ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พื้นเพ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พื้นเพ*, -พื้นเพ-

พื้นเพ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พื้นเพ (n.) lineage See also: parentage Syn. เชื้อสาย, เชื้อแถว
พื้นเพ (n.) hometown Syn. แหล่งเกิด, บ้านเกิด
พื้นเพเดิม (n.) background See also: hometown Syn. รกรากเดิม
English-Thai: HOPE Dictionary
gage(เกจฺ) n. สิ่งที่ขว้างลงบนพื้นเพื่อแสดงการท้าทายให้ต่อสู้กัน,การท้าทาย,ของประกัน. vt. ประกัน,ให้คำมั่น, Syn. gauge
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
headstand (n.) การทรงตัวในแนวตั้งที่ใช้ศีรษะและมือทั้งสองข้างดันพื้นเพื่อรับน้ำหนักตัวแทนขา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I didn't have quite the same upbringing as my adopted siblings.พื้นเพของชั้นไม่เหมือนกับ พี่น้องคนอื่นๆ
And school.พื้นเพต่างกัน และ โรงเรียน
They're from the Americas, and were found here long before the arrival of Columbus.พื้นเพมาจากอเมริกา รู้จักกันก่อนโคลัมบัสจะมาถึงเสียอีก
I come from a good family background, am not ugly, and would be a good match for you.ข้ามีพื้นเพที่ดี, หน้าตาไม่น่าเกลียด, และจะเป็นคู่ที่เหมาะสมสำหรับแม่นาง.
I had my head down because the guy blocking me was hoing it down.หัวผมกระแทกพื้นเพราะเค้ากดผมลง
I always forget that you're half Russian.ใช่ ผมเคยลองอะไรมาเยอะ ตอนที่อยากรู้เรื่อง เกี่ยวกับรัสเซียกับพื้นเพเก่าของครอบครัว
Lee, I never kicked your ass for renting our house to that guy 'cause you didn't know our history, but now you do.ลี ผมไม่เคยด่าคุณแม้แต่หนเดียวเลยนะ เรื่องที่เอาบ้านเราให้คนพรรค์นั้นเช่า เป็นเพราะคุณไม่รู้พื้นเพเจ้านั่น แต่ตอนนี้คุณรู้แล้ว
Let's read a couple of extracts from the Code and look at how the social background depicted in the Code.ลองอ่านสัก 2-3 มาตรานะคะ แล้วมาดูว่าพื้นเพของสังคมเป็นยังไง จากตัวกฎหมาย
Don't know much about her background.ไม่รู้พื้นเพของเธอเท่าไหร่
Throw yourself on the floor cos he's gonna go like fucking Christian Bale.หมอบลงกับพื้นเพราะเขาจะ_BAR_ เข้าไปแบบคริสเตียน เบล
Uses a similar background to bond with the victims?อาศัยพื้นเพที่คล้ายกัน เพื่อตีสนิทกับเหยื่อเหรอ
They're all locals with similar backgrounds.พวกเขาเป็นคนที่นี่และมีพื้นเพคล้ายกัน
Kuzmenko was a naturalized citizen originally from Estonia.คัสแมนโกมีพื้นเพมาจากเอสโทเนีย
He hunts street kids, so he may be from a similar background.เขาออกล่าเด็กข้างถนน ดังนั้นเขาอาจมีพื้นเพที่คล้ายๆกัน
He has a good background and is honest.เขามีพื้นเพที่ดีและซื่อสัตย์
23 years old, originally from Tampa, ran away from her foster home when she was 16 years old.อายุ 23 ปี มีพื้นเพมาจากแทมป้า หนีออกจากบ้านอุปถัมภ์ เมื่อเธออายุ 16
He's not from around here.เขาไม่ได้มีพื้นเพอยู่บนโลกนี้
I had this extra can of primer in the back. I thought maybe you might want to put that down before you put the paint down.ผมมีสีรองพื้นเพิ่มให้คุณด้วย คิดว่าคุณอาจต้องการ
He said that I was turnin' my back on my heritage.เขาว่า ผมน่ะหันหลังให้กับพื้นเพตัวตนของผมเอง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พื้นเพ
Back to top