ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปุ้ย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปุ้ย*, -ปุ้ย-

ปุย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปุย (adj.) fluffy See also: puffy, hairy, fuzzy, shaggy Syn. ปุกปุย, ฟู, ปุยนุ่น
ปุยนุ่น (n.) cotton wool See also: tuft of cotton wool
ปุยฝ้าย (n.) kind of Thai sweetmeat
ปุยฝ้าย (n.) cotton wool See also: tuft of cotton wool Syn. ปุยนุ่น, สำลี
ปุยเมฆ (n.) cloud Syn. ก้อนเมฆ, เมฆา, เมฆี
English-Thai: HOPE Dictionary
cocker spanieln. สุนัขเล็กขนปุยหูยาวพันธุ์หนึ่งที่ใช้เก็บนกที่ยิงตก
downy(ดาว'นี) adj. เกี่ยวกับขนอ่อน,นิ่ม,เป็นปุย,กระเซิง,ซึ่งทำด้วยขนอ่อน,ซึ่งปกคลุมด้วยขนอ่อน., See also: downiness n. ดูdowny, Syn. soothing
flocculent(ฟลอค'คิวเลินทฺ) adj. เป็นก้อนปุย,คล้ายขนแกะ., See also: flocculence,flocculency n.
flossy(ฟลอส'ซี) adj. เกี่ยวกับเส้นใยไหม,อ่อนนิ่ม,เป็นปุยนิ่ม,เป็นกระเชิง,หรูหรา,ทันสมัย
fluff(ฟลัฟ) n. สิ่งที่เป็นนิ่มและเบา,ก้อนปุยนิ่มและเบา,ขนอ่อน,ความผิดพลาด,สิ่งที่ไร้ค่า,ละครที่ไร้สาระ,หญิงสาว. vt. ทำให้เป็นปุย,สลัดขน. vi. เป็นปุย,ขนขึ้น,ล่องลอย,ทำผิดพลาด
fluffy(ฟลัฟ'ฟี) adj. เป็นปุยเบาและนิ่ม,คล้ายขนอ่อน,เป็นกระเชิง,เหลาะแหละ., See also: fluffily adv. fluffiness n., Syn. feather
fray(เฟร) {frayed,fraying,frayes} n. การทะเลาะวิวาทอึกทึก,การต่อสู้,ความตกตะลึง. vt. ทำให้ตกตะลึง,ทำให้หลุดลุ่ย,ทำให้เป็นฝอย,ทำให้ตึงเครียด,ทำให้ผิดหวัง,เสียดสี vi. ต่อสู้,ลุดลุ่ย,เป็นปุยยุ่ย,เป็นฝอย
fuzz(ฟัซ) {fuzzed,fuzzing,fuzzes} n. ฝอย,ขนปุย,ขนสักหลาด. vi. กลายเป็นฝอย,กลายเป็นขนปุยหรือขนสักหลาด. n. ตำรวจ, Syn. hair,down,nap,frizz
fuzzy(ฟัซ'ซี) adj. เป็นฝอย,เป็นขนปุย,เลอะเลือน,คลุมเครือ,ไม่ชัด,มึนเมา., See also: fuzzily adv. fuzziness n., Syn. hairy,downy
mop(มอพ) n. มัดผ้าหรือวัตถุที่เป็นปุยที่ปลายไม้สำหรับถูพื้น ซับเช็ด,ผมกระเซิง vt. ถูกซับ เช็ดด้วยมัดผ้าหรือวัตถุดังกล่าว. -Phr. (mop up กวาดล้างข้าศึกที่เหลืออยู่,ทำสำเร็จ,ทำเสร็จ)
power puffn. นวมนุ่มหูหรือปุยสำหรับแตะแป้งทาหน้า
puff(พัฟ) n. กลุ่มควัน (หมอก,ไอ) ,การพ่น,เสียงพ่น,สิ่งที่พ่นออก, ปุย,ปอย,ก้อนนูน,แป้งหรือปุยผัดหน้า,ผ้าห่ม,บทความสั้น ๆ ที่เป็นการยกยอ vi. พ่นควัน,พัดเป็นพัก ๆ ,หอบ,ฮือ,พองตัว,โป่งออก vt. เป่า,พัด,ผาย,สูบ,สูด,อวดดี,ยกย่อง,ทำให้เป็นปุย., See also: puffingly
