ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผู้ช่ำชอง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผู้ช่ำชอง*, -ผู้ช่ำชอง-

ผู้ช่ำชอง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้ช่ำชอง (n.) experienced person See also: old hand, veteran Syn. มือเก๋า, ผู้ชำนาญ, ผู้เชี่ยวชาญ, มืออาชีพ Ops. มือใหม่
English-Thai: HOPE Dictionary
sophisticate(ซะฟิส'ทิเคท) n. ผู้ช่ำชองโลก. adj. ช่ำชองโลก vt. ทำให้ช่ำชองโลก,อ้างเหตุผลผิด ๆ ,เจือปน,ทำให้ขาดความไร้เดียงสา,ทำให้ขาดลักษณะธรรมชาต'
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
veteran๑. ทหารผ่านศึก๒. ผู้ช่ำชอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Orhan is experienced.ออร์ฮัน เป็นผู้ช่ำชอง..
Pianist and songwriter sitting 3 feet away from you....นักแต่งเพลงผู้ช่ำชองนั่งอยู่ห่างเธอแค่ 3 ก้าวเองนี่ไง
Well, I'd say you're pretty expert at this yourself.ฉันก็จะพูดนิดหน่อยละกัน ต่อไปผู้ช่ำชองอย่างเธอต้องจัดการเองละ
You had a paper route and you're "proficient in martial arts", though not proficient in spelling it.เธอมีบันทึกจากการส่งหนังสือพิมพ์ และเธอยังเป็น "ผู้ช่ำชองในศิลปะการต่อสู้" แต่เธอไม่ได้เป็นผู้ช่ำชองในด้านการสะกดคำนะ
This one's a Westerosi knight from an ancient house trained in sword and lance.นี่ คืออัศวินเวสเทอรอส จากตระกูลเก่าแก่ ผู้ช่ำชองดาบทวน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผู้ช่ำชอง
Back to top