ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผู้การ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผู้การ*, -ผู้การ-

ผู้การ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้การ (n.) commander in chief See also: commanding officer Syn. ผู้บังคับการ, ผู้บัญชาการ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm calling on behalf of Captain Stacey.ผมโทรมาตามคำสั่งของ ผู้การ สเตซี่
Lieutenant, commander, i need a sniper here and here.ผู้กอง, ผู้การ ผมต้องการสไนเปอร์ตรงนี้กับตรงนี้
Yes, Commander, but I sense our troubles are not overคงใช่ ผู้การ แต่ข้ารู้สึกว่าเรื่องยุ่งยากนี่มันยังไม่จบ
And, of course, you know colonel Telford.และแน่นอน คุณคงรู้จัก ผู้การ เทฟอร์ด
Power's fluctuating at critical levels. [alerts wail] Colonel, I'm detecting a massive build-up of energyพลังงาน อยู่ในจุดอันตรายแล้ว ผู้การ ,ผมตรวจจับ พลังงานจำนวนมากได้
We've got colonel Carter.เราได้รับ การติดต่อ ผู้การ คาร์เตอร์
They're nothing more than a nuisance at this point, Colonel, but we desperately need more ice.พวกเขาจะไม่มีอะไรมากกว่าความรำคาญ ณ จุดนี้ ผู้การ แต่เราหมดท่าต้องการน้ำแข็งมากขึ้น
So, what are we to do, colonel?แล้ว เราต้องทำอะไร ผู้การ ?
Okay, Colonel, just go whenever you're ready.ครับ ผู้การ แค่เริ่มพูดเมื่อไรก็ตามที่คณพร้อม
Copy that, commander. Have fun down there.รับทราบ ผู้การ ขอให้สนุกนะ
Can I have a word with you, Colonel?ผมมีบางอย่างจะพูดกับท่านครับ ผู้การ ?
I'm trying to report to the Colonel, but these people won't let me through.ผมพยายามจะรายงาน ผู้การ แต่ คนพวกนี้ ไม่ยอมให้ผมไป
Thank you, Colonel. I know this isn't...ขอบคุณ ผู้การ ผมรู้ว่ามันไม่ใช่...
You may cease the propriety, commander Sobeck.เจ้าอาจจะยุติความถูกต้องนี้ได้ ผู้การ Sobeck
That night I went out and broke the piece of equipment that caused the repair beacon to sound.ผมจะทำชิพทดแทนให้คุณได้ ผู้การ เรารู้ว่ามีคนทำได้
Hello, Commander. Good to hear your voice again.หวัดดี ผู้การ ยินดีที่ได้ยินเสียงคุณอีกครั้ง
The Jaeger program is dead, marshal.ขอโทษนะ ผู้การ โครงการเยเกอร์น่ะหมดสภาพไปนานแล้ว
Marshal. Marshal, can we just talk about this for one second?ผู้การครับ ผู้การ เราคุยกันต่ออีกหน่อยไม่ได้เหรอ
Have a seat, Governor. Enjoy the show.นั่งก่อนสิ ผู้การ สนุกกับโชว์นะ
I had a situation, Tribune, something you don't seem to understand.สถานการณ์บังคับ ผู้การ เจ้าไม่เข้าใจหรอก
Your service is valued, Tribune. I rely on it.ความสามารถของเจ้ามีค่า ผู้การ ข้าต้องพึ่งเจ้า
That's why we need your eyes, Tribune. This grave here is very hasty and shallow.เราถึงต้องเชิญท่านมา ผู้การ หลุมนี้ฝังไว้ลวกๆ และตื้นมาก
Colonel, don't think I like this.ผู้การ , ไม่ต้องคิด นี่ฉันชอบ
Captain Stevens, this is Beleaguered Castle. Acknowledge transmission.ผู้การ Stevens นี่คือ Beleaguered Castle ได้ยินแล้วตอบด้วย
Colonel Young was willing to sacrifice his own life so that one of us could have a shot at getting on the shuttle when the ship was heading towards that star.ผู้การ young มีความตั่งใจ ที่สลับร่าง เผื่อว่าที่จะสามารถจัดการกับเจ้าของยานได้ ตอนยานที่อยู่ที่ดาวนั้น
Director Galloway, what an honor.ผู้การ กาลโลเวย์ ด้วยความเคารพ
Captain Goodwin, anything I can help you with?ผู้การ กู้ดวิน มีอะไรให้ช่วยไหม
Colonel, those people have the right to make their own decisions about their future.ผู้การ คนเหล่านั่นมีสิ่งที่ จะตัดสินใจเลือกอนาคตของเขา
Calvin knows exactly what he is doing. It's growing smarter.ผู้การ คาลวินรู้ว่ามันกำลังทำอะไร มันฉลาดขึ้นเรื่อยๆ
Colonel, you can always go back in if you don't find her.ผู้การ คุณกลับมาได้ตลอด ถ้าคุณค้นหาเธอไม่เจอ
Captain, you should have found a suspect by now.ผู้การ คุณควรจะพบผู้ต้องสงสัยได้แล้ว ตอนนี้
Colonel, you have to consider the amount of time you have left now.ผู้การ คุณต้องพิจารณา ระยะเวลาที่คุณมีเหลือตอนนี้
GOODWIN: Captain, just tell me what you see. Just look and speak.ผู้การ คุณบอกได้ไหมว่าคุณเห็นอะไร มองแล้วคิด
Colonel, do you have a moment?ผู้การ คุณมีเวลาว่างมั้ย ?
Commander, have you metผู้การ คุณเจอกันแล้ว
Colonel, I've edited enough of my father's speechesผู้การ ฉันรอไม่ได้แล้ว คำพูดของพ่อฉัน
Commander, one of the power relays just went down.ผู้การ ตัวจ่ายพลังงานตัวหนึ่งเพิ่งหยุดไป
Commander, start the engines, please.ผู้การ ติดเครื่องได้เลย
Command, we're at the first target.ผู้การ ถึงเป้าหมายแรกแล้ว
Commodore Norrington resigned his commission some months ago.ผู้การ นอร์ริงตัน ถูกปลด จากราชการไปหลายเดือนแล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผู้การ
Back to top