ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ป้อแป้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ป้อแป้*, -ป้อแป้-

ป้อแป้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ป้อแป้ (v.) be weak See also: be sluggish, be feeble, be flabby Syn. อ่อนแรง, ปวกเปียก, หมดแรง
ป้อแป้ (adv.) weakly See also: feebly Syn. อ่อนแรง, ปวกเปียก, หมดแรง
ป้อแป้ (v.) be weak See also: be sluggish, be feeble, be flabby Syn. อ่อนแรง, ปวกเปียก, หมดแรง
ป้อแป้ (adv.) weakly See also: feebly Syn. อ่อนแรง, ปวกเปียก, หมดแรง
English-Thai: Nontri Dictionary
flabby(adj) อ่อนปวกเปียก,อ่อนแอ,ป้อแป้,เหี่ยว,ยาน,เหลาะแหละ
flaccid(adj) อ่อนเปลี้ย,อ่อนแอ,ยาน,ป้อแป้,อ่อนปวกเปียก
milky(adj) เหมือนน้ำนม,มีน้ำนม,ป้อแป้,ขุ่นมัว,ซีด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Cowering in cave, hiding from authorities.ป้อแป้มุดหัวหลบผู้มีอำนาจอยู่ในถ้ำ
Every Necromonger in this hall... every one of the Legion Vast... that just swept aside your defences in one night... was once like you.ส่วนหนึ่งของมหากองทัพ ที่ถล่มแนวรบที่นี่ได้ในคืนเดียว ครั้งหนึ่งก็เคยเหมือนกับพวกเจ้า สู้รบอย่างปวกเปียกป้อแป้
You guys don't walk enough. You're gonna get flabby.ถ้าพวกนายไม่หัดเดินซะบ้าง ระวังจะป้อแป้ล่ะ
A flabby failure who sits whimpering in his basement.ไอ้ป้อแป้ขี้แพ้ เอาแต่นั่งหงออยู่ใต้ถุนบ้าน
You've gone too soft. Too trusting. Especially with women.กลายเป็นพวกป้อแป้ หลงเชื่อคนง่ายโดยเฉพาะกับผู้หญิง
Maybe so, but they're sloppy.ก็อาจจะใช่ แต่ยังป้อแป้อยู่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ป้อแป้
Back to top