ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปอนด์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปอนด์*, -ปอนด์-

ปอนด์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปอนด์ (clas.) pound sterling Syn. ปอนด์สเตอร์ลิง
ปอนด์ (clas.) a pound weight Syn. ปอนด์
ปอนด์ (n.) fine printing paper Syn. กระดาษปอนด์
ปอนด์สเตอร์ลิง (clas.) pound sterling
English-Thai: HOPE Dictionary
billionaire(บิล'ยะแนร์) n. ผู้มีเงินพันล้าน (ดอลลาร์,ปอนด์ ฯลฯ), Syn. multimillionaire
feather weightพิกัดนักมวยรุ่นเบา (น้ำหนัก118-126ปอนด์) ,สิ่งที่เบา,สิ่งที่ไม่สำคัญ . adj. เบา,ไม่สำคัญ
flyweight(ไฟล'เวท) n. นักกีฬาที่มีน้ำหนักไม่เกิน 112 ปอนด์
gross tonตันอังกฤษ (2240ปอนด์) ,long-ton,=gross tonnage
heavyweight(เฮฟ'วิเวท) adj. หนัก,หนักเป็นพิเศษ,เกี่ยวกับนักมวยหรือนักมวยปล้ำรุ่นหนัก (เกิน175 ปอนด์) n. นักมวยหรือมวยปล้ำรุ่นดังกล่าว,คนที่มีอิทธิพลมาก,คนที่ฉลาดมาก
horsepowern. แรงม้า (550ฟุต-ปอนด์ต่อวินาที) (746 watts)
hundredweightn. หน่วยน้ำหนักที่เท่ากับ100ปอนด์ในอเมริกาและเท่ากับ112ปอนด์ในอังกฤษใช้อักษรย่อว่า cwt
keg(เคก) n. ถังเล็ก,หน่วยน้ำหนักที่เท่ากับ100ปอนด์, Syn. tank
light heavyweightนักมวยรุ่นที่มีน้ำหนัก161-174ปอนด์อยู่ระหว่างรุ่นมิดเดิลเวทกับเฮฟวีเวท
lightweight(ไลทฺ'เวท) adj. เบา,มีน้ำหนักเบา,ไม่จริงจัง,เหลาะแหละ,สะเพร่า,เลินเล่อ,เกี่ยวกับนักมวยรุ่นไลท์เวท. n. บุคคลที่มีน้ำหนักเบากว่าปกติ,นักมวยที่มีน้ำหนัก126-134 ปอนด์ อยู่ระหว่างรุ่นเฟทเธอเวทกับรุ่นเวลเทอเวท
middleweight(มิด'เดิลเวท) n. บุคคลหนือคู่ต่อสู้ที่มีน้ำหนักปานกลาง (147-160ปอนด์) adj. เกี่ยวกับน้ำหนักดังกล่าว
net tonn. หน่วยน้ำหนักที่เท่ากับ2000ปอนด์
picul(พิค'เคิล) n. หาบ,หน่วยน้ำหนักที่เท่ากับ133-144 ปอนด์หรือ60-48 กิโลกรัม
pound(เพาดฺ) n. ปอนด์ (หน่วยน้ำหนัก) ,ปอนด์ vt.,n. (การ) ทุบ,ต่อย,ตี,ตำ,บด,กรอกใส่,ยิงกระหน่ำ,เดินด้วยฝีเท้าที่หนักหน่วง.
quid(ควิด) v. ของที่เคี้ยวในปาก,ก้อนยาที่เคี้ยว n. หนึ่งปอนด์สเตอลิง
shilling(ชิล'ลิง) n. เหรียญชิลลิงของอังกฤษมีค่าเท่ากับ 1/20 ปอนด์หรือ 12 เพนนี
sterling(สเทอ'ลิง) adj. เกี่ยวกับเงินอังกฤษ,เกี่ยวกับเงินปอนด์สเตอลิง, (โลหะเงิน) มีความบริ-สุทธิ์มาตรฐาน0.925ทำด้วยเงินบริสุทธิ์ดังกล่าว,ยอดเยี่ยม,ล้ำเลิศ n. มาตรฐานความบริสุทธิ์ของเหรียญทองอังกฤษหรือมีค่าเท่ากับ0.91666,โลหะเงินที่มีความบริสุทธิ์.925เครื่องเงิน
stone(สโทน) n. หิน,ก้อนหิน,กรวด,พลอย,เพชรพลอย,หน่วยน้ำหนัก (14ปอนด์) ,สิ่งที่คล้ายก้อนหิน,เม็ดในของผลไม้,หินลับมีด,หินพิมพ์,แท่นหินเรียงพิมพ์,นิ่ว,โรคนิ่ว,ศิลาจารึกหน้าหลุมฝังศพ,ป้ายหินบอกระยะทาง,อนุสาวรีย์,ลูกเห็บ,ลูกอัณฑะ adj. มีลักษณะเป็นหิน vt. ขว้างก้อนหิน,
