ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปิดฉาก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปิดฉาก*, -ปิดฉาก-

ปิดฉาก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปิดฉาก (v.) be ended See also: be closed, be winded up, be concluded Syn. จบ, สิ้นสุด
English-Thai: HOPE Dictionary
inaugural(อินออ' กิวเริล) adj. เกี่ยวกับการเข้ารับตำแหน่งเป็นทางการ, เกี่ยวกับการริเริ่ม, เกี่ยวกับการเปิดฉาก, เกี่ยวกับการสถาปนา, เกี่ยวกับการเปิดทำการ. -n. คำปราศรัยในการเข้ารับตำแหน่ง, พิธีเข้ารับตำแหน่ง
inaugurate(อินออ' กิวเรท) vt. เริ่มเป็นทางการ, เปิดฉาก, เข้ารับตำแหน่งเป็นทางการ, เปิดทำการ, See also: inauguration n. inaugurator n., Syn. install, begin, initiate
prolog(ue) (โพร'ลอก) n. บทนำ,คำนำ,อารัมภบท,การเปิดฉาก,เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อน,การเริ่มต้น vt. นำ,เปิดฉาก ,โปรลอก ย่อมาจาก programming in logic เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่ง เหมาะกับงานวิจัย งานด้านการคำนวณต่าง ๆ หรืองานด้านปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence), Syn. introduction
English-Thai: Nontri Dictionary
inaugurate(vt) ทำพิธีต้อนรับ,ทำพิธีเปิด,เปิดฉาก,เปิดทำการ
prologue(n) การอารัมภบท,การเปิดฉาก,คำนำ,การเริ่มต้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
curtains (sl.) ปิดฉาก
kick it off (sl.) เปิดฉากต่อสู้
lead with (phrv.) เริ่ม (เปิดฉากการต่อสู้, เล่นเกมฯลฯ)
prologue (n.) การเริ่มเปิดฉาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
== sync, corrected by elderman == @elder_mancorrected by elderman ==@elder_man จบแล้วนะครับ ปิดฉาก 7 season
Quite the ritualistic tone you're setting.ปิดฉากลิทธิ ที่คุณสร้างขึ้นมาแล้ว
Curtains for the Big Boar 5 High School Students Triumphปิดฉากหมูป่ายักษ์ ชัยชนะของ 5 นักเรียน ม.ปลาย
Bringing the game to close with your own outs...ปิดฉากเกมด้วยตัวคุณเอง...
Good-bye, T echnodrome. Good-bye, Krang.ปิดฉากเทคโนโดรม / ปิดฉากแครง
Final score Boston 11, New York 10.ปิดฉากเอาชนะไปได้ด้วยคะแนน 10-11
I'm so sorry to break up your little party.ข้าเสียใจที่ต้องปิดฉากการฉลองของพวกเจ้า
We approach from the night side.ปิดฉากจากฟากกลางคืน
First Sergeant, if I'm going to be the one to start this thing,ร้อยเอก.. ถ้าผมจะเป็นคนเปิดฉากโจมตี..
