ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปูชนียสถาน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปูชนียสถาน*, -ปูชนียสถาน-

ปูชนียสถาน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปูชนียสถาน (n.) sacred place See also: shrine, place of worship
English-Thai: HOPE Dictionary
halidomn. สถานที่ศักดิ์สิทธิ์,ปูชนียสถาน.
sanctuary(แรงค'ชุเออรี) n. สถานที่ศักดิ์สิทธิ์,ปูชนียสถาน,ที่ลี้ภัย,ที่หลบภัย,สิทธิในการให้ที่หลบภัย (เช่นในสถานทูต) และมิอาจถูกจับกุมได้,ถ้ำสัตว์,ที่ที่สัตว์ป่าสามารถผสมพันธุ์และหลบภัยจากการถูกล่า โดยนายพราน, Syn. shrine
sanctum(แซงคฺ'ทัม) n. สถานที่ศักดิ์สิทธิ์,ปูชนียสถาน,สถานที่หลบภัยที่มิอาจล่วงล้ำเข้าไปได้,ห้องส่วนตัว,ห้องลับ,ถ้ำ,ห้องบูชาภายใน pl. santums. sancta, Syn. sanctuary
shrine(ชไรนฺ) n. แท่นบูชา,หิ้งบูชา,ศาลเจ้า,อาราม,สถานที่บูชา,สถูป,เจดีย์ปูชนียสถาน. vt. ทำให้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์,วางไว้ในที่ศักดิ์สิทธิ์, Syn. altar
English-Thai: Nontri Dictionary
sanctuary(n) ปูชนียสถาน,สถานที่ศักดิ์สิทธิ์,โบสถ์,วิหาร,ที่ลี้ภัย
shrine(n) เจดีย์,สถูป,ศาลเจ้า,อาราม,หิ้งบูชา,ปูชนียสถาน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
pantheon (n.) ปูชนียสถานที่เป็นหลุมฝังศพ/สิ่งเตือนให้ระลึกถึงคนสำคัญที่ตายไปแล้ว See also: วัดหรือโบสถ์สำหรับสักการะบูชาเทพเจ้าทั้งหลาย Syn. temple, church
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This shrine was made to remember the famous Korean Madam Song.ปูชนียสถานนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึง Madam Song สตรีคนสำคัญในประวัติศาสตร์เกาหลี Note: Choson: Korea's previous name used when it was unified.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปูชนียสถาน
Back to top