ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ภูมิหลัง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ภูมิหลัง*, -ภูมิหลัง-

ภูมิหลัง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ภูมิหลัง (n.) background
English-Thai: HOPE Dictionary
background(แบค'กราวน์ดฺ) n. พื้น,ส่วนที่อยู่ข้างหลัง,ถิ่นที่มา,ภูมิหลัง, Syn. past,environment
English-Thai: Nontri Dictionary
background(n) ภูมิหลัง,พื้นหลัง,ประวัติ,ข้างหลัง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Backgroundภูมิหลัง,ความรู้พื้นฐาน [การแพทย์]
Prior Art ข้อมูลภูมิหลังที่เกี่ยวข้องกับสิทธิบัตรที่ยื่นขอ ซึ่งมีการเผยแพร่มาก่อนหน้านี้แล้ว [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
background (n.) ภูมิหลัง See also: เบื้องหลัง, เบื้องหน้าเบื้องหลัง, หลังฉาก, ความเป็นมา, ประวัติ, พื้นเพ Syn. upbringing
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
That's a pretty good backgroundนั่นเป็นภูมิหลังที่ดีมากทีเดียว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Background on the Soviets.ภูมิหลังของฝ่ายโซเวียต
A shared history, perhaps?ภูมิหลังคล้ายคลึงกัน,มั้ง?
And what about background financials on the victims?ภูมิหลังทางการเงิน ของเหยื่อเป็นอย่างไรบ้าง
Foreign background, boring life, a job involving travel-- Spycraft 101.ภูมิหลังเป็นคนต่างชาติ มีชีวิตที่น่าเบื่อ งานที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว สปายคราฟท์ 101
That check cost me a Iot of fun in my Iife.ภูมิหลังแบบนั้น ทำฉันหมดสนุกไปเยอะเลย
Look, I've already done the background on this woman... all the way back to the '20s, when she was working as an actress.นี่ ฉันค้นคว้าภูมิหลังยายคนนี้ ย้อนไปถึงปี 20 ตอนแกทำงานเป็นนักแสดง
It's brilliant, and you have the cleanest background check I've seen.วิเศษสุดแล้ว ภูมิหลังแกไร้มลทินที่สุดที่เคยเห็นมา
I suppose he's not having a good life back home.สมมุติว่าเค้ามีภูมิหลังที่ไม่ดีน่ะ
I don't even have clearance to know background On a case I'm investigating?ฉันไม่มีสิทธิจะรู้แม้กระทั่ง ภูมิหลังของคดีที่ฉันสืบสวน
So I did a little background check on your... roommate Stan.ผมก็เลยลองตรวจสอบภูมิหลังของ... เพื่อนร่วมห้องคุณ... แสตนน่ะ
The owners did a background check.เจ้าของเขาเช็คภูมิหลังแต่ละคน
Just doing some background on the infant mortality case.ฉันทำภูมิหลังเรื่องคดีเด็กตาย
Besides, I did a background check on her.หนูตรวจดูภูมิหลังเธอแล้ว
With no background, looks nor brains.ไม่มีภูมิหลัง ไม่มีลุค และสมอง
You can give me some background- no, debra's recovering from a serious injury.คุณช่วยบอกถึงภูมิหลังให้หน่อยได้มั้ย - - ไม่หละ,เด็บบล้ากำลังพักฟื้นอยู่.
She was good people, came from a tough background-- didn't let that stop her.เธอเป็นคนดี แม้จะมีภูมิหลังไม่ค่อยดี แต่ก็ไม่ยอมให้นั่นมาหยุดเธอ
Because of my background is that what you're saying?เพราะภูมิหลังของผม จะบอกว่าแบบนั้นใช่ไหม?
