ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปะรำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปะรำ*, -ปะรำ-

ปะรำ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปะรำ (n.) marquee See also: pavilion
English-Thai: HOPE Dictionary
capopy(แคน'นะพี) {capopied,capopying,capopies} n. ปะรำ,สิ่งคลุม,สิ่งที่ครอบ,ดาดฟ้า,ท้องฟ้า,ส่วนที่พองออกของร่มชูชีพ vt. คลุมด้วยสิ่งครอบคลุม, See also: caponied adj.
ciborium(ชิบอ'เรียม) n. ปะรำถาวรเหนือที่บูชา,ภาชนะใส่ขนมปังพิธีและน้ำมนต์พิธีในโบสถ์, See also: ciborial adj. -pl. -boria
crematory(ครี'มะโทรี) n. ที่เผาศพ,ที่ปลงศพ,เตา,เผาศพ,ปะรำเผาศพ adj. เกี่ยวกับการเผาศพ
dais(เด'อิส) n. เวที,ปะรำ,ยกพื้น,แท่นบรรยาย,โต๊ะบรรยาย
hearse(เฮิร์ซ) n. รถศพ,รถบรรทุกศพ,ปะรำหน้าหลุมฝังศพ,โครง 3 เหลี่ยมสำหรับวางเทียน
pavilion(พะวิล'เยิน) n. ปะรำ -v. จัดให้มีประจำ
tabernacle(แทบ'เบอนะเคิล) n. ปะรำ,กระโจม,ศาลเจ้า,ห้องพระ,ที่อยู่อาศัย,ที่พักอาศัยชั่วคราว vi. (จัดให้) อาศัยอยู่ในที่พักชั่วคราว., See also: tabernacular adj., Syn. tent
English-Thai: Nontri Dictionary
canopy(n) ปะรำ,ท้องฟ้า
dais(n) เวที,แท่นยกพื้น,โต๊ะบรรยาย,ปะรำ
pavilion(n) ปะรำ,พลับพลา,กระโจม,ศาลา
tabernacle(n) ศาลเจ้า,ปะรำ,กระโจม,ห้องพระ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปะรำ
Back to top