ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มั่นอกมั่นใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มั่นอกมั่นใจ*, -มั่นอกมั่นใจ-

มั่นอกมั่นใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มั่นอกมั่นใจ (adv.) confidently See also: positively Syn. มั่นใจ, แน่ใจ
มั่นอกมั่นใจ (v.) be confident See also: be sure Syn. มั่นใจ, แน่ใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You seemed so sure.ตอนนั้นหลานดู มั่นอกมั่นใจมาก
You used to be this cool, confident cat.คุณเคยเป็นคนที่เท่ห์ มั่นอกมั่นใจ
So with apologies to my other esteemed editors, starting tonight, I'm gonna be poaching your best reporters and stealing all your best stories.ดังนั้น ขออภัยบก.ผู้มั่นอกมั่นใจของฉัน เริ่มคืนนี้เลย ฉันจะรุกล้ำเข้าไปที่นักข่าวที่ดีที่สุด แล้วขโมยเรื่องที่เจ๋งที่สุดออกมา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มั่นอกมั่นใจ
Back to top