ruffle(รัฟ'เฟิล) vt. ทำให้ไม่เรียบ,ทำให้ขรุขระ,ทำให้สาก,ทำให้หยาบ, (นกหรือไก่) พองขนรอบคอ,กระเพื่อม,พับเป็นจีบ,ทำให้ย่น vi. กระเพื่อม,ย่น,เป็นคลื่น,ฉงนสนเท่ห์,เคืองใจ n. การเป็นคลื่น,การกระเพื่อม,สิ่งที่คล้ายขนปุยรอบคอนก,ความยุ่งเหยิง,สิ่งรบกวนใจ,ความเคืองใจ
shag(แชก) n. ขนหรือผมหยาบ,ขนยาวเป็นปีก,ขนปุยยาว,พรมที่มีขนปุยยาว,ยาเส้นหยาบเป็นปึก,ขนหรือผมรุงรัง,ขนหรือผมเป็นกระเซิง,พุ่มไม้หนา
tuffy(ทัฟ'ที) adj. มีกระจุก,มีพู่,ประดับด้วยกระจุก,เป็นกลุ่ม,เป็นปอย,เป็นปุย., See also: tuftily adv.
tuft(ทัฟทฺ) n.,vi. (กลายเป็น) (ใช้) ปอย,ปุย,กระจุก,กลุ่ม,พู,หนวดใต้คาง, Syn. bunch,clump,cluster,ruff
tussock(ทัส'ซอค) n. พุ่มหญ้า,กลุ่มหญ้า,กลุ่มผม,ปอยผม,ปอยหญ้า,มวยผม,ปุยขน., See also: tussocked adj., Syn. tuft
villose(วีล'เลิส) adj. เป็นขนปุย,ปกคลุมไปด้วย villi,เป็นกำมะหยี่.
villosity(วิลอส'ซิที) n. ผิวหน้าเป็นขนปุย,จำนวนขนปุย,จำนวน villi,=villus
villous(วีล'เลิส) adj. เป็นขนปุย,ปกคลุมไปด้วย villi,เป็นกำมะหยี่.
wool(วูล) n. ขนปุย,ขนแกะ,ขนนิ่มและละเอียดของสัตว์,สิ่งอำพราง,ขนมนุษย์ (โดยเฉพาะที่สั้น แข็งและหยิก) . -Phr. (all wool and a yard wide แท้จริง ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ใจจริง ยุติธรรม), See also: woollike ajd.
English-Thai: Nontri Dictionary
downy(adj) เป็นปุย,มีขนนุ่ม,มีขนอ่อน,เกี่ยวกับขนอ่อน
fleecy(adj) เหมือนขนแกะ,ทำด้วยขนสัตว์,ขาวเป็นปุย,คล้ายขนสัตว์
fluff(n) ปุยฝ้าย,ปุยนุ่น,ขนอ่อน,สิ่งไร้ค่า,เรื่องไร้สาระ
fluffy(adj) เบา,อ่อนนุ่ม,นุ่มนิ่ม,ละมุนละไม,เป็นปุย
fuzz(n) เยื่อ,เส้นผม,ฝอย,ขนสักหลาด,ขนปุย
puff(n) ผ้าปะแป้ง,กระจุก,ปอย,กลุ่มควัน,ปุย
shag(n) ขนปุย,ขนดก,ผมกระเซิง,พุ่มไม้
shaggy(adj) มีขนปุย,มีขนดก,รุงรัง,เป็นกระเซิง,หนา,ยุ่งเหยิง
tuft(n) ช่อ,พู่,ปอย,ปุย,พุ่ม,หนวดใต้คาง,กระจุก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
arilเยื่อหุ้มเมล็ด, ปุยหุ้มเมล็ด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
arillateมีเยื่อหุ้มเมล็ด, มีปุยหุ้มเมล็ด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
flocculentเป็นปุย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
flue (n.) ปุย Syn. fluff
fleecy (adj.) ที่มีขนปุกปุย See also: ที่มีขนอ่อนขึ้นปกคลุม Syn. feathery
