ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปาหี่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปาหี่*, -ปาหี่-

ปาหี่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปาหี่ (n.) acrobatics See also: magic or gymnastic performance showing in various places
English-Thai: HOPE Dictionary
geek(กีค) n. นักเล่นปาหี่,บุคคล,เจ้าหมอนี่, บุคคลที่มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์สูงมาก แต่ก็ไร้ประโยชน์ เพราะมักจะเป็นประเภทไม่ชอบให้ความช่วยเหลือใคร
English-Thai: Nontri Dictionary
acrobatics(n) การแสดงปาหี่,การแสดงผาดโผน
juggler(n) นักเล่นกล,นักเล่นปาหี่,นักต้มตุ๋น,คนเจ้าเล่ห์,คนโกง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The show is over, and it's time for you to go.ปาหี่จบแล้ว ถึงเวลากลับบ้าน
It's just a weird trick or something. Let's get to the falls.ก็แค่ปาหี่หรือของเล่นกล ไปที่น้ำตกกันเถอะ
What a bloody joke.ได้เวลาโชว์ปาหี่กันแล้ว
Your bullshit assassin. You paid him to throw us off.เรื่องลอบฆ่าก็ปาหี่ จัดฉากขึ้นมาให้เราหลงทาง
Today we had yet another one of our ridiculous pep rallies.วันนี้เรามีทัวร์ ตลกปาหี่อีกอัน
All just special effects put on by a very gifted showman.มันแก็แค่ปาหี่ โดยยอดนักแสดง
I'm not paying you. That was a bogus fight.งานปาหี่แบบนี้ ฉันไม่จ่ายโว้ย!
If I chose my health over our stupid little comedy act.ถ้าฉันเลือกสุขภาพมากกว่าโชว์ปาหี่ของเราหล่ะ.
Jugglers and singers require applause.มีแต่พวกปาหี่กับพวกเต้นกินรำกินเท่านั้นแหละ ที่ต้องการเสียงปรบมือ
We can throw the fish back in the water, call off the seduction thing with Paul, concentrate on Anderson from the oil company... or for 24 hours a day for the next five years we can keep up the whole charade,ปล่อยปลากลับลงน้ำ เลิกแผนล่อลวงพอล ไปทุ่มกับแอนเดอร์สัน จากบริษัทน้ำมัน หรือเราจะเล่นปาหี่ 24 ชม.
No jugglers, no jousting dwarves, no 77-course meals.ไม่เอาพวกปาหี่ ไม่เอาคนแคระมาแข่งทวน หรืออาหารเจ็ดสิบเจ็ดจาน
This isn't a trial. It's a farce.นี่ไม่ใช่การไต่สวน นี่มันงานปาหี่
We all come with the promise of being healed, and instead The Ancient One gives us parlor tricks.เราล้วนมาเพื่อเยียวยา แต่แองเชี่ยนวัน กลับมอบกลปาหี่ให้
The little show you and Hale put on?ละครปาหี่ที่คุณกับเฮลเล่นให้ดูน่ะ
I own this world, and I know every trick in it except for one last thing, the same thing you were looking for when we first came here.ฉันเป็นเจ้าของโลกนี้ และฉันรู้จักกลปาหี่ทั้งหมดของมัน ยกเว้นเรื่องเดียว เรื่องเดียวกับที่เธอเคยตามหาในตอนแรกที่เรามาที่นี่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปาหี่
Back to top