ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

มองไม่เห็น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *มองไม่เห็น*, -มองไม่เห็น-

มองไม่เห็น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
มองไม่เห็น (v.) fail to see See also: be unseen Syn. ไม่เห็น Ops. มองเห็น, เห็น
English-Thai: HOPE Dictionary
beachball pointerลูกบอลล์ชายหาด หมายถึง สัญลักษณ์ที่ปรากฏบนจอภาพของเครื่องแมคอินทอช ที่จะทำให้ผู้ใช้รู้ว่า เครื่องคอมพิวเตอร์กำลังทำงานอยู่ทั้ง ๆ ที่เรามองไม่เห็นการทำงานใด ๆ เลย ที่เรียกว่า ลูกบอลล์ชายหาด ก็คงเพราะว่า รูปร่างหน้าตาของสัญลักษณ์นี้มีรูปลักษณะอย่างนั้นจริง ๆ กล่าวคือเป็นรูปลูกบอลล์
night blindnessn. ภาวะที่ไม่สามารถมองเห็นได้ดีหรือมองไม่เห็นในเวลากลางคืน, See also: nightblind adj., Syn. nyctalopia
carriage returnปัดแคร่แป้นปัดแคร่ใช้ตัวย่อว่า CR ในทางคอมพิวเตอร์ ถือเป็นตัวอักขระตัวหนึ่งที่มองไม่เห็น ใช้เมื่อสิ้นสุดการพิมพ์แต่ละบรรทัด และทำให้ตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) ลงไปอยู่เป็นตำแหน่งแรกของบรรทัดถัดลงมา โดยปกติ จะกำหนดให้กดแป้น หรือ
infrared(อินฟราเรด') n. รังสีใต้แดง มีความยาวคลื่นแสง0.8 - 1,000ไมครอนส์ เป็นรังสีที่มองไม่เห็น., Syn. infra-red
invisible(อินวิช'ซิเบิล) adj. มองไม่เห็น,ไม่ปรากฎ,ซ่อนเร้น,เล็กจนมองไม่เห็น., See also: invisibility,n. invisibly adv., Syn. concealed,unseeable ###A. visible
non system diskจานบันทึกที่ไม่มีแฟ้มข้อมูลระบบหมายถึง จานบันทึกที่ไม่สามารถนำมาใช้ ในการเริ่มเครื่องใหม่ (boot) ได้ ทั้งนี้ เพราะเมื่อจัดระบบการเก็บข้อมูล (format) ไม่ได้สั่งให้คัดลอกแฟ้มข้อมูลระบบมาด้วย แฟ้มข้อมูลระบบมี 3 แฟ้ม คือ Ibmbio.Com (Io.Sys) , Ibmdos.Com (Msdos.Sys) และ Command.Com สองแฟ้มแรกจะซ่อนอยู่ (hidden file) มองไม่เห็นบนจอภาพ จานบันทึกที่ไม่มีแฟ้มข้อมูลระบบทั้งสามนี้ เมื่อนำมาเริ่มเครื่องใหม่ จะมีข้อความระบุความผิดพลาดบนจอภาพ ว่า เป็น non-system disk และจะมีคำสั่งว่าให้กดแป้นใด ๆ ก็ได้เพื่อคอมพิวเตอร์จะได้ไปหาแฟ้มระบบนี้ในหน่วยบันทึกอื่นต่อไป
overlook(โอ'เวอะลุค) vt. มองข้าม,เมินเฉย,แกล้งมองไม่เห็น,มองลงไปดูทัศนียภาพ,ควบคุม,ดูแล n. ทัศนียภาพที่ปรากฎแก่สายตา,การสำรวจ,การสังเกต
sightless(ไซทฺ'ลิส) adj. ไม่สามารถจะมองเห็นได้,ตาบอด,มองไม่เห็น, See also: sightlessness n., Syn. blind
thick(ธิค) adj.,adv.,n. (ส่วนที่) หนา,หนาแน่น,ทึบ,หนาทึบ,มองไม่เห็น,มัว,ขุ่น,กำยำ,หยาบ,ทึ่ม,โง่,ขัน -Phr. (through thick and thin ผ่านอุปสรรคนานาประการ,เหนียวแน่น), See also: thickish adj. thickly adv.
