ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผ้านวม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผ้านวม*, -ผ้านวม-

ผ้านวม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผ้านวม (n.) quilt See also: eiderdown Syn. ผ้าห่มนวม
English-Thai: HOPE Dictionary
quilt(ควิลทฺ) n. ผ้านวมคลุมเตียง,ผ้าห่ม,ผ้าสำลี vt. เย็บผ้าดังกล่าว,ยัดไส้,เย็บปักเข้าไว้ในตะเข็บ,ใส่นวม,ผสมผเส, See also: quilter n. quilted adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
quilt(n) ผ้าสำลี,ผ้าปูที่นอน,ผ้านวมคลุมเตียง,ผ่าห่ม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
duvet (n.) ผ้านวมคลุมเตียง See also: ผ้าคลุมเตียง, ผ้าสำลี
quilt (n.) ผ้านวมคลุมเตียง See also: ผ้าคลุมเตียง, ผ้าสำลี Syn. duvet
eiderdown (n.) ผ้านวมหรือผ้าห่มที่บุด้วยขนของเป็ดไอเดอร์
quilt (vi.) ทำ (ผ้านวม)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Roll you up in a rug?จะให้ผมเอาผ้านวมหุ้มไว้
The guy may seem plush and huggable on the outside, but inside, he's a monster.ภายนอกเหมือนผ้านวมที่สามารถกอดได้ แต่ภายในนั้น เขาคือปีศาจชัดๆ
I'll wash my duvet cover.ผมจะซักผ้านวมให้สะอาด
I took a quilt out of the oven and heated you a lasagna.ฉันเอาผ้านวมออกจากเตา อุ่นลาซานย่าให้
Even after you knew what I was, you still came to my house, fixed my door, brought me pie and a quilt, and that took guts.แม้แต่หลังจากที่นายรู้ว่าฉันเป็นใคร นายก็ยังคงมาบ้านฉัน มาซ่อมประตู,เอาขนมพายกับผ้านวมมาให้
Oh, yes, my quilted micro skirt collection.อ้อ ใช่ คอลเล็กชั่นกระโปรงไมโครสเกิร์ทผ้านวมของฉัน
And serious investigative pieces, about how much ejaculate is on hotel duvets.และชิ้นส่วนการตรวจสอบอย่างจริงจัง เกี่ยวกับวิธีการมากอุทาน อยู่บนผ้านวมโรงแรม
Mine used to wrap me in this quilt that she made before I was born.แม่ฉันเคยห่มผ้านวมนี้ให้ ผ้าที่เธอทำก่อนฉันจะเกิด
I'm on my mobile. I'm under the duvet.ฉันอยู่บนมือถือของฉัน ฉันภายใต้ผ้านวม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผ้านวม
Back to top