ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปิดตาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปิดตาย*, -ปิดตาย-

ปิดตาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปิดตาย (adj.) close permanently
ปิดตาย (adj.) close permanently
English-Thai: HOPE Dictionary
dead airn. ช่องว่างที่ถูกปิดตาย
dead spacen. ช่องว่างที่ถูกปิดตาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
lockปิดกั้น, ปิดตาย, ยึด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Zipping it. Locking it down. Locked, it's already locked down.หุปปากซะ ปิดตาย ปิด มันปิดตายแล้วละ
Lock down all the exits, now!ปิดตาย, ทุกทางออก, เดี๋ยวนี้
The humanity switch.ปิดตายความเป็นมนุษย์
Lock the place down with vamp repellent.ปิดตายที่นี่ด้วยยากันแวมไพร์
Lock down any sections of the ship affected by this disturbance.ปิดตายทุกเซคชั่นในยาน ที่ไอ้ตัวพวกนั้นอยู่
That lock-in does sound like fun.ปิดตายฟังดูน่าสนุกนะ
I can't do it.ปิดตายห้องนั้นไปเลยหมอ ผมไม่ทำมัน
Lock down the hospital. No one gets in or out.ปิดตายโรงพยาบาล ห้ามให้ใครเข้าหรือออก
Have teams lock down the Key Hotel and a two-block radius.ปิดตายโรงแรมคีย์ ภายในรัศมี 2 บล็อค
Lock the place off. Make sure everything's locked down.ปิดตายให้หมด ดูให้ดีนะว่าไม่มีอะไรเล็ดรอดไปได้
Trains sealed and bolted.รถไฟถูกปิดตายจากภายนอก
I'll shut this door until somebody comes who can get us out of here.ฉันจะปิดตายประตูนี่ จนกว่าจะมีใครมาช่วย
(winded) No, it's all right.หน้าต่างส่วนใหญ่ ถูกปิดตายด้วยแผ่นไม้ ประตูหน้า ก็ไม่มีล๊อค
But he'll have no pockets?- เย็บปิดตายไปเลย - แต่ลูกจะไม่มีกระเป๋านะ
Those records are sealed.ข้อมูลพวกนั้นถูกปิดตายไปแล้ว
I'm sorry, truly. But the city is sealed.ขออภัยจริง ๆ แต่เมืองได้ถูกปิดตายแล้ว
The passage is completely blocked.เพราะทางเชื่อมผ่านนั่น ถูกปิดตายไปแล้ว
When the time expired, the door in front of you will be locked forever..เวลาหมดเมื่อไหร่ ประตูข้างหน้าคุณจะปิดตายไปตลอดกาล
A separate report has been filed suggesting a train, despite the fact that the tunnels surrounding Parliament have been sealed shut.แต่มีรายงานที่แยกออกมาว่า... ...อาจจะเป็นทางรถไฟ, แม้ว่าจะขัดแย้งกับข้อเท็จจริง ที่อุโมงค์รอบๆรัฐสภา... ...ได้ถูกปิดตายหมดแล้ว.
Only way to stop count is a lockdown.ทางเดียวที่จะหยุดการนับหัวคือ "ปิดตาย"
We get Gen Pop locked down for a day, you'll have all the time you need.ถ้าส่วนทั่วไปโดนปิดตาย1วัน เราก็มีเวลามากเท่าที่ต้องการ
You want a lockdown, you got to get the inmates riled up.ถ้าอยากโดนปิดตาย ต้องให้นักโทษก่อเรื่อง
All right, that's it! Lockdown!ก็ได้ พอกันที ปิดตาย
You got your lockdown, bro.โดนปิดตายสมใจแล้วพวก
You locked it down with inmates still out of their cells?แกปิดตายทั้งๆ ที่มีนักโทษอยู่นอกกรงเนี่ยนะ
Inmates in cell block have compromised lockdown and breached A-Wing through the guard station.นักโทษในห้องขังแหกผ่านการปิดตาย และเข้าสู่ตึกเอผ่านทางห้องผู้คุม
Negative, A-Wing is evacuating and locked down.ไม่ต้อง ฝั่งเอกำลังอพยพและปิดตายไปแล้ว
Hey, there's no way into B-Wing. We're all locked out.เฮ้ย ไม่มีทางเข้าไปฝั่งบีได้หรอก เราโดนปิดตายอยู่
All right, seal off the returns room... and shut off that damned alarm.เอาละ ปิดตายแผนกซะ... . แล้วก็ปิดสัญญาณเตือนเวรนี่ด้วย
Because if touched, the vault will seal itself off;เพราะแตะปุ๊บ ห้องนิรภัยจะถูกปิดตายทันที
This is the apartment that was closed up.นี่เป็นห้องที่พวกเขาบอกว่าปิดตาย
I want all air and ground border exits locked down.ฉันต้องการให้ทางออกนอกประเทศทั้งทางอากาศและพื้นดินปิดตาย
It's fucking nailed shut.มันถูกตอกตะปูปิดตายไว้
They thought the room would protect them and it won't.พวกมันไม่ควรจะเข้ามาในห้องปิดตายนี่ได้ แต่มันทำได้
Tonight, in some cities... 20 cm of snow are expected in the Cantabrian Mountains region... cities that usually end up isolated during these storms.คาดว่าจะมีหิมะปกคลุมหนาถึง 20 ซม. ในแถบภูเขาแคนตาเบรียน หลายเมืองเหมือนถูกปิดตาย จากพายุหิมะรุนแรงครั้งนี้
No, it's all blocked. You can't even get back to the big, round stone door.ไม่ มันปิดตายหมด เราจะย้อนกลับไปทางประตูหินก็ไม่ได้
I tried to find a way out. All those portals are blocked off!ฉันจะไปหาทางออก ประตูพวกนั้น มันปิดตาย
I'm gonna need a full lockdown on this level.ผมต้องการปิดตาย พื้นที่ชั้นนี้
But you must work quickly for in three minutes, an electrical current will surge through this room locking the door forever.คุณต้องทำมันให้เร็ว ช่วงเวลาใน 3 นาทีนี้ จะมีกระแสไฟจะวนเวียนอยู่ในห้องนี้ คุณต้องทำให้สำเร็จ ไม่งั้นประตูจะถูกปิดตายตลอดไป
If there's not enough ATP at the time of death, the muscles can lock up and immediately go into rigorถ้ามีสารเอทีพีไม่พอ\ ในช่วงที่ตาย กล้ามเนื้อก็จะปิดตาย และแข็งตัวในทันที

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปิดตาย
Back to top