fluff (n.) สิ่งที่เป็นปุยหรือใยฟู See also: ก้อนปุยนิ่มและเบา Syn. lint, down, fuzz
fluff up (phrv.) ตีให้เป็นปุย (เช่น หมอน เบาะ) See also: ทำให้เป็นปุย, ตีให้ฟู Syn. plump up, shake up
fluffy (adj.) ที่มีขนปุกปุย See also: ที่มีขนอ่อนขึ้นปกคลุม Syn. feathery, fleecy
fuzz (n.) สิ่งที่เป็นปุยหรือใยฟู See also: ก้อนปุยนิ่มและเบา Syn. lint, down
hairiness (n.) ผิวหน้าเป็นขนปุย See also: ปุยขน, สภาพที่เป็นปุยขน
tease out (phrv.) ทำให้เป็นปุย See also: ทำให้เป็นขุย
villose (adj.) เป็นขนปุย See also: ปกคลุมไปด้วยขนปุกปุย, เป็นกำมะหยี่ Syn. hairy, villous
villose (adj.) เป็นขนปุย See also: ปกคลุมไปด้วยขนปุกปุย, เป็นกำมะหยี่ Syn. hairy, villose
villosely (adv.) อย่างมีขนปุย
villosity (n.) การมีขนปุย
villosity (n.) ผิวหน้าเป็นขนปุย See also: ปุยขน, สภาพที่เป็นปุยขน Syn. hairiness
villous (adj.) ที่เป็นขนปุย See also: เป็นกำมะหยี่ Syn. hairy, villose
villously (adv.) อย่างปุกปุย See also: อย่างเป็นขนปุย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Fluffy has magically vanished before your very eyes.ปุยม หายไปอย่างน่าอัศจรรย์ก่อนที่ดวงตาของคุณมาก.
Yeah He was all hairy with a big mouth like thisมันมีขนปุยกับ ปากใหญ่ๆอย่างนี้ล่ะ
American bomber planes over the area... so they're in the air.เครื่องบินทิ้งระเบิดของสหรัฐ บินวนเหนือภาคพื้นดิน ลอยเป็นปุยนุ่นไปเถอะ
But whatever Fluffy's guarding, Snape's trying to steal it.แต่ไม่ว่าปุกปุยเฝ้าอะไร สเนปพยายามขโมยมัน
That's what Fluffy's guarding.นั่นคือสิ่งที่ปุกปุยเฝ้าอยู่ในชั้นที่สาม
Ain't no one gonna get past Fluffy.ไม่มีใครผ่านปุกปุยได้หรอก
I said, "After Fluffy, a dragon's gonna be no problem."ฉันบอกว่า เลี้ยงปุกปุยยังได้ เลี้ยงมังกรจะมีปัญหาอะไร
Take Fluffy, for example. Play him music and he falls straight to sleep.ดูปุกปุยเป็นตัวอย่าง เพียงแต่เล่นเพลง ให้มันฟัง มันก็ผลอยหลับแล้ว
Which means he knows how to get past Fluffy.แปลว่าเขารู้วิธีเดินผ่านปุกปุยแล้ว
No nappies, no teenagers, no scary wife.ไม่มีสัตว์ขนปุย ไม่มีวัยรุ่น ไม่มีเมียโหด
Snatches of clouds floating the sky Ah, greatโบยบินในปุยเมฆ ล่องลอยบนท้องฟ้า ,เยี่ยมจริงๆ
You little hairy...เจ้า ขนปุยตัวน้อย...
