ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปั้นน้ำเป็นตัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปั้นน้ำเป็นตัว*, -ปั้นน้ำเป็นตัว-

ปั้นน้ำเป็นตัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปั้นน้ำเป็นตัว (v.) lie See also: fabricate a lie, tell a lie, make up story Syn. โกหก, พูดเท็จ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And if somehow, someway, you've managed to live your life like the Dalai Lama, they'll make shit up.และในไม่ช้า ชีวิตพวกนายก็จะเป็นเหมือนองค์ดาไลลามะ พวกเขาจะปั้นน้ำเป็นตัว
You're making this all up.คุณปั้นน้ำเป็นตัวนี่
Well, he was lying, of course, to muddy the waters.เขาอาจจะกำลังหลอก ก็ได้ ปั้นน้ำเป็นตัว
I just can't believe that my son was the bad guy, in this fucking demented fairy tale of yours!เชื่อไม่ลงหรอกว่าลูกชายฉันจะเป็นตัวร้ายในเรื่องที่แกปั้นน้ำเป็นตัวขึ้นมา
Lying sack of shit was Mr. Cregg.โครตขี้โกหกปั้นน้ำเป็นตัว นั่นแหล่ะคุณเคร็ก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปั้นน้ำเป็นตัว
Back to top