ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผู้บงการ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผู้บงการ*, -ผู้บงการ-

ผู้บงการ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้บงการ (n.) instigator See also: manipulator Syn. คนบงการ
English-Thai: HOPE Dictionary
dictator(ดิคเท'เทอะ) n. ผู้เผด็จการ,ผู้บอกคำบอกให้,เขียนตาม,ผู้บงการ,ผู้ชี้ขาด., See also: dictatorship n. dictatress (ผู้เผด็จการหญิง)
English-Thai: Nontri Dictionary
dictator(n) ผู้เผด็จการ,ผู้บงการ,จอมบงการ,ผู้บอกจด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Waterbenders get power from the moon.ผู้บงการน้ำได้พลังมาจากพระจันทร์
So, the poisonous traitor rears his ugly head once again.เจ้า งูพิษทรยศ เป็นผู้บงการอยู่เบื้องหลังอีกแล้วเหรอ
Then we will find out who is behind the coup attempt! Please have faith in me!เราต้องพบผู้บงการอยู่เบื้องหลัง /Nโปรดวางพระทัยกระหม่อม!
Counterpoint: she's not the catch of a lifetime.เธอไม่ใช่สิ่งที่ดีในชีวิต เธอคือผู้บงการจอมเจ้าเล่ห์
But someone did and Hale initiated it.แต่เป็นใครบางคนลงมือทำ และเฮลเป็นผู้บงการว่าจ้าง
Now, it's common knowledge that he's a friend of the cause, but nothing ties him.ตอนนี้ ที่รู้กันอยู่ทั่วไปเขาสหายผู้บงการใหญ่ เเต่ไม่มีอะไรสาวมาถึงตัวเขาเลย
Presents like the typical dominant/submissive, but I doubt it's that textbook.แสดงให้เห็นเหมือนเป็นแบบฉบับ ของผู้บงการ/ผู้ทำตาม แต่ผมสงสัยว่า มันเป็นตำราเล่มนั้น
John Fiedler, deputy CIA director and a career officer of the agency has been implicated as the mastermind of the assassination.จอห์น ฟิดเลอร์ รองผู้อำนวยการซีไอเอ และที่ปรึกษาทางอาชีพของจนท. ถูกอ้างว่ามีส่วนพัวพันในฐานะ ที่เป็นผู้บงการการลอบสังหาร
He's gone to seek out someone in the Northern Water Tribe, where they have lived beyond our reach and openly practice Waterbending.มันต้องเดินทางค้นหาใครบางคน ที่อยู่ในเผ่า Northern Water แน่ๆ พวกเขาอาศัยอยู่ในสถาณที่ ลึกลับ และ เปิดให้เข้าพบได้เฉพาะผู้บงการน้ำ
Aang showed them he was the last Airbender,Aang แสดงตัวให้เห็นว่า เขาคือผู้บงการลมที่ยังเหลืออยู่
We want to minimize their bender sources.พวกเราต้องจำกัด วงการโจมตีจากผู้บงการไฟให้น้อยที่สุด
And I'm the only Waterbender left in the Southern Water Tribe.และฉันก็เป็นเพียง ผู้บงการน้ำหนึ่งเดียวที่เหลือรอดในเผ่าSouthern Water
She was a Firebending prodigy.เธอเป็นผู้บงการไฟที่แสนมหัศจรรย์
You won't be killed by Waterbenders if you stay hidden here.เธอจะไม่ถูกผู้บงการน้ำฆ่า ถ้าเธอหลบอยู่ที่นี่.
Bring all seven in, turn them, and send them back out to catch bigger fish.จับทั้ง7คนมา, กล่อมพวกเขา และส่งพวกเขากลับออกไปเพื่อจับปลาที่ใหญ่กว่า (สาวให้ถึงผู้บงการ)
I don't think we use killers as chess pieces.ฉันไม่คิดจะใช้ฆาตกรเป็นเบี้ยเพื่อจับผู้บงการ
We figured that person was the mastermind and somebody who knew the Goodwins well, so Jane asked Vince to release a hostage.เราคิดว่าคนนั้นต้องเป็นผู้บงการ และต้องเป็นคนที่รู้จักครอบครัวกู้ดวินเป็นอย่างดี เจนเลยขอให้วินซ์ปล่อยตัวประกัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผู้บงการ
Back to top