ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ป้ายโฆษณา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ป้ายโฆษณา*, -ป้ายโฆษณา-

ป้ายโฆษณา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ป้ายโฆษณา (n.) poster Syn. แผ่นป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณาสินค้า (n.) advertisement
English-Thai: HOPE Dictionary
poster(โพส'เทอะ) n. ใบประกาศ,ป้ายโฆษณา,ป้ายประกาศ,โปสเตอร์,ม้าด่วนของเที่ยวเมล์,ผู้เดินทางอย่างรวดเร็ว,ม้าด่วนของเที่ยวเมล์,ผู้เดินทางอย่างรวดเร็ว
sigh board(ไซน'บอร์ด) n. แผ่นป้ายโฆษณา,แผ่นป้ายสัญญาณ
English-Thai: Nontri Dictionary
poster(n) ป้ายประกาศ,ใบโฆษณา,ป้ายโฆษณา,ประกาศแจ้งความ,ภาพโปสเตอร์
signboard(n) แผ่นป้ายโฆษณา,ป้ายประกาศ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Billboardsป้ายโฆษณากลางแจ้ง [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You can't miss me. I'm across the street on the billboard.คุณไม่สามารถพลาดฉัน ฉันข้ามถนนบนป้ายโฆษณา
And we became walking billboards to pay for our college tuition.เราก็เลยกลายเป็นป้ายโฆษณาเดินได้ เพื่อหาค่าใช้จ่ายในการเรียนมหาวิทยาลัย
It's an advertisement. It's a mannequin.นั่นมันป้ายโฆษณา นั่นมันคือหุ่น
Now there's these junk stores and these vendors and these big signs and overhead construction cranes and all this...เดี๋ยวนี้มีแต่ร้านรวงเต็มไปหมด และป้ายโฆษณาเกลื่อนเมือง และมีแต่สร้างตึกสูงตะหง่าน เครนเอยและอีกมาก
No matter what, touching the advertisement like that would dirty your hands.ไม่มีอะไร แค่จับป้ายโฆษณาหน่ะ ดูเหมือนมือรุ่นพี่จะเปื้อนนะ
They're already putting up a billboard.พวกเขากำลังขึ้นป้ายโฆษณา
I thought Dae-woong liked it because of the picture.ทีแรกฉันคิดว่าแทอุงชอบป้ายโฆษณานั่นมากเสียอีก
I like to do it big. Like freeways, buildings, billboards.ฉันชอบที่จะทำมันใหญ่ เช่นทางด่วน, อาคาร, ป้ายโฆษณา
He's a fuckin' signpost!อ๋อ เป็นป้ายโฆษณารองเท้า
The man was so into you, he painted a billboard of the two of you kissing.เธอเป็นเอามากกับผู้ชาย เขาทำป้ายโฆษณาของเธอสองคนจูบกัล
Nowlets,uh ,dropthe banners.เอาล่ะ ปล่อยป้ายโฆษณาได้
We're new to the neighborhood and we saw your sign.เราเพิ่งมาแถวนี้แล้วเห็นป้ายโฆษณา
If I were you, I'd rent a billboard.ถ้าฉันเป็นคุณ, ฉันจะจ้างป้ายโฆษณา
Well, it was late, I was up on the marquee changing the bill, and I saw her get in the cop car with the guy who killed her.ตอนดึกๆ ฉันขึ้นไปบนหลังคา เพื่อเปลี่ยนป้ายโฆษณา และฉันเห็นเธอ ขึ้นรถตำรวจไปกับผู้ชายที่ฆ่าเขา
Since when does FBI cover billboard vandalism?FBIยุ่งเรื่องทำลายป้ายโฆษณาด้วยหรือ
Then I wrapped him up in a shower curtain, drove him out to that woodsy area under the billboard.จากนั้นผมก็พันเขาด้วยผ้าม่านอาบน้ำ เอาเขาไปทิ้งที่วู้ดซี่ ใต้แผ่นป้ายโฆษณา
Whether it's going to be printed on a flyer or used for a billboard, it's none of our business.ใครจะไปสนใจถ้าเขาทำแผ่นพับหรือป้ายโฆษณา
It's just a small school district but, this is the address right here, so if you ever need any printing, signage, just come in or call.อยู่ในเขตโรงเรียนเล็กๆ แต่ก็นะ นี่ที่อยู่ ถ้าคุณต้องการสิ่งพิมพ์หรือพวกป้ายโฆษณา
I don't need any signage.ผมไม่ได้อยากได้ป้ายโฆษณา
I'm not going to call for signage though, right?แต่ไม่ได้โทรไปเพราะอยากได้ป้ายโฆษณาอะไรหรอกนะ
I don't need any signage.ผมไม่อยากได้ป้ายโฆษณา
You win, you get maybe ten times that in endorsements and the subsequent tour.ถ้าชนะ อาจได้เยอะกว่านั้น10เท่า จากป้ายโฆษณาและออกทัวร์
But I-I doubled back and left the ambulance behind a billboard on the road.และฉัน.. ฉันกลับมาใหม่อีกครั้ง และจอดทิ้งรถพยาบาลไป หลังป้ายโฆษณาบนถนน
But it'll be in an odd phrase in an on-line blog, or an unexpected trip to the countryside, or a misplaced lonely hearts ad.แต่มันอาจจะเป็นวลีแปลกๆ ที่อยู่ตามออนไลน์บล็อก หรือการเดินทางที่คาดไม่ถึง ไปสู่ชนบท หรือป้ายโฆษณาหาคนรู้ใจที่วางไว้ผิดที่ผิดทาง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ป้ายโฆษณา
Back to top