ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พอๆ กัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พอๆ กัน*, -พอๆ กัน-

พอๆ กัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พอๆ กัน (adv.) even See also: equally, likely Syn. เท่าเทียมกัน, เสมอกัน, พอกัน, เท่าๆ กัน
English-Thai: Nontri Dictionary
tantamount(adj) เท่ากัน,พอๆ กัน,เท่ากับ,ประหนึ่งเป็น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Equally, it sometimes needs a dagger, a scalpel wielded with precision and without remorse.พอๆ กัน บางครั้งก็ต้องการกริชคม มีดผ่าตัดที่ใช้อย่างแม่นยำและไร้ความเห็นใจ
It is as difficult a goal as Mecca... and precisely as attractive because it is closed to all foreigners.เป้าหมายที่ลำบากพอๆ กับเมกกะฮ์ และน่าสนใจพอๆ กัน เพราะห้ามคนต่างชาติเข้า
You are pathetic and I am, too!เธอกับฉันนี่ น่าสมเพชพอๆ กันเลย
"right alongside another equally famous chef,"ท่ามกลางเชฟที่มีชื่อเสียงพอๆ กันอีกคน
Turns out I'm just as big a fuck-up as he was.กลายเป็นว่าฉันก็เหลวแหลกพอๆ กันกับเขา
And she was an even worse wife which is why we're divorced now.แต่เธอก็แย่พอๆ กัน นั่นเป็นเหตุผลที่เราหย่ากัน
And just as strange, we can't find evidence that they did anything to him.แปลกพอๆ กันคือเราหาหลักฐานว่า พวกนั้นทำอะไรกับเขาไม่พบเลย
That kid that Sung Min Woo had in his arms was that same size.เด็กนั้นกับเด็กที่ซองมินวูกอดไว้ตัวพอๆ กันเลย
We drank exactly the same amount.เราดื่มกันไปเยอะพอๆ กันเลยนะ
They hate the smell just as much as you do.พวกมันเกลียดกลิ่นนี่พอๆ กันเธอเลย
Yeah, well, guy it belonged to was beat up and old, too.ใช่ เอ่อ เจ้าของขวดก็โบราณวัตถุพอๆ กัน
That baby turns into a little girl just as fast.ทารกโตเป็นเด็กหญิงเร็วพอๆ กัน
This year promises just as good so you don't have to worry.ปีนี้มีแววว่าจะดีพอๆ กัน คุณไม่ต้องกังวลเลยละ
Hell, yeah. He's just as to blame.แน่สิ เขาก็ทำผิดพอๆ กัน
The regard I have for women is equal to the fear I've always had of them.ความสนใจผู้หญิงของผมนั้นมากพอๆ กันกับความกลัวที่มีต่อพวกเธอ
And it's equally important for him to spend time with his father.มันก็พอๆ กันกับที่เขาต้อง ใช้เวลาที่จะอยู่กับบิดาของเขา
I always have, and since we've been having the same dream, makes me think that you care about him just as much.ฉันเป็นมาตลอด และตั้งแต่ที่เรามีความฝันแบบเดียวกัน ทำให้ฉันคิดว่าหล่อนเองก็ แคร์เขาพอๆ กัน
That means she must have bound it to something that could exist just as long.นั่นหมายความว่าเธอต้องมีบางอย่างเชื่อมโยง ไว้กับบางสิ่งที่มีอยู่มานานพอๆ กัน
Cecile, as beautiful in death as she was in life.เซซีล จะเป็นหรือตายก็ยังงามพอๆ กัน
Or you don't know you are out-of-tone which I'm afraid is even worse.หรือใครที่เล่นเพี้ยนแล้วยังไม่รู้ตัว ซึ่งมันแย่พอๆ กัน
Luna was scared and excited, in equal measure.ลูน่ากลัวและตื่นเต้นอย่างพอๆ กัน
Damascus, Istanbul, and several cities in sub-saharan Africa are equally as troubling.ดามัสกัส อิสตันบลู และอีกหลายเมือง ในแอฟริกาใต้สะฮารา ก็มีปัญหาพอๆ กัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พอๆ กัน
Back to top