ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผิดสัญญา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผิดสัญญา*, -ผิดสัญญา-

ผิดสัญญา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผิดสัญญา (v.) break one´s word See also: go back on one´s word
ผิดสัญญา (v.) break an agreement See also: break a contract / a promise
ผิดสัญญา (v.) reverse one´s promise See also: break one´s word, go back on one´s word Syn. เสียสัตย์ Ops. ซื่อสัตย์
English-Thai: HOPE Dictionary
assumpsit(อะซัมพ'ซิท) n. การดำเนินคดีให้ชดใช้สินไหมทดแทนค่าเสียหายที่เกิดจากการผิดสัญญา
English-Thai: Nontri Dictionary
default(n) การผิดสัญญา,การไม่ทำตาม,การละเลย,ความขาดแคลน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
breachการฝ่าฝืน, การผิดสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
breach of promise (to marriage); breach of betrothalการผิดสัญญาหมั้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
incidental damagesค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Breach of contractการผิดสัญญา [TU Subject Heading]
Shortfallผู้ขายทำผิดสัญญาไม่สามารถส่งก๊าซให้ผู้ซื้อได้ตามที่ผู้ซื้อขอเหตุการณ์ที่ผู้ขายทำผิดสัญญาไม่สามารถส่งก๊าซให้ผู้ซื้อได้ตามที่ผู้ซื้อขอ ให้ส่งก๊าซมาในช่วงเวลาหนึ่งๆ ภายใต้ CDC (Contractual Delivery Capacity) หรือ DCQ (Daily Contract Quantity) ที่ได้รับรองไว้ จะถูกลงโทษโดยส่งมอบก๊าซส่วนที่ส่งขาดไปในภายหลังในราคาลดลง เช่น ในราคา 75% ของ current price [ปิโตรเลี่ยม]
Showผู้ขายทำผิดสัญญาไม่สามารถส่งก๊าซให้ผู้ซื้อได้ตามที่ผู้ซื้อขอ, การปรากฏมีอยู่ของน้ำมันหรือก๊าซการปรากฏมีอยู่ของน้ำมันหรือก๊าซที่เห็นได้ในเศษหินตัด (Cuttings) แท่งหิน (cores) หรือในน้ำโคลนที่ใช้ในการเจาะ (drilling mud)
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
break a promise (vi.) ผิดสัญญา See also: ละเมิดสัญญา Syn. default
renege (vi.) ผิดสัญญา See also: ละเมิดสัญญา Syn. default, break a promise
go back on (phrv.) ผิดสัญญาหรือข้อตกลง
default (n.) การผิดสัญญา See also: การละเลย, การเพิกเฉย Syn. failure, lack, delinquency
reneger (n.) คนผิดสัญญา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A breach of contract? What breach of contract?ผิดสัญญาเหรอ ผิดสัญญาอะไร
You cannot break another promise to these kids. You just can't!คุณผิดสัญญากับเด็ก ๆ อีกไม่ได้แล้วนะ
How can he break his promise?อยากรู้มั้ยว่าเขาผิดสัญญายังไง?
To forgo your obligation would be dishonorable, Lord Kelvin.ทำผิดสัญญาจะเสียชื่อนะคะ
All these promises that we make and we break,คำสัญญาพวกนั้น ที่เราได้สัญญาแล้วก้ผิดสัญญา
Maybe you're too young to know this, but you could go to jail for breaking your agreement!บางทีเธออาจจะเด็กเกินไปที่จะรู้เรื่องนี้ แต่เธออาจจะติดคุกถ้าผิดสัญญา
I'll keep that. As soon as we're on the ground,ไม่ผิดสัญญาแน่ แต่รอให้ถึงพื้นก่อน
The British government has broken its promises to Uganda.รัฐบาลอังกฤษได้ผิดสัญญาต่ออูกันดา
I do not renege on a bargain once struck.ข้าตกลงกับใครแล้วไม่เคยผิดสัญญา
Not set foot in Newcastle. This is another excuse.ไม่มีการมาเตะที่นิวคาสเซิล คราวนี้ก็ผิดสัญญาอีก
Your very best promise, and can never break it.สัญญาที่ดีที่สุด, พ่อจะผิดสัญญาไม่ได้.
