ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พรุ่งนี้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พรุ่งนี้*, -พรุ่งนี้-

พรุ่งนี้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พรุ่งนี้ (n.) tomorrow See also: the next day, the following day Syn. วันพรุ่ง
English-Thai: HOPE Dictionary
morrow(มอ'โร) n. พรุ่งนี้,ตอนเช้า
to-morrow(ทูมอ'โร) n. วันพรุ่งนี้,อนาคต,อนาคตกาล. adv. พรุ่งนี้,อนาคต
tomorrow(ทูมอ'โร) n. วันพรุ่งนี้,อนาคต,อนาคตกาล. adv. พรุ่งนี้,อนาคต
English-Thai: Nontri Dictionary
morrow(n) วันรุ่งขึ้น,วันใหม่,พรุ่งนี้
tomorrow(adv) พรุ่งนี้,ในอนาคต
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
morrow (n.) พรุ่งนี้
the future (n.) พรุ่งนี้ Syn. the morrow
the morrow (n.) พรุ่งนี้ Syn. the future
tomorrow (n.) พรุ่งนี้ Syn. the morrow, the future
tomorrow (adv.) พรุ่งนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You'll have plenty of time to sleep tomorrowพรุ่งนี้คุณจะมีเวลานอนเต็มที่เลยแหล่ะ
Tomorrow, you will stay home and mend the nets?พรุ่งนี้เธอจะอยู่ที่บ้านและซ่อมแหใช่ไหม?
Everyone's gonna laugh at me tomorrowพรุ่งนี้ทุกๆ คนคงจะหัวเราะเยาะฉัน
Can you come to my office tomorrow morning?คุณจะมาที่ที่ทำงานของฉันพรุ่งนี้เช้าได้ไหม
Call me tomorrow, if you have timeโทรหาฉันพรุ่งนี้นะถ้าคุณมีเวลา
Would you call back tomorrow?คุณช่วยโทรกลับพรุ่งนี้ได้ไหม
I expect to have a full report on my desk tomorrowฉันคาดว่าจะได้รับรายงานฉบับเต็มวางบนโต๊ะในวันพรุ่งนี้
What should I dress up at tomorrow night?ฉันควรแต่งชุดอะไรสำหรับคืนพรุ่งนี้?
We'll talk about it tomorrowพวกเราจะพูดคุยเกี่ยวกับมันในวันพรุ่งนี้
A Mrs Mary will come to see you tomorrowคนที่ชื่อนางแมรีคนหนึ่งจะมาพบคุณพรุ่งนี้
Will you be free tomorrow evening?คุณจะว่างตอนเย็นวันพรุ่งนี้ไหม?
I want you to finish this by tomorrowฉันอยากให้คุณทำงานนี่ให้เสร็จภายในพรุ่งนี้
I have a word to say to you tomorrowฉันมีอะไรจะพูดกับคุณพรุ่งนี้ คุณจะมาไหม?
I've arranged a press conference for tomorrowฉันเตรียมการแถลงข่าวสำหรับพรุ่งนี้แล้ว
I'm free tomorrow night if you want to get togetherฉันจะว่างคืนพรุ่งนี้ถ้าคุณอยากจะพบปะสังสรรค์กัน
We'd like you to come in tomorrow for an interviewเราอยากให้คุณมาสัมภาษณ์ในวันพรุ่งนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They confirm estimated arrival at the strike site by 6 p. m.พวกเขายืนยัน จะไปถึงเป้าหมาย - พรุ่งนี้ 18:
Now, let's see. Tomorrow, we rob fort Knox.คราวนี้ คิดก่อน พรุ่งนี้ เราปล้นที่ธ.ฟอร์ทน็อกซ์
His legs are also long and nice, like a those of a model's.ประมาณ 8 ชม. พรุ่งนี้ ฉันจะไปบอกเขา
Hey,tomorrow,let's open up some of these presents.เฮ้ พรุ่งนี้ เรามาเปิดของขวัญพวกนี้กันดีกว่า
Yes, tomorrow, 1 0:00, her studio, 1 9th Street.ใช่ พรุ่งนี้ สิบโมง ที่สตูดิโอของเธอ ตรงถนนที่19นะ
But soon, maybe tomorrow, Miguel will know exactly how I feel.แต่ไม่ช้า อาจจะ พรุ่งนี้ มิเกลจะได้รู้ชัดว่าผมรู้สึกยังไง
That's very, uh... what's the word, crews?แล้วเราค่อยคุยกัน พรุ่งนี้ แต่ขอเถอะ
I'm booked. Tonight, tomorrow, five shows.ฉันจองคิวไว้ คืนนี้ พรุ่งนี้ แสดง 5 รอบ
Uh, for tomorrow, you need to repair my shield, wash my tunic, clean my boots, sharpen my sword and polish my chain mail.อ่า พรุ่งนี้ เจ้าต้องซ่อมโล่ของข้า แล้วก็ซักเสื้อคลุมข้าด้วย ขัดรองเท้า, ลับดาบ, แล้วก็ขัดเงาชุดเกราะ
Well, if you want your book of payoffs back, be at Paddington Station in person tomorrow 11 am, platform 1.ก็ถ้าแกอยากได้สมุดบัญชีรายจ่ายคืนล่ะก็... ไปที่สถานีแพดดิงตันคนเดียว พรุ่งนี้ 11 โมง ชานชาลาที่ 1
Yesterday is history, tomorrow is a mystery, but today is a gift.เมื่อวานนี้ คือประวัติศาสตร์ พรุ่งนี้ ก็ไม่แน่นอน แต่วันนี้ คือของขวัญ
Five o'clock in the morning. - Tomorrow 5:00 a.m.พรุ่งนี้ พรุ่งนี้ มอร์นิ่ง ๆ
That's call strike. Tomorrow, teach you block.นี่เรียกว่าฟาด พรุ่งนี้ จะสอนให้สกัด
I'm marrying Colin tomorrow... Tom.ฉันจะแต่งงานกับ คอลลิน พรุ่งนี้ ทอม
# New York today Tomorrow the worldวันนี้ แค่นิวยอร์ก พรุ่งนี้ ทั่วทั้งโลก
We're gonna get him to the hospital tomorrow, okay?เราจะพาเขาไปโรงพยาบาล พรุ่งนี้ ตกลงมั้ย?