"Messrs. Moony, Wormtail, Padfoot and Prongs...นายจันทร์เจ้า, หางหนอน, เท้าปุย, และเขาแหลม
"Messrs. Moony, Wormtail, Padfoot, and Prongs...นายจันทร์เจ้า หางหนอน เท้าปุยและเขาแหลม
I think you look like a woolly mammoth.ผมคิดว่าคุณดูเหมือนแมมม็อธที่มีขนปุกปุย
"An open meadow, an open marsh in a cloudless sky.- ท้องฟ้าที่ไร้ปุยเมฆ - น่าเบื่อ
Am I going to get reimbursed for that?แล้วนั่นมันเป็นพรมขนปุยยาวนำเข้า ผมจะได้รับเงินค่าเสียหายไหม
I introduce our new ambassador to the United Nations, and the representative to the world for all United States citizens, human and mutant alike,รวมไปถึงมนุษย์และพวกกลายพันธุ์ต่อไป ดอกเตอร์ แฮ็งค์ แมคคอยล์ ต้องอย่างงั้นขนปุย
Badfoot, are you barking mad?เท้าปุย ,ทำเหมือนหมาปกติได้มั้ย
Dear Malfoot, I hope you're alriteถึงเท้าปุย ผมหวังว่าคุณจะสบายดี
He's got Petfoot at the place where he's hidden.เขาได้ตัวเท้าปุยไปที่ๆเขาซ่อน
Yeah, it's like you're his fluffy bunny or something.ใช่ ยังกะนายเป็นกระต่ายน้อยขนปุยของเขา อย่างไงอย่างงั้น
It's so cute, it's got the little paws, the whiskers...whoaมันน่ารักจริง ๆ มีอุ้งมือน้อย ๆ ขนปุย ๆ ว๊าว
Hey, Ian kiss my furry cheeks.เฮ้ เอียน จูบ ก้นปุยๆของฉันซะ
I think we'd better have a second snowflake machine.ฉันคิดว่าเราน่าจะใช้เครื่องทำปุยหิมะอีกสักอันนะ
I mean, it is called the snowflake ball. We can't have drizzle.หมายถึง นี่คืองานบอลล์ปุยหิมะ
Look at that... Nice job with the fluffing.ดูสิ แจ๋วมาก ใส่ขนปุย
Poised as a mountain and unpredictable like the ying and yangหนักแน่นดั่งขุนเบา บางเบาเหมือนปุยนุ่น
These are the ducklings... chickie, Pluffy, and Feathers.นี่คือลูกเป็ด, ลูกไก่, ปุกปุย และขนนก
I just wanna have fun, you know, just some silly, fluffy, Damon-free fun.ฉันแค่อยากจะสนุก รู้ไหม แค่เรื่องสนุกโง่ๆ ขนปุกปุย ปราศจากเดมอน
Soft kitty, warm kitty, little ball of fur...เจ้าเหมียวตัวนิ่ม เจ้าเหมียวตัวอุ่น เจ้าขนปุกปุย
Soft kitty, warm kitty, little ball of furเจ้าเหมียวตัวนิ่ม เจ้าเหมียวตัวอุ่น เจ้าขนปุกปุย
Soft kitty, warm kitty, little ball of fur.เจ้าเหมียวตัวนิ่ม เจ้าเหมียวตัวอุ่น เจ้าขนปุกปุย
Soft kitty, warm kitty, little ball of fur... happy kitty, sleepy kitty happy kitty, sleepy kitty happy kitty, purr, purr, purr purr, purr, purr. ...And the next morning when he woke up,เจ้าเหมียวตัวนิ่ม เจ้าเหมียวตัวอุ่น เจ้าขนปุกปุย เจ้าเหมียวแสนสุข เจ้าเหมียวขี้เซา เจ้าเหมียวแสนสุข เจ้าเหมียวขี้เซา เช้ารุ่งขึ้น พอเขาตื่นนอน
[screaming]เฮ ทุกคน เจ้าตัวขนปุยนี่เต้นได้ใช่มะ ใช่มะ
Um, mogwai-- you know, gizmo-- the little furry creatures that turn into gremlins if you don't feed 'em right.คุณรู้จัก"ตัวจิกโม" -- ที่เป็นสัตว์ขนปุกปุยไหม? มันจะกลายเป็น "ตัวกริมลิน" ถ้าคุณไม่ได้ป้อนอาหารให้มัน
Little golden retriever puppies with cute, fluffy ears.ลูกสุนัขโกลเด้นรีทรีฟเวอร์ ที่มีหูปุกปุยน่ารัก
Come on, Phil, let's go.ไปเร็ว เจ้าขนปุย ไปลุยกันเลย
I ran all the way home with this little ball of fur.ฉันอุ้มเจ้าขนปุยนั่นกลับบ้าน
It has to be shaggy to look like one.มันมองเหมือนมีขนปุกปุย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปุ้ย
Back to top