ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พลุกพล่าน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พลุกพล่าน*, -พลุกพล่าน-

พลุกพล่าน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พลุกพล่าน (v.) swarm See also: be busy, be crowded, be congested Syn. ขวักไขว่, วุ่นวาย, จอแจ, คับคั่ง
พลุกพล่าน (adv.) chaotically See also: busily Syn. ขวักไขว่, วุ่นวาย, จอแจ, คับคั่ง
English-Thai: Nontri Dictionary
congest(vt) พลุกพล่าน,ทำให้แออัด,ทำให้เลือดคั่ง
congestion(n) ความพลุกพล่าน,ความแออัด,เลือดคั่ง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
off-hour (n.) ช่วงเวลาไม่เร่งรีบเช่น ช่วงคนไม่พลุกพล่าน การจราจรไม่ติดขัด)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So I met Jimmy in a crowded place we both knew.ผมเลยไปหาจิมมี่ที่คนพลุกพล่าน ที่เก่าของเรา
This is turning out to be quite a busy spot.ที่นี่ดูพลุกพล่านไม่เบาเลย
Bang, mate. If you don't like it, move to Leeds. D'you know what I mean?ที่นี่ลอนดอน ผู้คนพลุกพล่าน ถ้าไม่ชอบที่นี่ก็ไปที่อื่น
I told you to use the ladies room when you're in public.ฉัน่บอกเธอว่าให้เข้าไปใช้ห้องของผู้หญิง ในเวลาที่มีคนพลุกพล่าน
Think these witnesses are a guarantee that nothing's gonna happen to you?คิดว่าคนพลุกพล่าน แล้วนายจะปลอดภัยงั้นสิ
At the transfer station's terminal, it started to become crowded with people returning home from work.ชานชาลาของสถานีที่ต้องเปลี่ยนรถเริ่มพลุกพล่านด้วยกลุ่มคนทำงานที่กำลังมุ่งหน้ากลับบ้าน
This time in one of Amsterdam's most crowded tourist districts.คราวนี้เป็นสถานที่มีนักท่องเที่ยวพลุกพล่าน ที่สุดแห่งหนึ่งในอัมสเตอร์ดัม
No, too public.ไม่ค่ะ คนพลุกพล่านเกินไป
It'll be crowded there at thihour.มันมีผู้คนพลุกพล่านมากเกินไป
Toomanyeyeshere . OPIE:ที่นี่คนออกจะพลุกพล่านเต็มไปหมด
And it wasn't until he was in an office full of peopleและจนกระทั่ง เขาเข้ามา ในสำนักงานที่มีคนพลุกพล่าน
Well, Halifax is so vulgar and stifling. There's no suitable society.เอ่อ แฮริแฟกซ์มันพลุกพล่านและอึดอัด ไม่มีสังคมเหมาะๆ เลย
They're trying to stay under the radar, right?พวกมันพยายามขนส่ง ในรัศมีที่คนเดินทางทุกพลุกพล่าน ใช่ไหม
Jenny from a crowded drugstore parking lot,เจนนี่ถูกจับตัวไปจาก /Nที่จอดรถในร้านขายยาที่มีคนพลุกพล่าน
It's way too crowded.ยังไงมันก็พลุกพล่านเกินไปอยู่ดี
There's too many people there now, tourists, even at night.เดี๋ยวนี้มีคนพลุกพล่าน พวกท่องเที่ยวเยอะ ถึงเป็นยามราตรีก็ตาม
This location's too public.สถานที่นี้พลุกพล่านมาก
Could you pick somewhere more public?หาที่ที่มันพลุกพล่านกว่านี้ไม่ได้
I like noise and bustle and lots of people.ฉันชอบเสียงและความพลุกพล่าน เต็มไปด้วยผู้คน
If I understand this correctly, two of my agents almost shot a man in a crowded diner for bringing his wife flowers.ถ้าผมเข้าใจไม่ผิด ลูกน้องของผมสองคน เกือบจะยิงเขาในร้านอาหาร ที่คนพลุกพล่าน ทั้งที่เขาเอาดอกไม้มาให้ภรรยา
This is a very crowded house.บ้านนี้พลุกพล่านเหลือเกิน
I hate places with too many people, I'm not going.ฉันเกลียดที่ๆ คนพลุกพล่าน ฉันไม่ไป
Not too many people around, so you can clear your head.ไม่มีคนพลุกพล่าน \คุณทำหัวให้โล่งๆได้เลยล่ะ
Kenya, 1998, a busy marketplace.ในเคนย่า ปี 1998 ตลาดที่คนพลุกพล่าน
And he killed and dumped her in a high-traffic area.และเขาฆ่าและทิ้งเธอ ในที่ๆจราจรพลุกพล่าน
Oh, it's a busy enough street.โอ ก็ถนนเนี่ยพลุกพล่าน
He had been put in a box and left on a busy street.เขาถูกใส่ในกล่อง และถูกวางไว้ข้างถนนที่จราจรพลุกพล่าน
He's going to want to go somewhere dark, somewhere out of the way.เขาจะต้องอยากไปบางแห่งที่มืด บางแห่งที่คนไม่พลุกพล่าน
We're very busy today.วันนี้ แขกออกจะพลุกพล่าน
That class was 8:00 in the morning and right off a busy intersection.คลาสเริ่มตอน 8 โมงเช้า และอยู่ในย่านที่มีคนพลุกพล่าน
They were left in very public places.พวกเขาถูกทิ้งในที่ที่คนพลุกพล่าน
This is odd. It's a high-traffic area.นี่แปลกนะ นี่เป็นเขตจราจรพลุกพล่าน
See, it turns out that, uh, blueberry muffins can calm even the most sociopathic heart.ดูสิ มัฟฟินบลูเบอรี่ สามารถบรรเทา หัวใจที่พลุกพล่านได้
During a crowded lunch hour with a high-powered rifle, at a range of 200 yards, an average Joe could have hit that many people.ผู้คนพลุกพล่านเวลาอาหารกลางวัน ปืนไรเฟิลพลังสูง ระยะ 200 หลา ไม่ว่าใคร ก็สามารถยิงโดนคนได้
He'll stick to side roads and won't cross the border anywhere busy.เขาจะใช้ทางเบี่ยง และจะไม่ข้ามชายแดน ที่มีรถพลุกพล่าน
He wouldn't cross there, though. It's too busy.เขาไม่ข้ามตรงนั้นหรอก มันพลุกพล่านไป
You should know that it's embarrassing.ดูนายสิ นายไม่อายเลย ที่จะทำอย่างนั้นกลางถนนคนพลุกพล่าน
Our best recommendation is to stay away from densely populated areas.ข้อแนะนำที่ดีที่สุดคือ อยู่ให้ห่างจากสถานที่คนพลุกพล่าน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พลุกพล่าน
Back to top