unseeing(อันซี'อิง) adj. มองข้าม,มองไม่เห็น,ไม่สนใจ
unseen(อันซีน') adj. ไม่เห็น,ไม่สังเกต,มองไม่เห็น,จำไม่ได้, Syn. hidden
English-Thai: Nontri Dictionary
blind(adj) ตาบอด,มองไม่เห็น,เข้าใจยาก,ไม่มีทางออก
imperceptible(adj) รู้สึกไม่ได้,มองไม่เห็น,เล็กน้อย
overlook(vt) ละเลย,มองข้าม,มองไม่เห็น
sightless(adj) ตาบอด,มองไม่เห็น,ไม่มีตา
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fault Plane ระนาบรอยเลื่อน หน้าประกบของหินสองฟากรอยเลื่อนปรากฏ เป็นหน้าเรียบพอสมควร ระหว่างหน้าประกบ มักมีเศษหินที่ครูดไถกันและกันประจุอยู่เต็มช่องว่างจนวัดได้ว่าระนาบ นี้มีแนวระดับไปทิศใด และมีแนวเทรวมทั้งมุมเทเท่าใด เมื่อทราบแล้ว ก็สามารถติดตามและกำหนดขอบเขตของระนาบได้ ถึงแม้จะมีสิ่งอะไรปกคลุมจนมองไม่เห็น [สิ่งแวดล้อม]
Ultraviolet Ray แสงอัลตราไวโอเลต แสงที่มองไม่เห็นเหนือแสงสีม่วงในสเปคตรัม มีความยาวคลื่นน้อยกว่า 10900 A [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
out of sight (idm.) มองไม่เห็น (มักใช้กับ get, keep, stay)
get out of (phrv.) มองไม่เห็นอีกต่อไป
get out of (phrv.) มองไม่เห็นอีกต่อไป
blinding (adj.) เจิดจ้ามากจนมองไม่เห็น
blindly (adv.) อย่างมองไม่เห็นสิ่งที่กระทำ
blindside (vt.) โจมตีจากทิศทางที่มองไม่เห็น
glaze over (phrv.) (นัยน์ตา)ถูกปกคลุมไปด้วย (ทำให้แทบมองไม่เห็น) Syn. film over, haze over
interlunar (adj.) เกี่ยวกับช่วงเวลาในแต่ละเดือนที่มองไม่เห็นดวงจันทร์
invisible (adj.) ซึ่งมองไม่เห็น Syn. unseen, indiscernible, imperceptible Ops. visible
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He couldn't see any way out of his situationเขามองไม่เห็นทางออกใดๆ ต่อสถานการณ์ของตนเองเลย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Of course I just, don't see... don't see how I can have that with yourแน่นอน ผมอยาก แต่ผมแค่... มองไม่เห็น มองไม่เห็นว่า\ จะให้ชีวิตแบบนั้นกับคุณได้ยังไง
There are cars that pass like ghosts, unseen, unremembered.รถที่ขับผ่านไปได้เหมือนผี มองไม่เห็น ไม่เป้นที่จดจำ
I can't see! I can't see!ข้ามองไม่เห็น มองไม่เห็น !
A silent, invisible, and completely untraceable partner who supports you from far, far away.เงียบ มองไม่เห็น และเป็นหุ้นส่วนที่ใครๆแกะรอยตามไม่ได้ คนที่สนับสนุนลูกจากที่ไกลๆ
Where is he? I can't see him! Ah!ไหนวะ มองไม่เห็น จูเนียร์อยู่ไหนวะ ปลอดภัยมั้ย
Can't see if she takes anything.มองไม่เห็น ถ้าเธอหยิบอะไร
I don't see you. I don't see you.มองไม่เห็น มองไม่เห็น
They're practically invisible. Real MI6 kind of shit.มองไม่เห็น วิทยาการสายลับ
I can't see. I can't see.มองไม่เห็น เดี๋ยวบอด
Invisible, but powerful.มองไม่เห็น แต่มีอำนาจมาก
I can't see it, but I feel it.มองไม่เห็น แต่รู้สึกได้
I can't see out of one eye, but I'm fine.มองไม่เห็นข้างนึงนะ แต่ก็พอไหว
It just happened!มองไม่เห็นคนทำงานเหรอ ?
