ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปีก่อน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปีก่อน*, -ปีก่อน-

ปีก่อน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปีก่อน (n.) last year See also: preceding year Syn. ปีกลาย
English-Thai: HOPE Dictionary
cambrian(แคม'เบรียน) adj. เกี่ยวกับยุคPaleozoic (500-600ล้านปีก่อน)
cenozoicadj. เกี่ยวกับยุคโบราณประมาณ 70 ล้านปีก่อน
cp/m(ซีพี/เอ็ม) ย่อมาจาก Control Program for Microcomputers เป็นชื่อโปรแกรมระบบที่เคยโด่งดังมากเมื่อสมัยใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ 8 บิต หรือเมื่อราวสิบปีก่อน
julian(จูล'เยิน) adj. เกี่ยวกับหรือมีลักษณะของจูเลียส ซีซาร์ จูเลียน เป็นวิธีคิดคำนวณวันที่อย่างง่าย ๆ วิธีหนึ่ง ระบบจูเลียนนี้กำหนดให้ทุก ๆ วันมีหมายเลขเฉพาะ เช่น วัน 1 แทนวันที่ 1 มกราคม เมื่อ 4713 ปีก่อนคริสตศักราช วัน 2448299 ก็แทนวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1991 เป็นต้น
jurassic(จูแรส'ซิค) adj. เกี่ยวกับยุคดึกดำบรรพ์เมื่อประมาณ135-180ล้านปีก่อน
paleocene(เพ'ลีโอซีน,แพล'ลีโอซีน) n.,adj. เมื่อ60-70ล้านปีก่อน,เริ่มมีนกและสัตว์ที่มีรกในระยะแรกเกิด., Syn. Palaeocene
paleogene(เพ'ลีอะจัน) n.,adj. ยุคประมาณ25-90 ล้านปีก่อน, Syn. Palaeogene
plato(เพล'โท) n. นักปรัชญาชาวกรีก (เมื่อ427-347ปีก่อนคริสตกาล)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Make-up Gasก๊าซส่วนที่รับคืนมาจากการจ่ายเงินค่าก๊าซไปแล้วในปีก่อนตามข้อผูกพัน Take or Pay, ก๊าซส่วนที่รับคืนมาจากการจ่ายเงินค่าก๊าซไปแล้วในปีก่อนตามข้อผูกพัน Take or Pay (ดูคำ Take or Pay) [ปิโตรเลี่ยม]
Socrates, 470-399 B.C.โซกราตีส, 470-399 ปีก่อน ค.ศ. [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
Caesar (n.) จักรพรรดิของอาณาจักรโรมันที่ปกครองในช่วง 100-44 ปีก่อนคริสตศักราช Syn. Gaius Julius
Caesar, Julius (n.) จักรพรรดิของอาณาจักรโรมันที่ปกครองในช่วง 100-44 ปีก่อนคริสตศักราช Syn. Caesar, Gaius Julius
Gaius Julius (n.) จักรพรรดิของอาณาจักรโรมันที่ปกครองในช่วง 100-44 ปีก่อนคริสตศักราช Syn. Caesar
Jurassic (adj.) เกี่ยวกับยุคเมโสโซอิคที่มีไดโนเสาร์ นก และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเมื่อ 190-140 ล้านปีก่อน See also: จูราสสิก
Parthenon (n.) วิหารพาร์ทีนอนในกรุงเอเธนส์สร้างเมื่อ 438 ปีก่อนคริสตกาล
Permian (adj.) เกี่ยวกับยุคเริ่มมีสัตว์เลื้อยคลาน Paleozoic เมื่อ 220-270 ล้านปีก่อน
Plato (n.) นักปรัชญาชาวกรีก (ช่วง 427 -347 ปีก่อนคริสตกาล)
Pleiocene (adj.) เกี่ยวกับยุคเมื่อ1ล้านปีก่อนเป็นยุคมนุษย์เริ่มกำเนิดขึ้นในโลก Syn. Pliocene
Pliocene (adj.) เกี่ยวกับยุคเมื่อ1ล้านปีก่อนเป็นยุคมนุษย์เริ่มกำเนิดขึ้นในโลก
preceding (adj.) เมื่อปีก่อน See also: เมื่อปีกลาย Syn. precedent, previous
Teuton (n.) สมาชิกเผ่าเยอรมันโบราณเผ่าหนึ่ง 100 ปีก่อนคริสต์กาล
Teutonic (n.) เกี่ยวกับชนเผ่าเยอรมันโบราณเผ่าหนึ่ง 100 ปีก่อนคริสต์กาล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Maybe a couple of years ago I could have shown you something, but today Look at that.2-3 ปีก่อน ฉันอาจทำได้ แต่วันนี้ ...ดูนี่สิ
Twenty-six years ago, you played a game with a little boy down the street.26 ปีก่อน คุณเล่นเกมกระดาน กับเด็กตัวเล็กๆคนนึงท้ายถนนนี้
Mr. We-Started-Something-26-Years-Ago- And-Now-We-Gotta-Finish-It?คุณก่อไว้เมื่อ 26 ปีก่อน ต้องสานให้จบ
Until a few years ago I know only my field2-3 ปีก่อน ฉันรู้จักแต่ไร่ฉัน
Remember 2 years ago? We caught the killer flu.เมื่อ 2 ปีก่อน เราเล่นหิมะกันจนเป็นไข้หวัดเลย จำได้หรือเปล่า?