I'll see you tomorrow, Christopher Johnson.ผมจะไปเจอคุณ พรุ่งนี้ คริสโตเฟ่อร์ จอนสัน
You really think you can trust finn garrety to keep his mouth shut?งั้นเราทำกัน หลับให้สบายนะคะ พรุ่งนี้ เวลานี้ ทุกอย่างก็จบแล้ว
So, take tonight, tomorrow-- whatever you need, it's yours.คืนนี้, พรุ่งนี้ ตอนไหนก็ได้ที่คุณต้องการ
Actually, I've got an early shift, tomorrow. I should swing by the station.ที่จริง ผมต้องรีบไปเปลี่ยนกะ พรุ่งนี้ ผมมีเรื่องที่สถานี
It means... tomorrow I'm going to the mall to get my hair cut by a slut.หมายความว่า.. พรุ่งนี้ ฉันจะไปห้าง ไปตัดผลกับนังนั่น
I know it's been a rough night, so get some rest, and I'll talk to both of you tomorrow.ฉันรู้ ที่แล้วมาเป็นคืนลำบาก จึงต้องพักสักหน่อย และ พรุ่งนี้ อยากจะคุยกับเธอทั้งสองคน
I intend to hold appropriate services tomorrow at 1600 hours.ฉันตั้งใจจะหยุดบริการที่เหมาะสม พรุ้งนี้ 16.00
Tomorrow. Tomorrow, yeah, I promise.พรุ่งนี้ พรุ่งนี้ ผมให้สัญญา
I'll let rita know. - [exhales] What time do you want to eat tomorrow?ฉันจะบอกริต้า พรุ่งนี้ ทานมื้อค้ำกี่โมงดีคะ
It says, "if not today, tomorrow or the next day. "ถ้าไม่ใช่วันนี้ พรุ่งนี้ หรือวันถัดไป
But tomorrow I'm planning on having something a bit spicier.แต่ พรุ่งนี้ ฉันมีแผนจะไป... ....
To have you at thanksgiving tomorrow. I'm fine.เพื่อจะให้คุณมาอยู่ด้วย ในวันขอบคุณพระเจ้า พรุ่งนี้ ฉันไม่เป็นไร
She says 170 people will die tomorrow in New York City.แล้วเม่ขอคุณยังทำนายว่า พรุ่งนี้ จะมีคนตายอีก 170 คน ใน นิวยอร์ค
# If I'm not back again this time tomorrow ## ถ้าผมไม่กลับมาอีก พรุ่งนี้ #
Getting married tomorrow in queens, and they've asked meวาเนียร์ และโดโรต้า จะแต่งงานกัน พรุ่งนี้ เละเขาขอให้ฉัน
She'll be better by tomorrow, right?เธอคงจะดีขึ้น พรุ่งนี้ เนอะ?
You go at 0800 tomorrow morning.เราจะส่งพวกคุณไป พรุ่งนี้ 8 โมงเช้า
And now you've been kissed. (laughs softly) Hey, come to the choir room tomorrow at 4:00.และตอนนี้ คุณเคยจูบแล้ว เฮ้ มาที่ห้องประสานเสียง พรุ่งนี้ 4 โมง
I know. Tomorrow. We're gonna talk tomorrow.รู้น่า พรุ่งนี้ จะคุยพรุ่งนี้
And, Ruby, you are gonna be outta here by tomorrow with a teeny, tiny little scar and a very good excuse to have your parents feed you ice cream every night of the week.และรูบี้ หนูจะได้ออกจากที่นี่ พรุ่งนี้ พร้อมกับแผลเป็นเล็กจิ๋ว และมีข้ออ้างที่ดี ให้พ่อแม่เลี้ยงไอศกรีม ทุกๆคืนทั้งอาทิตย์
There's some big breakfast thing here tomorrow.ใช่ พรุ่งนี้ มีมื้อเช้าชุดใหญ่
I just wanted to confirm your interview for tomorrow, and please, don't forget to bring your New York certification.ฉันอยากนัดสัมภาษณ์คุณ พรุ่งนี้ อย่าลืมเอาใบรับรองมานะคะ
What is it over there, tomorrow or yesterday?แล้วมันเมื่อไหร่กันแน่ พรุ่งนี้ หรือ เมื่อวาน
Exactly, thank you, a- and besides, tomorrow is Chuck's first day back at Buy More.นั่นสิ, ขอบใจมาก และก็ พรุ่งนี้ เป็นวันแรกที่ชัคจะกลับไปที่บายมอร์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พรุ่งนี้
Back to top