ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปาฏิหาริย์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปาฏิหาริย์*, -ปาฏิหาริย์-

ปาฏิหาริย์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปาฏิหาริย์ (n.) miracle
English-Thai: HOPE Dictionary
clout(เคลาทฺ) {clouted,clouting,clouts} n. การตี,การต่อย,การตบ,การตีลูกไกล,อิทธิพลของความคิด,ปาฏิหาริย์,เป้า,ลูกกระสุนที่ถูกเป้า,เศษผ้าปะ,เศษของที่ใช้ซ่อมแซม,เศษผ้า,ผ้าขี้ริ้ว. vt. พันผ้า,ปะ,ซ่อมแซม,ตอกตะปูเสริม,ตี,ต่อย, Syn. blow,wal
miraculous(มิแรค'คิวลัส) adj. อัศจรรย์,ปาฏิหาริย์,อภินิหาร,อาเพศ., See also: miraculously adv. miraculousness n., Syn. prodigious
paranormal(แพระนอร์'มัล) adj. ไม่ปกติ,เหนือธรรมชาต,ปาฏิหาริย์
English-Thai: Nontri Dictionary
miracle(n) ปาฏิหาริย์,ความมหัศจรรย์,อภินิหาร,อาเพศ
miraculous(adj) มหัศจรรย์,อัศจรรย์,แปลก,เหลือเชื่อ,อภินิหาร,ปาฏิหาริย์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
miracle playละครปาฏิหาริย์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Miraclesปาฏิหาริย์ [TU Subject Heading]
Mythเทพปกรณัมเทพปกรณัม (Myth) คือ เรื่องที่แสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์และเรื่องราวในบรรพกาลเกี่ยวกับพื้นโลก ท้องฟ้าและพฤติกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ โดยมีเทพเจ้าเป็นผู้ควบคุมปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ ซึ่งรูปร่างลักษณะของเทพเจ้าจะเหมือนกับมนุษย์ทั่วไป แต่เป็นมนุษย์ที่อมตะ คือ เป็นผู้ที่ไม่ตายและมีพลังอำนาจทางเวทมนต์คาถาและมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ เทพปกรณัมจึงเป็นนิทานเกี่ยวกับเทพเจ้า เทพธิดาประจำถิ่น ประจำเผ่าพันธุ์ ตามความเชื่อของแต่ละสังคม เช่นเรื่องพระอินทร์ พระอิศวร พระราหู เป็นต้น สำหรับเรื่องเทพปกรณัมนี้อาจเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากสำหรับเด็กโดยเฉพาะเด็กเล็ก ๆ จนถึงอายุ 7-8 ขวบ ส่วนเด็กอายุ 9-14 ปี ควรได้อ่านเทพปกรณัมฉบับดัดแปลง เพราะโตพอที่จะเข้าใจเรื่องราวอันสลับซับซ้อนและเป็นพื้นฐานนำไปสู่ความเข้าใจเกี่ยวกับมหากาพย์และนิทานวีรบุรุษต่อไป
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A miracle of 6 weeksปาฏิหาริย์ 6 สัปดาห์
There are no miracles.ปาฏิหาริย์.. ไม่มีจริงหรอกนะ
It's a miracle he's alive.ปาฏิหาริย์... ที่เขารอดมาได้
A real Christmas miracle.ปาฏิหาริย์คริสต์มาสอย่างแท้จริง
It really is a miracle that no one got hurt.ปาฏิหาริย์จริง ๆ ที่ไม่มีใครเป็นอะไรเลย
Miracles that can change fate do not arrive quickly.ปาฏิหาริย์ที่จะเปลี่ยนโชคชะตาไม่ได้เกิดขึ้นทันที
That it's a miracle they're unharmed. And I should stay calm?ปาฏิหาริย์ที่ไม่เป็นอะไร ผมควรจะใจเย็นเหรอ
You can thank magic for that miracle, Your Highness.ปาฏิหาริย์นี้ เวทมนตร์ช่วยไว้นะ องค์หญิง
BECKY: (ON RADIO)... and it's a miracle we made it on the air tonight.ปาฏิหาริย์มากค่ะที่ได้ออกอากาศคืนนี้
It's a miracle that the 1st marine divisionปาฏิหาริย์มากที่หน่วยนาวิกที่1..