We can exchange fake names and backgrounds.เราแลกเปลี่ยนกันได้นะ ชื่อปลอม กับ ภูมิหลัง
I might have looked into someone's hidden background.สงสัยฉันจะไปดูภูมิหลังที่ถูกซ่อนไว้ละมั้ง
Our technical analyst ran background checks on the suspects.จนท.เทคนิคของเราเช็คภูมิหลังผู้ต้องสงสัยน่ะ
Garcia's going over backgrounds again, trying to highlight anyone with tech experience.การ์เซียกำลังดูภูมิหลังอีกครั้ง เน้นหาคนที่มีประสบการณ์ทางเทคโนโลยี
Background, looks, sense of humor, and even your personality... Everything's so perfect, people feel... shall I say deprived?ด้วยภูมิหลัง บุคลิก หน้าตาของคุณช่างสมบูรณ์แบบจนทำให้คนรอบข้างรู้สึกด้อย
I'm sorry, right, this is the part where we talk about where we come from and what we majored in, in college.โทษที จังหวะนี้เราต้องคุยกัน เรื่องภูมิหลังและการศึกษานี่เนอะ
Well, you must have had a pretty lousy attendance record because I called Fairbrook Middle School and they didn't have a record of anyone named Fabray, which makes sense, as you actually lived in an unincorporated partงั้นเธอคงมีภูมิหลัง อัปปรีย์อะไรซ่อนไว้แหงๆ ฉันโทรไปถามโรงเรียน ม.ต้นแฟร์บรูค เขาไม่เห็นมีบันทึก
Yeah, Garcia, get us everything you can on Professor Walker's background.การ์เซีย หาทุกอย่างที่เกี่ยวกับ ภูมิหลังของศาสตราจารย์วอล์กเกอร์ให้ที
And his victims share similar features and backgrounds, and we believe that they represent someone whom the unsub thinks has wronged him, and he's taking out his rage on them.และเหยื่อของเขามีลักษณะหน้าตา และภูมิหลังคล้ายๆกัน และเราเชื่อว่าพวกเขา เป็นตัวแทนของใครบางคน ที่คนร้ายคิดว่าเขา ไม่ได้รับความเป็นธรรม
And our unsub probably has abandonment issues, so look for backgrounds that reflect that.และผู้ต้องสงสัยของเราน่าจะ มีปัญหาจากการถูกทอดทิ้ง ดังนั้นย้อนดูภูมิหลัง ที่สนับสนุนเรื่องนั้น
Even if you become literate, your family background will not change.แต่ภูมิหลังเจ้าก็ไม่อาจเปลี่ยนได้
Don't worry about your family background.ข้าไม่สนใจเกี่ยวกับภูมิหลัง
Been acing FBI background checks for 20 years.ทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติภูมิหลัง ของเอฟบีไอมา 20 ปีแล้ว
I need a background on a Derek Watson, 39 years old.ฉันอยากได้ภูมิหลังของ ดีเร็ค วัตสัน อายุ 39 ปี
See if Detective Carter can run a background check on this guy.เพื่อเงินแค่ไม่กี่เหรียญ ลองดูเผื่่อว่านักสืบคาร์เตอร์ จะสามารถตรวจภูมิหลังของเขาได้
And his background makes us think he lives a mid- to upper class lifestyle.จากภูมิหลังเขา ทำให้เราเชื่อว่าเขาอาศัย ในวิถีชีวิตชนชั้นกลางหรือสูง
I got a line on Rex Lango finally.ฉันได้ภูมิหลังของ เร็กซ์ แลนโก ในที่สุด
Rigsby, run background checks.ริกซ์บี้ ตรวจดูภูมิหลัง
Like a background check?คือหมายถึงตรวจสอบภูมิหลังค่ะ?
Hey, solid background check there.เฮ้, ภูมิหลังที่เชื่อถือได้เชคที่นี่
You see, on the surface we seem like just a group of people from diverse backgrounds who have become unlikely friends.โดยภายนอก เราเหมือนเป็นแค่กลุ่มคน ที่มีภูมิหลังต่างกันมาเป็นเพื่อนกัน
I'm running a background check on Howard French.ผมกำลังตรวจสอบภูมิหลัง\ ของ ฮาวเวิร์ด เฟรนช์
Yeah, I mean, it's a lot better than doing background checks for elway.ใช่, หมายถึง,รู้สึกดีกว่า ทำงานตรวจสอบภูมิหลังให้แอลเวย์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ภูมิหลัง
Back to top