ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ป้องกันภัย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ป้องกันภัย*, -ป้องกันภัย-

ป้องกันภัย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ป้องกันภัย (v.) insure against dangers Syn. ระวังภัย
English-Thai: HOPE Dictionary
air defenseการป้องกันภัยทางอากาศ
armature(อาร์'มะเชอะ) n. เกราะ,อวัยวะป้องกันภัยของสัตว์ (เช่น กระดองเต่า) , เหล็กอ่อนพันลวดในไดนาโม,มัดข้าวต้มของไดนาโม,ลูกล่อแม่เหล็ก,โครงร่างเสริมความแกร่ง
armor(อาร์'เมอะ) n. อาวุธ,ชุดอาวุธ,กองทัพติดอาวุธ,อวัยวะป้องกันภัยของสัตว์ (เช่น กระดองเต่า) ,เกราะ. -vt. ติดอาวุธ
armour(อาร์'เมอะ) n. อาวุธ,ชุดอาวุธ,กองทัพติดอาวุธ,อวัยวะป้องกันภัยของสัตว์ (เช่น กระดองเต่า) ,เกราะ. -vt. ติดอาวุธ
safety(เซฟ'ที) n. ความปลอดภัย,การไม่ได้รับบาดเจ็บ,ความไม่มีภัย,อุปกรณ์ป้องกันภัย,เครื่องป้องกัน,ถุงยางคุมกำเนิด, Syn. security,safeness,surety
English-Thai: Nontri Dictionary
convoy(n) ผู้คุ้มกัน,ผู้ป้องกันภัย,ขบวนเรือคุ้มกัน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Air defensesการป้องกันภัยทางอากาศ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
fail-safe (adj.) เกี่ยวกับระบบป้องกันภัย See also: เกี่ยวกับระบบเครื่องกลที่มีเครื่องกลสำรองในกรณีที่เครื่องกลแรกหยุดทำงาน
fail-safe (adj.) ที่ติดตั้งด้วยอุปกรณ์ป้องกันภัย See also: การรับประกันว่าไม่มีข้อผิดพลาด
fail-safe (n.) อุปกรณ์ป้องกันภัย
fighter-bomber (n.) เครื่องบินทิ้งระเบิดและป้องกันภัย
guard (n.) เครื่องป้องกันภัย Syn. protector device
protector device (n.) เครื่องป้องกันภัย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All American air defense and satellite defense forces are on full alert.ทั้งหมดป้องกันภัยทางอากาศ และอเมริกัน กองกำลังป้องกันดาวเทียมเต็ม รูปแบบในการแจ้งเตือน
That's the unacknowledged code name for a Defense Department surveillance project.นั่นเป็นชื่อรหัสลับของโครงการ ความระมัดระวัง กรมป้องกันภัย
The security systems around here are a joke.ระบบป้องกันภัยไม่เอาไหน
Sir, the house's primary defenses have been activated.ท่าน,ระบบป้องกันภัยในบ้านทำงานแล้วครับ
If Your Highnesses would consent to come with us to the village, we could still guard you, and Chien-Po could have his dream.ถ้าหากองค์หญิงยินยอมไปหมู่บ้านนั้นกับพวกเรา พวกเราจะคอยป้องกันภัยให้กับองค์หญิง และปล่อยให้ เฉียน-โป ฝันต่อไป
It's for protection. The windigo can't cross over them.เป็นสิ่งป้องกันภัย เวนดิโก้เข้ามาในนี้ไม่ได้หรอก
Little security program I wrote to guard against identity theft.เป็นระบบป้องกันภัยง่ายๆที่ฉันเขียนขึ้นเองเพื่อจัดการพวกโจรที่ชอบขโมยข้อมูล.
