ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปิดภาคเรียน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปิดภาคเรียน*, -ปิดภาคเรียน-

ปิดภาคเรียน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปิดภาคเรียน (n.) end of semester See also: term ending, school holidays Syn. ปิดภาคการศึกษา Ops. เปิดเทอม
English-Thai: HOPE Dictionary
recess(รีเซส',รี'เซส) n. การหยุดพัก,การพักผ่อน,ช่วงระยะเวลาที่ศาลปิด,ข่วงระหว่างการปิดประชุม,การปิดภาคเรียน,เวิ้ง,อ่าว,ช่องหรือส่วนเว้าของกำแพง,ซอก,ที่ซ่อน,โพรง, vt. วางในซอกหรือช่อง,ใส่ในที่ลับ vi. พักผ่อน หยุดพัก ปิดภาคเรียน, See also: recesses n. ซอก
English-Thai: Nontri Dictionary
recess(n) ซอก,ที่ซ่อนเร้น,อ่าว,เวิ้ง,โพรง,ตอนใน,การปิดภาคเรียน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
break up (phrv.) ปิดภาคเรียน See also: หยุดเรียน
school holiday (abbr.) ช่วงปิดภาคเรียน (คำย่อ vacation) Syn. holiday
vac (abbr.) ช่วงปิดภาคเรียน (คำย่อ vacation) Syn. holiday, school holiday
vacation (n.) ช่วงปิดภาคเรียน See also: ช่วงปิดภาคการศึกษา Syn. holiday, leave
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Summer's spent on a vineyard.ปิดภาคเรียนฤดูร้อน ใช้ชีวิตอยู่ในไร่องุ่น
I've been so lucky to have you accompany me on these two weeks of vacation.เธอโชคดีที่ปิดภาคเรียน2อาทิตย์และมีฉันเป็นเพื่อน\ขอบใจน่ะ
I think... it would be a good time to take the semester off.ฉันคิดว่า... มันคงถึงเวลาแล้ว/Nที่เราจะปิดภาคเรียน
Hey It's our vacation# เฮ้ เวลาปิดภาคเรียน
By the way, we do offer summer classes,ทั้งนี้ เราก็ยังมีการเปิดภาคเรียนฤดูร้อน
Welcome, children, to McKinley High's annual fall assembly, where we gather to celebrate teen pep.ขอต้อนรับนักเรียนทุกคนสู่งาน เปิดภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วงประจำปีของแม็คคินลีย์ไฮ ซึ่งเราจะต้อนรับเด็กใหม่กัน
Please put your hands together but remain seated so those behind you can see this year's Valedictorian, Brandy Klark."ได้โปรดใส่มือด้วยกัน ... แต่ยังคงนั่งอย ดังนั้นผู้ที่อยู่เบื้องหลังคุณสามารถดู ... ปิดภาคเรียนในปีน KLARK บรั่นดี.
You're on vacation - what brings you to school?ตอนนี้ปิดภาคเรียนอยู่ - เธอมาโรงเรียนทำไม
I'm Tom Bond, and I just, uh... between social studies and recess,ผมคือ ทอม บอนด์ และผมเพิ่ง เอิ่ม.. ในระหว่างปิดภาคเรียน
You wash dishes at your hotel every weekend and during every school break.ทีนายยังล้างจานที่โรงแรมของนาย ทุกวันหยุดสุดสัปดาห์และช่วงปิดภาคเรียน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปิดภาคเรียน
Back to top