แต่ผมคิดว่าเราจะทำให้ดีให้มากขึ้นไปอีก ผมมีอะไรบางอย่าง..
Only more love."มีแต่รักมากขึ้นไปอีก"
Don't feel bad. This makes us like you way more.นี่ทำให้พวกเราชอบเธอมากขึ้นไปอีก
He needs to marry into that kind of family to gain the keys to Atlantic Group.เขาควรจะแต่งงานกับครอบครัวอย่างนั้น เพื่อที่จะช่วยให้ธุรกิจของเราเติบโตมากขึ้นไปอีก
The fans and the reporters are even more interested in her now, and are constantly waiting outside the office.ผู้คนยิ่งพุ่งความสนใจมาที่เธอมากขึ้นไปกว่าเดิม ทั้งนักข่าว แล้วก็พวกแฟนคลับของคุณอีก พวกเขามาดักรอเธอที่หน้าออฟฟิศ
He'll like those types of women and he'll be thankful.เขาจะรู้สึกสบายใจกว่า ที่มีผู้หญิงแบบนั้นอย่างข้างๆ แล้วเขาจะยิ่งชอบมากขึ้นไปอีกด้วย
May we have... many, many more.และเราจะมี... มากขึ้น, มากขึ้นไปอีก
Are you sure he's not just gonna make you feel guiltier?คุณแน่ใจหรอว่าเขาจะไม่ยิ่งทำให้คุณรู้สึกผิดมากขึ้นไปอีก?
And to add salt to it all, the fallen policeman was the only one who got any attention.ยิ่งเพิ่มความเลวร้ายมากขึ้นไปอีก ตำรวจดีๆสักคน. แค่คนๆเดียว ที่จะให้ความสำคัญ.
I treat you like crap, and you just keep coming back for more.ฉันทำตัวแย่กับเธอมาก และเธอกลับทำดีกับฉันมากขึ้นไปอีก
The more they're confronted with, the more they'll dig.พวกเขาต้องเผชิญหน้า และขุดคุ้ยมากขึ้นไปอีก
To put more stress on yourself?เพื่อให้ตัวเองเครียดมากขึ้นไปอีกน่ะเหรอ
Yeah, it got even weirder.ใช่ นั่นมันทำให้แปลกมากขึ้นไปอีก
And the fire expanded more!ไฟถึงได้ล่ามมากขึ้นไปอีก
The thought of a boy clinging to my insides is making me even more nauseous.ความคิดที่ว่าเด็กผู้ชายแนบติดอยู่ข้างในตัวฉัน ทำให้ฉันสะอิดสะเอียนมากขึ้นไปอีก
If you're implying that he's got helpful friends on the outside, that's even more of a reason not to see him.ถ้าลูกจะบอกว่าเขามี เพื่อนคอยช่วยอยู่ข้างนอกล่ะก็ ยิ่งมีเหตุผลมากขึ้นไปอีก ที่ลูกไม่ควรไปพบเขา
From what you're telling me, drinking that Lilith's blood is making them into a nest on steroids.จากที่เธอบอกมา การดื่มเลือดลิลิธนั่น ยิ่งเป็นสารกระตุ้น เร่งมากขึ้นไปอีก
But sometimes the bigger picture is complicated by things beyond our control.แต่บางที่ภาพที่ใหญ่ขึ้น มันก็ยากมากขึ้นไปกว่าที่พวกเราจะควบคุมได้
Yes, which brings me one step closer to the real thing.ใช่ ซึ่งจะพาฉันเข้าใกล้ของจริงมากขึ้นไปอีกขั้น
We'll be more cautious in the future.เราจะระมัดระวังให้มากขึ้นไปอีก
Now she really hates us and Emily hates us even more.ตอนนี้เธอเกลียดเราจริงๆและเอ็มมิลี่เกลียดเรามากขึ้นไปอีก
Ups me game.จะได้ทำให้ฉันพยายามมากขึ้นไปอีก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มากขึ้นไป
Back to top