If you're looking for Egyptian Air Defense codes,ถ้าคุณคุณกำลังตามหา รหัสป้องกันภัยทางอากาศอียิปต์
You're designing a safe, where you gonna put your weak spot?งั้นเธอพูดถึงการออกแบบระบบป้องกันภัย เธอจะให้ตัวเองมีจุดบกพร่องไหม
E.R.T. guy's best guess is he was doing some heavy duty computer hacking.เขาเป็นแขกคนสำคัญของ ศูนย์ป้องกันภัยฉุกเฉินแห่งชาติ เลยทีเดียว ในสิ่งที่เขาทำ เขาใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างหนัก เพื่อเจาะระบบเข้าไป ตามข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์
Ew. Grandpa, what is that?เซอเบอมาจาก กองป้องกันภัย
We are their last line of defense.เราคือด่านหลังในการ ป้องกันภัยให้พวกเขา
In a matter of hours, General Beckman is gonna give you and your team a Trace Cell Mission to test the CIA's security system.แค่ชั่วโมงเดียว นายพลเบ็คแมน จะเอาคุณและทีมไปทำภารกิจเจาะระบบ เพื่อที่จะทดสอบระบบป้องกันภัยของซีไอเอ
It means spy-proofing our own security.มันหมายถึง การพิสูจน์ระบบป้องกันภัยของเราเอง
You'll need to break through 15 levels of security to get there.นายต้องผ่านเข้าไป ในระบบป้องกันภัยระดับ15เพื่อจะเข้าไปที่นั่น
We are up against the best security in the world tonight.เรากำลังจะไปที่ๆระบบป้องกันภัยดีที่สุดในโลก
Now all we have to do is just break through the security we just spy-proofed.ที่เราต้องทำคือต้องผ่าน ระบบป้องกันภัยไป เราเพิ่งได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นสายลับ
I see you've encountered my new security measures.คุณได้เจอกับระบบป้องกันภัยแบบใหม่ของผมแล้ว
Well done. Well done.คุณได้เจอกับระบบป้องกันภัยแบบใหม่แล้ว
You deserve a medal for adjusting all these security measures so quickly.คุณสมควรได้รับเหรียณนะเนี่ย ที่ปรับระบบป้องกันภัยได้ อย่างรวดเร็ว
I'm just so glad you're pleased with my new security measures.ผมดีใจจังที่คุณพอใจกับระบบป้องกันภัยใหม่
Dorris archer had a home security system installed,ดอริส อาร์ชเชอร์ มีระบบป้องกันภัยบ้านติดตั้งอยู่
General, is that a secure line?ท่านครับ นี่ใช้สายป้องกันภัยหรือเปล่า
Of course, over-identification with the subject could skew the calculation towards being extra protective or alternatively...แน่ล่ะ ระวังมากไปเรื่องผู้ต้องสงสัยอาจจะทำให้การคำนวณผิดพลาด นำไปสู่การป้องกันภัยมากเกินไป หรือ มิฉะนั้น
There has to be a fail-safe.มันต้องมีระบบป้องกันภัย
Gonna need to get there a little early, too, to get through that security screening.เราต้องไปที่นั้นก่อนเวลา เพื่อผ่านการตรวจของระบบป้องกันภัย
Any flaws, and we're not getting past security.ถ้ามีตำหนิ เราไม่ผ่านระบบป้องกันภัยแน่
He comes by every year to update Roland's security system.เข้ามาที่นี่ทุกปีเพื่ออัพเดท ระบบป้องกันภัยของโรแลนด์
My security rocks.ระบบป้องกันภัยของผมนั้นหินมากครับ
I have some ideas for international fail-safes that --ผมมีอะไรจะเสนอเกี่ยวกับอุปกรณ์ ป้องกันภัยสากล... ..
It's the only home security system I can afford.มันเป็นระบบป้องกันภัย อย่างเดียวที่ฉันมีปัญญาซื้อ
Power systems, communications, surveillance.ระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร ระบบป้องกันภัย
Uh-huh. It kept him safe.ใช่ มันช่วยป้องกันภัยให้เขา
An alarm went off... and the security had everything blocked, so... I was... I was stuck there for hours.ระบบป้องกันภัยก็ปิดล็อคทุกทาง ผมติดอยู่หลายชั่วโมงเลยอ่ะ
It's not a doohickey, it's a fail-safe.มันไม่ใช่ของเด็กเล่น มันเป็นอุปกรณ์ป้องกันภัย
Turns out the software their security company is using is proprietary to a subsidiary of Nolcorp.กลับกลายเป็นว่าซอฟแวร์ของระบบป้องกันภัยบริษัทที่พวกเขาใช้นั้น ถูกครอบครองโดยบริษัทสาขาของ Nolcorp
Never should have let Carrie wander around unprotected.ไม่ควรปล่อยให้แคร์รี่ออกมาแร่รอน รอบๆแถบที่ไม่มีการป้องกันภัยเลย
Maybe to back up a threat.อาจเพราะป้องกันภัยคุกคามล่ะมั้ง
Took a lot longer than expected for the fail-safe I invented in Carrion to ferret out all the Initiative numbers, exonerate me.ใช้เวลานานกว่าที่คาด สำหรับระบบป้องกันภัย ที่ฉันคิดค้นขึ้นในแคริออน ในการล่อให้ พวก Initiative ทั้งหมดออกมา
Mance was testing our defenses.แมนซ์แค่ทดสอบระบบ ป้องกันภัยของเรา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ป้องกันภัย
Back to top