Listen, you're ten years to early to break a promise with me.ฟังน่ะ จะผิดสัญญากับฉันมันเร็วไปสิบปี
You made your point. I reneged on our deal.นายเป็นคนทำประเด็น ฉันเป็นคนผิดสัญญาต่อเรา
Yeah, but she deserved it. She broke a promise.ค่ะ แต่เธอสมควรโดน เธอทำผิดสัญญา
I'm sorry for breaking my promise!ผมขอโทษที่ผมต้องผิดสัญญาที่ให้ไว้!
Sorry. I broke the promise to come alone.เสียใจด้วนะ ฉันผิดสัญญาที่ว่าจะมาคนเดียว
If you break your promise, I'm going to break evertyhing in sight.ถ้าคุณผิดสัญญา ผมจะทำลายทุกอย่าง
Anyway, they wanted to not only renege on my deal they wanted to put my ass back in Fox River.พวกเค้าไม่เพียงแค่ผิดสัญญาทีให้ไว้กับฉัน พวกเค้าต้องการจับฉันยัดกรงที่ฟ๊อกซ์ริเวอร์อีกครั้ง
He inferred that universe ending paradoxes would ensue should he break his promise.เขาอนุมานเอาว่า หากเขาทำผิดสัญญา เอกภพนี้อาจจะต้องถึงกาลแตกดับ
Know what happens when you default on a loan?คุณก็รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าผิดสัญญาเงินกู้
She made me a promise and she broke it.เธอสัญญาฉันและเธอผิดสัญญา
You cannot renege on a rain check. Lois, can I rain check on your rain check?นายผิดสัญญาที่ไม่ซื้อตั๋ว ผมขอซื้อตั๋วต่อจากคุณได้ไหม
I realise any obligation you had to me was cancelled by my marriage, but if you can find your way to Manchester on the 18th of November,ฉันรู้ว่าฉันผิดสัญญากับเธอ ที่แต่งงานออกมา แต่ถ้าเธอสามารถหาทางมาที่แมนเชสเตอร์ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน
If you renege on this deal.หากเราผิดสัญญาต่อข้อตกลง
Just a little insurance to make sure you don't break your promise.แค่หลักประกัน เพื่อให้แน่ใจว่าลูกจะไม่ผิดสัญญา
You're already not living with me and now you're not keeping your promise.แม่ไม่อยู่กับหนู แล้วตอนนี้แม่ก็ยังผิดสัญญา
Keep your word or I'll punish you severely.ใครก็ตามที่ผิดสัญญา มีปัญหาใหญ่แน่
Not only wanting to mate, but also breaking your promise.ไม่ใช่แค่จะผสมพันธุ์นะ นายกำลังจะผิดสัญญากับฉันด้วย
I've never failed to keep a promise I made, either.ข้าไม่เคยผิดสัญญาที่ข้าเคยให้ไว้เช่นกัน
Because I know she's not gonna get up and do it because she doesn't like to get up and do anything.ผมแค่ไม่ชอบที่เขาผิดสัญญากับผม สัญญาว่าไง ที่รัก
♪ ' Cause you broke all your promises ♪# เพราะเธอทำผิดสัญญาทั้งหมดของเธอ #
I do not break treaties, you ass, but I do secure borders,ฉันไม่ได้ทำผิดสัญญานะตาบ้า แต่ฉันยังมีหลักประกัน
I can't break that promise.ฉันผิดสัญญาไม่ได้หรอกนะ
Whoever overthrows the Qing government first shall become President.หยวนซื่อไข่ไม่ได้ขับไล่ราชสำนักชิง เพราะฉะนั้นเราไม่ได้ผิดสัญญา
Prince Regent.หยวนซื่อไข่ได้ทำผิดสัญญา
And furthermore, if you break any of these rules, you face the possibility of losing custody of your child to the Royal Family.และมากไปกว่านั้น ถ้าคุณ ผิดสัญญาซักข้อ คุณอาจจะเสี่ยง การเสียสิทธิ์การเลี้ยงดูลูกไป ให้กับราชวงค์
She threatened Blair with the loss of her child if she breaks a rule.เธอขมขู่ แบลร์ \ เรื่องการเสียลูกของธอไป ถ้าเธอผิดสัญญา
And we broke that promise, because we did it again.แต่เราก็ผิดสัญญา แล้วเราก็ทำมันอีก
He just broke your truce! They know you are vulnerable!เขาเพิ่งผิดสัญญาสงบศึก เขารู้น่ะสิว่าพ่อใจอ่อน
We always break ours, that's just what we do.เราผิดสัญญาเสมอแหละ มันเป็นสิ่งที่เราถนัด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผิดสัญญา
Back to top