5 years ago we started valet parking in Tuen Mun5 ปีก่อน เราเริ่มธุระกิจในเทนมุน
Twenty-five years ago someone thought this was brilliant.เมื่อ 25 ปีก่อน มีคนคิดว่าภาพนี้ยอดเยี่ยม
Five years ago, they'd have slapped my wrist.ถ้าเป็น 5 ปีก่อน ฉันคงถูกตีมือ
10 years ago, our teacher Mr. JOO promised me,10 ปีก่อน ครูของพวกเรา คุณจู สัญญากับผม
She called from overseas five or six years ago asking if her dad showed upเธอโทรฯ มาจากต่างประเทศ 5 หรือ 6 ปีก่อน ถามถึงพ่อของเธอ
150 years ago the business corporation was a relatively insignificant institution.150 ปีก่อน บรรษัทธุรกิจ เป็นแค่สถาบันที่ไม่ค่อยสำคัญ
And the leverage they had 50 or 60 years ago.รวมทั้งไม่มีอิทธิพลต่อบรรษัทเหมือนเมื่อ 50-60 ปีก่อน และนั่นคือความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
I think I am in a time warp or something that I fell asleep and woke up 50 years ago and we heard that kind of rhetoric.เหมือนผมหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาเมื่อ 50 ปีก่อน แล้วมาได้ยินอะไรแบบนี้
Five years ago, i took two people off that planet.5 ปีก่อน ข้าช่วยชีวิตคน 2 คนจากดาวมรณะ
Are these from this year?รูปนี้ปีนี้เหรอ - ปีก่อน เราไปที่เซนต์บาร์ก
They met five years ago in a chat room for gardeners,เค้าเจอกันเมื่อ 5 ปีก่อน ในห้องแชทของคนทำสวน
We closed it down 2 years ago. Nobody wants to know about Treadstone.เราปิดโครงการนี้ไปเมื่อ 2 ปีก่อน ไม่มีใครอยากจะรู้เรื่องของเทรดสโตนหรอก
7 years ago, $20 million of CIA funds disappeared during a wire transfer through Moscow.เมื่อ 7 ปีก่อน เงินจำนวน 20 ล้านเหรียญของซีไอเอ หายไประหว่างการโอนผ่านมอสโคว์
Yeah. Two years ago, she told me that hoop earrings were her thing and that I wasn't allowed to wear them anymore.ใช่,2 ปีก่อน หล่อนบอกชั้นว่า ต่างหูแบบห่วงหล่อนใส่ได้คนเดียวเท่านั้น
She dropped by my apartment a couple years ago unannouncedแม่เคยแวะมา สัก 2-3 ปีก่อน ไม่บอกล่วงหน้า
Oh, about 2 or 3 years ago, Ozawa, the math teacher, started leaving an album there every dayอ้อ เมื่อ 2 - 3 ปีก่อน อ.โอซาวะที่สอนคณิต เอามาวางไว้ทุกวัน
Gentlemen, please.7 ปีก่อน ผมกับคุณเฮย์ส รับงานออกทะเล
One night five years ago my hemorrhoids were acting up.5 ปีก่อน โรคริดสีดวงกำเริบ
19 years ago, the fastest racer in town wasเมื่อ 19 ปีก่อน นักแข่งที่เร็วที่สุดในเมือง คือ
From the incident that occurred five years ago. it is more likely that their fate wouldn't have been changed.ชั้นได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับชาย 2 คนนี้ ผู้ซึ่งได้กลายมาเป็นเป้าหมายอยู่ในตอนนี้ เนี่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ 5 ปีก่อน หากเพียงแต่ถ้าเหตุการณ์เมื่อห้าปีก่อนนั้นไม่ได้เกิดขึ้น ชะตากรรมของพวกเขาคงไม่ได้เปลี่ยนไปถึงเพียงนี้