It's a miracle that she's still alive.ปาฏิหาริย์มากที่เธอยังรอด
Coincidence or not? You decide.ปาฏิหาริย์รึเปล่า คุณตัดสินใจเองละกัน
A real miracle happened to me today.ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นจริงๆ แล้ว
Miracles only, but thanks.ปาฏิหาริย์เพียงอย่างเดียว แต่ก็ขอบคุณ
It's a miracle I'm not dead, you know, but I got a second chance, and I don't want to screw it up.ปาฏิหาริย์แค่ไหนแล้ว ที่ฉันไม่ตาย นี่ฉันได้รับโอกาสอีกครั้ง และฉันก็ไม่อยากทำมันพัง
It's the miracle of life. Suck it up.ปาฏิหาริย์แห่งชีวิต ยอมๆ หน่อยเถอะ
Unexpected indeed!ปาฏิหาริย์ได้เกิดขึ้นแล้ว!
Not all miracles are made by magic.ปาฏิหาริย์ไม่ต้องพึ่งเวทมนตร์เสมอไป
Miracles, by their definition, are meaningless.ปาฏิหาริย์ไร้ความหมาย ตั้งแต่ในนิยาม
What's my most impressive miracle?ปาฏิหาริย์ไหนของผมที่น่าประทับใจที่สุด
Light roller.เลอร์สไม่ได้คาดหวังปาฏิหาริย์ ของเทิร์น
Solve all our problems. -Work a few miracles.แก้ไขปัญหาทุกอย่างให้เรา สร้างปาฏิหาริย์ 2-3 อย่าง
No miracles? I knew it.ไม่สร้างปาฏิหาริย์เหรอ ผมนึกแล้ว
You want a miracle?คุณอยากสร้างปาฏิหาริย์
Until I can convince people of this miracle.จนกว่าคนจะเชื่อผมเรื่องปาฏิหาริย์นี้
I mean, that's what it is. It's a miracle, nothing less.มันเป็นอย่างนั้นจริง ๆ มันคือปาฏิหาริย์
I'm not sure how this whole miracle business started.ผมไม่มั่นใจว่า ปาฏิหาริย์เหล่านี้เริ่มต้นที่ไหน
The idea that anything connected with me has to be a miracle.ความคิดที่ว่าอะไรก็ตาม ที่เกี่ยวข้องกับผมจะต้องปาฏิหาริย์
But if a miracle helps you believe that I am who I say I am I'll give you one, a good one.แต่ถ้าปาฏิหาริย์ช่วยให้คุณเชื่อว่า ผมเป็นอย่างที่ผมบอกว่าผมเป็น ผมจะมอบให้คุณ
The quickest way to end a miracle is to ask it why it is, or what it wants.ทางที่ปาฏิหาริย์จะหายเร็วที่สุด ก็คือถามมันว่ามาทำไม หรือว่าต้องการอะไร
I just hope it's enough to buy a miracle, that's all.ข้าหวังว่านั่นจะพอสำหรับซื้อปาฏิหาริย์นะ
We need a miracle. It's very important.เราต้องการปาฏิหาริย์ มันสำคัญมากเลยนะ
I might kill whoever you wanted me to miracle.ข้าอาจจะฆ่าใครก็ตามที่ต้องการปาฏิหาริย์ก็ได้
You rush a miracle man, you get rotten miracles.ถ้าเจ้าเร่งชายผู้สร้างปาฏิหาริย์ เจ้าก็จะได้ปาฏิหาริย์ห่วยๆ
Think it'll work? It would take a miracle.มันต้องอาศัยปาฏิหาริย์
How long do we have to wait before if we know if the miracle works?เราต้องรอนานแค่ไหน ... กว่าปาฏิหาริย์จะทำงาน?
It's miracle, but we find them.มันปาฏิหาริย์ แต่ว่าพวกเราหาพวกเขาพบแล้ว
Let's leave the world of miracles for the sad reality of real life:มาทิ้งโลกแห่งปาฏิหาริย์ สำหรับเรื่องเศร้าความจริง ของชีวิตจริงกันเถอะ:
Lord, it's a miracle!พระเจ้ามันเป็นปาฏิหาริย์!
But then, on Sunday mornin' two miracles occurred:แต่แล้ว ตอนเช้าในวันอาทิตย์ ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นสองอย่าง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปาฏิหาริย์
Back to top