ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พร่ำเพ้อ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พร่ำเพ้อ*, -พร่ำเพ้อ-

พร่ำเพ้อ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พร่ำเพ้อ (v.) talk nonsense Syn. เพ้อ, เพ้อพร่ำ, รำพัน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
harp about (phrv.) พูดพร่ำเพ้อถึง See also: พูดมากถึง Syn. harp on about
harp on (phrv.) พูดพร่ำเพ้อถึง See also: พูดมากถึง Syn. harp on about
harp on about (phrv.) พูดพร่ำเพ้อถึง See also: พูดมากถึง
harp on about (phrv.) พูดพร่ำเพ้อถึง See also: พูดมากถึง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Moanin' low, my sweet man I love him so, though he's mean as can beพร่ำเพ้อถึงแต่เขา ฉันรักเขาเหลือเกิน ถึงแม้เขาจะโหดร้ายกับฉันขนาดไหน
Moanin' low, my sweet man is gonna go, when he goes oh Lordyพร่ำเพ้อถึงแต่เขา เขากำลังจะจากฉันไป ฉันกลัวเหลือเกิน
Moanin' low, my sweet man is gonna go, when he goes, Lordy!พร่ำเพ้อถึงแต่เขา เขากำลังจะจากฉันไป ฉันกลัวเหลือเกิน
Regrettable things said. Wouldn't want it falling into the wrong hands.พร่ำเพ้อเสียใจ ไม่อยากให้มันไปอยู่ผิดที่ผิดทาง
Just said some nonsense about throw her off a bridge for all she cares.พร่ำเพ้อไร้สาระประมาณว่า ให้โยนเธอลงจากสะพาน ประมาณนั้น
OK... well then just stop moping like a schoolgirl and do something about it. Call him!ถ้ารักเค้าก็ไม่ควรมาพร่ำเพ้อแบบนี้ โทรหาเค้าซะ
Stop that gibberish.หยุดพูดพร่ำเพ้อบ้าบอซะที
You could've thought I was a madwoman or something raving about my lost daughter.คุณอาจคิดว่าฉันบ้าพร่ำเพ้อ.. ถึงลูกสาวที่หายไป
Now I'm moving up the British Nu Rave piece.ฉันจะย้ายบทความพร่ำเพ้อ แบบอังกฤษ
Going on and on and on. Just "Victoria this" and "Victoria that."ดีแต่พร่ำเพ้อ "วิคตอเรียอย่างงั้น วิคตอเรียอย่างงี้"
"Oh heart, why do you keep saying"โอ้ ใจ ทำไมเจ้าเฝ้าแต่พร่ำเพ้อ
I have no feeling right now to hear you gloat about your clothes.ชั้นไม่มีอารมณ์จะมาฟังเธอพร่ำเพ้อถึงเสื้อผ้าของเธอหรอกนะ !
Cheesus, I don't need to tell you how much you rule.ของพระเจ้าทั้งๆที่พระเจ้าไม่มีจริง ชีสซู ผมคงไม่ต้องพร่ำเพ้ออะไรมากมาย
I'll finish making the tea, while you narcissistically ramble on about whatever's troubling you.ระหว่างที่นายสนใจแต่ตัวเองพร่ำเพ้อไปเรื่อย เกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ตามที่รบกวนจิตใจนายอยู่
All these times that he has been here, going on about you.แล้วยังเขามาที่นี่บ่อยๆ พร่ำเพ้อถึงคุณ...
Coach, no disrespect, but my dad, he didn't raise me to be no damn ballerina.โค้ช ด้วยความเคารพ แต่พ่อผมไม่ได้เลี้ยงให้โตไป เป็นนักเต้นบัลเล่ต์พร่ำเพ้อนะ
You don't need to sit here listening to my legitimate whining.ลูกจะได้ไม่ต้องมาทนนั่งฟังแม่ พร่ำเพ้อ...
I don't have it in me to listen to him stammer and lie through an explanation.ไม่อยากได้ยิน เขาพร่ำเพ้อเรื่องโกหกอะไรอีก
I thought he was just sitting here drinking beer and complaining, he was making something.ฉันคิดว่าเขานั่งตรงนี้ ดื่มเบียร์แล้วก็บ่น พร่ำเพ้อพรรณา เขาเคยทำบางอย่าง
Those books are the ravings of a sad, old man -- my father.หนังสือพวกนั้นเอาแต่พร่ำเพ้อ เรื่องเศร้าๆ ของคนแก่... พ่อของฉัน
From the backwaters of blissful ignorance across vast oceans of academic blather until at last you've arrived here, on the shores of my little kingdom.จากบึงน้ำแห่งความไม่รู้... ว่ายข้ามมหาสมุทรแห่งการพร่ำเพ้อทางวิชาการ จนมาถึงนี่ในที่สุด ขึ้นฝั่งบนอาณาจักรน้อย ๆ ของผม
Spare me the riddles and zealot babble.อย่าพูดเป็นปริศนา และพร่ำเพ้อไปหน่อยเลย
It feels really nostalgic to me.- พร่ำเพ้อถึงอดีตไปไหม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พร่ำเพ้อ
Back to top