Junkie with a long string of convictions.เป็นอันปิดฉากคดีนี้ได้สักที
The men wish to commence firing.เราน่าจะเปิดฉากยิงได้แล้วนะครับ
And my cheerleading career is scissor-kicking off the field as we speak.และการเป็นเชียร์ลีดเดอร์ของหนูก็กำลังจะปิดฉากลงแล้วหละ
Stay down, Chuck. This is when the shooting starts.หมอบลง เดี๋ยวเปิดฉากยิงกันแล้ว
Hangman Killer case ends in murder-suicide"ปิดฉากฆาตกรทิ้งรูปแบบ ด้วยการปลิดชีวิตตัวเอง"
Now the play is done.และขณะนี้ละครได้ปิดฉากลง
Until I devour all the white swindlers in this world, the curtain won't fall on my show.จนกว่าที่ผมจะกัดกินพวกกระเรียนขาวในโลกนี้จนหมดสิ้นม่านของผมจะยังไม่ปิดฉากลง
I deemed it necessary to open fire and issued the order.ผมเห็นความจำเป็นที่จะต้องเปิดฉากยิง และทำตามคำสั่ง
Now Skywalker is coming here to finish his true mission to wipe out the entire Hutt clan.ตอนนี้สกายวอล์คเกอร์กำลังมานี่ เพื่อปิดฉากภารกิจที่แท้จริง... พวกเขามาฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวฮัตต์
Looks like lady b. Is determined to have it all.ดูเหมือน ท่านหญิงบี จะดำเนินการปิดฉาก
In the Warlord's Palace, the battle of Immortals was fought.ในพระราชวังของแม่ทัพใหญ่เอง สงครามแห่งผู้เป็นอมตะก็ได้เปิดฉากขึ้น
The curtain is up.ม่านได้เปิดฉากขึ้นแล้ว
You, just find the captain and your career--คุณปิดฉากชีวิตราชการตัวเองนะผู้พัน
I know that.แล้วเราจะปิดฉากเรื่องนั้นกัน
The year scarcely turned, and already the secrets have begun.ปีนี้เปิดฉากขึ้นอย่างน่ากลัว และความลับก็ได้เริ่มต้นขึ้น
Chaos and fear mount as the separatist army rages an epic battle against heavily outnumbered Republic ships.ความสับสนและหวาดกลัวยิ่งทวีมากขึ้น เมื่อกองทัพฝ่ายแบ่งแยกเปิดฉากการโจมตีครั้งใหญ่ ต่อยานของฝ่ายสาธารณรัฐที่เสียเปรียบอย่างหนัก
Our organized crime unit is very close to shutting you down permanently.หน่วยงานฆาตกรรมของเรา อยู่ใกล้มาก ที่จะปิดฉากนายลงอย่างถาวร
That was just to get under his skin, knock him off his game.มันแค่เป็นสิ่งที่ทำให้เขาเดือดดาล เพื่อให้เขารีบปิดฉากเรื่องนี้
You may now commence attack.เจ้าสามารถเปิดฉากการโจมตีได้แล้วตอนนี้
Why the hell didn't we get a launch detection?ทำไมเราไม่ได้เปิดฉาก ถล่มพวกมันก่อน ?
The guy's gonna bring paper and Tommy will close him.หมอนั่นจะเอาหลักฐานมา และทอมมี่จะปิดฉากเคสนี้
This guy can bury them.เขาจะทำให้เราปิดฉากIBBC
But if a hit team at the Guggenheim is what happens because I was getting too close to him what do you think the bank'll do when it realizes how close I am to you?ถ้าพวกเปรตนั่นเปิดฉากยิงเละไม่ไว้หน้าอย่างนี้ เพียงเพราะรู้ว่าผมเข้าถึงตัวเขา ...คิดว่าธนาคารจะทำยังไงถ้ารู้ว่าผมคุยกับคุณ
Will prompt a retaliation against your country.จะทำให้เราเปิดฉากตอบโต้ กลับไปยังประเทศของคุณ
Tom Kates' career is ending.อาชีพของทอม เคทส์กำลังปิดฉากลง
General Kenobi, with all due respect... you do not have the resources to engage Trench openly.นายพลเคโนบี ด้วยความเคารพนะ ท่านไม่มีทรัพยากรเพียงพอที่จะเปิดฉาก ปะทะกับเทรนช์ซึ่งหน้า
The story of Obi-Wan Kenobi ends here.เรื่องราวของโอบีวัน เคโนบีปิดฉากลงที่นี่แล้ว
We gonna whack Alvarez, start a blood war?พวกเราฆ่าอัลวาเรซ เปิดฉากสงครามนองเลือดงั้นเหรอ
A half-mad father and his MC posse rolls into Belfast, he kicks up a shit storm, and alerts every peeler on either side of the wall.มันเดินหน้ามาได้ครึ่งทางแล้วหลวงพ่อ และกองกำลังทหารสโมสรของเขาขายมาสู่เบลฟาสต์ เขาเปิดฉากต่อสู้รุนแรงเข้ามาก่อน และทำให้ทุกคนต้องต่อต้าน
When they advanced, the Japanese opened fire.แต่ทุกครั้งที่พวกเค้ารุกคืบเข้าไป.. ญี่ปุ่นก็จะเปิดฉากยิง
Hi. the next time you take a shower, Do you think you could close your blinds?คราวหน้าอาบน้ำ ปิดฉากกั้นได้มั๊ย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปิดฉาก
Back to top