ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปูโต๊ะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปูโต๊ะ*, -ปูโต๊ะ-

ปูโต๊ะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปูโต๊ะ (v.) lay the table See also: spread a cloth on the table
English-Thai: HOPE Dictionary
scarf(สคาร์ฟ) n. ผ้าพันคอชนิดยาว,ผ้าโพกหัวหรือสะพายไหล่ของสตรี,เน็คไท,ผ้ายาวแคบที่ใช้ปูโต๊ะและอื่น ๆ vt. พันด้วยผ้าดังกล่าว,คลุมหรือปูด้วยผ้าดังกล่าว, Syn. neckpiece, band
table linenn. ผ้าปูโต๊ะ
tableclothn. ผ้าปูโต๊ะ
English-Thai: Nontri Dictionary
napery(n) ผ้าปูโต๊ะ,ผ้ารองจาน,ผ้ากันเปื้อน
tablecloth(n) ผ้าปูโต๊ะ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tableclothsผ้าปูโต๊ะ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
baize (n.) ผ้าขนสัตว์หนาสีเขียวที่ใช้ปูโต๊ะกีฬา (เช่น กีฬาบิลเลียด)
napery (n.) ผ้าที่ใช้บนโต๊ะอาหารเช่น ผ้าเช็ดปากหรือผ้าปูโต๊ะ
table linen (n.) ผ้าปูโต๊ะ
table-cover (n.) ผ้าปูโต๊ะ Syn. covering
tablecloth (n.) ผ้าปูโต๊ะ Syn. covering, table-cover
white goods (n.) ของใช้ในครัวเรือนที่เป็นผ้า เช่น ผ้าปูที่นอน ผ้าปูโต๊ะ ผ้าเช็ดตัวและอื่นๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I know a place upstate. They'll never find him. More tablecloths.ฉันรู้ต้องทำไง พวกมันหาไม่เจอแน่,เอาผ้าปูโต๊ะมา
She made Julie take my table, because she thoughtรู้ใหมเธอให้จูลี่เปลี่ยนผ้าปูโต๊ะใหม่
I was quite in raptures at her beautiful design for a table.ฉันทึ่งในฝีมือ การออกแบบผ้าปูโต๊ะที่สวยงามของเธอมาก
I see patterned table cloths and china figurines.โอ้... ฉันเห็นลวดลายบนผ้าปูโต๊ะนั่น...
I don't know. Maybe that place downtown. - The one with the tablecloths.ไม่รู้ คงเป็นร้านในเมือง ที่มีผ้าปูโต๊ะ
Just killed a..,.. place mat!เธอฆ่า... ผ้าปูโต๊ะได้
It's an old tablecloth. That's fine.ผ้าปูโต๊ะเก่าน่ะ ไม่เป็นไร
When we were wrapping him up in the tablecloth,ตอนที่เราห่อศพด้วยผ้าปูโต๊ะ
He says we'll blunt the knives.ตัดผ้าปูโต๊ะ เหยียบบนไขมัน
I witnessed your trick with the tablecloth.ผมเห็นที่คุณทำกับผ้าปูโต๊ะนั่นแล้ว.
Tablecloths, not necessarily white.แต่ไม่ต้องถึงขั้นผ้าปูโต๊ะสีขาวเป๊ะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปูโต๊ะ
Back to top