You can't see electricity, can you?มองไม่เห็นคลื่นวิทยุ แต่คุณก็ยอมรับมัน
Unseen until it strikes.มองไม่เห็นจนกว่ามันจะโจมตี
There's no way of knowing what the message was, or who it was intended for.มองไม่เห็นทางที่จะอ่านมัน หรือรู้ว่ามันจะไปหาใครได้เลย
Why aren't you seeing that?มองไม่เห็นบ้างเหรอไง
Past the end of his nose?มองไม่เห็นปลายจมูกตัวเองเหรอคะ?
Don't see another way, brother.มองไม่เห็นวิธีอื่น ไอ้น้องชาย
They'll be shown to full effect, Mrs Fisher. Just as soon as we lose that mayonnaise.มองไม่เห็นหรอกครับ คุณนายฟิชเชอร์ ทันทีที่เราเช็ดมายองเนสออกไป
I can't see past the hill.มองไม่เห็นหลังเนินเลย
Watching the video doesn't help.มองไม่เห็นอะไรทั้งนั้น
I can't see a thing. All right. That's it. I'm out of here.มองไม่เห็นอะไรเลย ว่าไหม แค่นี้แหล่ะ ฉันเผ่นล่ะ
I can't see.มองไม่เห็นอะไรเลย เห้ย !
IT'S HARD TO IMAGINE IT'S EVEN THE SAME UNSUB.มองไม่เห็นเลยว่าเป็นฆาตกรคนเดียวกัน
I can't see the timer. Yeah, it doesn't matter, Gabriel!มองไม่เห็นเวลาแล้ว ใช่ ไม่สำคัญแล้ว เกเบรียล!
I can't see, wait a moment.ผมมองไม่เห็น รอเดี๋ยว
To be perfectly frank with you, my dear, I can't see you doing it.บอกตามตรงนะหนูฉันมองไม่เห็น ว่าเธอจะทําได้ เธอไม่มีประสบการณ์
The stars are beautiful because of a flower I can't see.ดวงดาวสวยงาม เพราะดอกไม้ที่ผมมองไม่เห็น
What's essential is invisible to the eye.สิ่งที่จำเป็นนั้นมองไม่เห็นด้วยตา
It's like, you know how Dracula can't see himself in a mirror?ที่แดร็กคูล่ามองไม่เห็นตัวเองในกระจก
Jerry, it's gotten to me! Don't you see?มันรบกวนใจฉัน คุณมองไม่เห็นเหรอ
Even if you can't see the blood, at least you can hear the poor child's crying.ถึงแกจะมองไม่เห็น, อย่างน้อย แกจะได้ได้ยินเสียงเด็กที่น่าสงสารร้อง.
But he doesn't see it.แต่เขากลับมองไม่เห็น
Who turned out the light? I can't see!ใครปิดไฟวะ มองไม่เห็นเลย
You can't look where you're going if you don't know where you're going.เธอจะมองไม่เห็นทางหรอก ถ้าเธอไม่รู้ว่าเธอจะไปไหนน่ะ
Hey, Moe, I'm going blind.เฮ้ โม ฉันมองไม่เห็น
But you are about to cross an invisible border into mainland China.แต่คุณกำลังจะข้ามพรมแดนที่มองไม่เห็นเข้ามาในจีนแผ่นดินใหญ่
Now that I've lost my sight...ตอนนี้ถึงฉันจะมองไม่เห็น...
Not everyone can see it. You might not.ไม่ใช่ทุกคนสามารถมองเห็น คุณอาจจะมองไม่เห็น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า มองไม่เห็น
Back to top