But they want us to capture them this time?พวกเราเคยช่วยเหลือพวกเขาเมื่อ 5 ปีก่อน แต่ในตอนนี้พวกนั้นจะให้เราจับกุมพวกเขาเนี่ยนะครับ
"30 years ago, Tientsin Household of the Huo family"30 ปีก่อน เทียนซิน ณ บ้านสกุลฮั่ว
Twenty years ago, in 1960 our federal government payroll was less than $13 billion.เมื่อ 20 ปีก่อน ในปี 1960... เงินเดือนข้าราชการไม่ถึง 13 หมื่นล้าน
You need to know that two years ago, she was in a car crash.เธอต้องรู้เอาไว้ ว่าเมื่อ 2 ปีก่อน เธอเกิดอุบัติเหตุรถชน
This is Argentina 20 years ago. Same glacier today.นี่คืออาร์เจนตินาเมื่อ 20 ปีก่อน ธารน้ำแข็งเดียวกันในวันนี้
Thirty-five years ago, 225 days a year.35 ปีก่อน วิ่งได้ 225 วันต่อปี
One of their memos leaked 40 years ago. Here's what they said.หนึ่งในบันทึกข้อความรั่วไหลออกมาเมื่อ 40 ปีก่อน นี่คือสิ่งที่บันทึกนั้นบอก
You know, more than 100 years ago, Upton SincIair wrote this.รู้ไหมว่ากว่า 100 ปีก่อน อัพทัน ซินแคลร์ เขียนไว้ว่า
4 years ago, I accidentally came across4 ปีก่อน ฉันบังเอิญพบ
In the past 82 years,zero violent deaths, unless you count a janitorwho slipped on a wet floor.82 ปีก่อน ไม่มีการตายอย่างทารุณ เว้นแต่ภารโรง ที่ลื่น เพราะพื้นเปียก
[Six years ago, I didn't attend my university's entrance ceremony.][6 ปีก่อน ผมไม่ได้เข้าร่วมพิธีปฐมนิเศษนักศึกษาใหม่]
14 years ago, there was just such a case, which, sadly, ended in a death.14 ปีก่อน มีกรณีเช่นนี้ ที่ซึ่ง จบลงด้วยความเศร้า ความตาย
Our story really begins here, 150 years ago at the Royal Academy of Science in London, England, where a letter arrived, containing a very strange inquiry.เรื่องจริงของเรามันกำลังเกิดขึ้นที่นี่, เมื่อ 150 ปีก่อน ที่สถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในกรุงลอนดอน,ประเทศอังกฤษ,
20 years ago, when I started the Brook's box factories,20 ปีก่อน ตอนที่ผมก่อตั้งโรงงานกล่องกระดาษ บรู๊คส์ บ๊อกซ์ ขึ้นมา
So, Robbie, the housekeeper's son, whose father did a bunk 20 years ago... gets a scholarship to the local grammar, the Old Man puts him through Cambridge... goes up at the same time as Cee, and for three years she hardly speaks to him.ร๊อบบี้ ลูกชายแม่บ้าน พ่อเขาติดหนี้เราเมื่อ 20 ปีก่อน ได้รับทุนไปเรียนแกรมม่า แล้วโอลด์แมนก็ส่งเขาไปแคมบริดจ์ ไปพร้อมๆกับซี ตลอดเวลา 3 ปี เธอไม่พูดกับเขาเลย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปีก่อน
Back to top