ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ฝักฝ่าย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ฝักฝ่าย*, -ฝักฝ่าย-

ฝักฝ่าย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฝักฝ่าย (n.) group See also: side, company Syn. พวก, ข้าง
ฝักฝ่าย (v.) be inclined to See also: be attracted toward, be a supporter of, side with Syn. เข้าพวก, เข้าข้าง
ฝักฝ่าย (v.) be inclined to See also: be a supporter (of), side with Syn. เข้าพวก, เข้าข้าง
ฝักฝ่าย (n.) group See also: company, party, school, faction, section, side Syn. กลุ่ม, พวก, ข้าง, ฝักฝ่าย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
run with the hare and hunt with the hounds (idm.) ไม่ฝักฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง See also: ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is a gift for Takiya. A Mikami original jersey!เรากำลังใหม่ที่ฝักฝ่าย!
Of course it does. Jennings is a Maverick.มีสิครับ เจนนิงส์เป็นคนไม่มีฝักฝ่าย
You keep taking their sides over and over.เธอมัวแต่พร่ำเรื่องฝักฝ่าย ซ้ำแล้วซ้ำเล่า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ฝักฝ่าย
Back to top