ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปี๊ด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปี๊ด*, -ปี๊ด-

ปี๊ด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปี๊ด (adv.) sound of whistle Syn. ปรี๊ด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"...ding ding ding!" it went his right brain went off, right?"... ปี๊ด ปี๊ด ปี๊ด!" มันก็... ...ผลุดออกมาจากสมองส่วนขวาของเขาใช่มะ?
I'm happy. I love being pregnant.ฉันแฮปปี้ดี ที่ได้ตั้งท้อง
Puppydog, what do you mean you forgot?พัพปี้ด็อก หมายความว่ายังไง คุณลืม
With the aquablast, little zippers, whales and speedboats we ask the display be at eye level.สำหรับอคว่าบลาส, ลิตเติลซิปเปอร์ ปลาวาฬ และสปี๊ดโบตส์... ขอให้จัดแสดงในระดับสายตา
And I've been called a hippie.และผมถูกเรียกว่าฮิปปี้ด้วย
Give it a yank, and you're well away, darling.รูดปี้ดเดียว ก็ไปได้ถึงไหนๆ
Now give me the fucking floppy or the CD or whatever the fuck it is...ทีนี้ เอาฟล็อปปี้ดิสหรือซีดีบ้าบอคอแตก หรืออะไรก็ตามมาให้ฉันซะ
Can you look at Poppy too?คุณช่วยดูป็อปปี้ด้วยได้มั้ย
If you die, I'm gonna be really pissed.หากเธอตาย ฉันจะปี๊ดมาก
I gave you $8 million to build that clinic that you happily accepted at the time.ฉันให้คุณตั้ง 8 ล้านเพื่อสร้างคลินิค แล้วตอนนั้นคุณก็แฮปปี้ดี
Would you mind having your breakdown someplace else?ไปปี๊ดแตกที่อื่นได้ไหม
Remember when you took those two days away to finish your article... and then we had that great night?จำได้มั้ย 2 วัน ที่คุณแยกไปเขียนคอลัมน์ แล้วเรามีคืนแฮปปี้ด้วยกัน
I mean... d-don't you want to make me feel safe and happy, too?เธอไม่... อยากให้ฉันรู้สึกปลอดภัยและแฮปปี้ด้วยหรอ
How many Scooby-Doo Trapper Keepers?เอาแฟ้มเก็บงานลายสกูปปี้ดูไปกี่อัน
Twiggy or sexy hippy? Ooh. You know it's not too late to back out, right?แต่งแบบห้าวๆหรือเซ็กซี่ฮิปปี้ดี เธอก็รู้ มันยังไม่สายไป ถ้าเธอจะถอนตัวใช่ไหม?
Sister, please tell Big Brother Liu,พี่สะใภ้กรุณาบอกพี่เล่าปี่ด้วย
The bride and groom seem happy.เจ้าสาวเจ้าบ่าวดูแฮปปี้ดีนะ
Well, it looks like the floppy disk is stuck in the drive.ดูเหมือนกับแผ่นฟลอบปี้ดิสก์ มันติดอยู่ในช่อง
What's a floppy disk?อะไรคือแผ่นฟลอบปี้ดิสก์ ?
You know, I'm really not in the mood to Scooby Doo our way through the case of the stolen blood supply, so why don't you hold the fort down until I get back, and I'll be in touch, brother.นายรู้มั๊ย ฉันไม่ได้อยู่ในโหมดสกรูปี้ดูหรอกนะ ปล่อยเรื่องเลือดถูกขโมยไปเถอะ งั้น ทำไมนายไม่คุมเชิงไปก่อนละ จนกว่าฉันจะกลับมา
Floppy disks.ฟลอปปี้ดิสก์ (ฟลอปปี้ = อ่อนปวกเปียก)
Hey, trust me, kids. Floppy disks really did used to be floppy.เฮ้ เชื่อฉันเถอะ เด็กๆ ฟลอปปี้ดิสก์ครั้งนึงมันเคยอ่อนจริงๆนะ
Katie is not gonna like this.เคธี่ ต้องปี๊ดแตกแน่ๆ
I'm all human and happy, thanks.ฉันเป็นมนุษย์และแฮปปี้ดีแล้ว ขอบใจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปี๊ด
Back to top