ton(ทัน) n. หน่วยน้ำหนักที่เท่ากับ 2000 ปอนด์ (short ton) ในอเมริกาหรือ 2240 ปอนด์ (long ton) ในอังกฤษ,หน่วยปริมาตรที่หนักหนึ่งตัน,หน่วยน้ำหนักที่เท่ากับ 1000 กิโลกรัม (metric ton) ,=displacement ton (ดู) ,หน่วยปริมาตรที่เท่ากับ 40 ลูกบาศก์ฟุต (shipping ton,measurementton)
welterweight(เวล'เทอะเวท) n. นักมวยหรือนักมวยปล้ำ หรือผู้แข่งขันที่มีน้ำหนักระหว่างรุ่นไลท์เวทกับมิดเดิลเวท (โดยเฉพาะนักมวยอาชีพที่มีน้ำหนัก147ปอนด์)
English-Thai: Nontri Dictionary
bread(n) ขนมปัง,ขนมปังปอนด์,อาหาร
featherweight(n) นักมวยที่มีน้ำหนักระหว่าง 118-126 ปอนด์
flyweight(n) นักมวยที่หนักไม่เกิน 112 ปอนด์
heavyweight(n) นักมวยหนักไม่น้อยกว่า 175 ปอนด์
hundredweight(n) น้ำหนัก 100 ปอนด์
lightweight(n) นักมวยที่เบากว่า 135 ปอนด์
loaf(n) ขนมปังปอนด์,ชิ้น,ก้อน
middleweight(n) นักมวยหนักระหว่าง 143-160 ปอนด์
million(n) หนึ่งล้าน,ล้านปอนด์,ล้านเหรียญ,ล้านบาท
pound(n) น้ำหนักเป็นปอนด์,เงินปอนด์,การทุบ,ที่คุมขัง,คอกสัตว์
sterling(n) เงินปอนด์
welterweight(n) นักมวยหนักระหว่าง 135-147 ปอนด์
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ligniteถ่านหินที่มีคุณภาพต่ำ มีสีน้ำตาลเข้มจนถึงดำ อยู่ระหว่าง peat กับถ่านหิน sub-bituminous เนื้อแข็ง มีความชื้นต่ำ เมื่อเผา lignite ที่มีความชื้นและไม่มีแร่อื่นปน จะให้ค่าความร้อนน้อยกว่า 8,300 บีทียูต่อปอนด์ [ปิโตรเลี่ยม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
gross ton (n.) หน่วยชั่งน้ำหนักมีค่าเท่ากับ 2,000 ปอนด์ (907,1847 กิโลกรัม)
ton (n.) หน่วยน้ำหนักเท่ากับ 2,000 ปอนด์ (ในอเมริกา) Syn. short ton, net ton
lb (abbr.) ปอนด์ (คำย่อของ pound)
billionaire (n.) คนที่รวยมากๆ มีทรัพย์สินพันล้านดอลล่าร์หรือปอนด์
deep sea diver (sl.) แบงค์ 5 ปอนด์
featherweight (n.) น้ำหนักนักมวยรุ่นเบา (น้ำหนัก126 ปอนด์หรือ 57 กิโลกรัม) See also: พิกัดนักมวยรุ่นเบา
knicker (sl.) หนึ่งปอนด์สเตอริง
Lady Godiva (sl.) ธนบัตร 5 ปอนด์ See also: แบงค์ 5 ปอนด์
long ton (n.) หน่วยน้ำหนัก เท่ากับ 2.240 ปอนด์
middleweight (n.) นักมวยที่มีน้ำหนักเฉลี่ย 14 -160 ปอนด์
monkey (sl.) 500 ปอนด์
net ton (n.) หน่วยชั่งน้ำหนักเรียกว่า ตัน มีค่าเท่ากับ 2000 ปอนด์ Syn. ton
nugget (sl.) เหรียญหนึ่งปอนด์
poundage (n.) ค่าเงินปอนด์
quid (n.) 1 ปอนด์สเตอร์ลิงของอังกฤษ See also: หน่วยเงิน 1 ปอนด์สเตอร์ลิง
shilling (n.) เหรียญเงินชิลลิงแบบเก่าของอังกฤษ (1ชิลลิง=1/20ของ1ปอนด์)
short ton (n.) น้ำหนักหนึ่งตัน (2000 ปอนด์)
skin diver (sl.) แบงค์ 5 ปอนด์ Syn. deep sea diver
stone (n.) หน่วยวัดน้ำหนักตามมาตราอังกฤษเท่ากับ 14 ปอนด์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She weighs over 300 pounds. Supposed to be a "hyboid" gland or something.เธอหนักกว่า 300 ปอนด์ สงสัย จะเป็นต่อม "ไฮบอยด์" หรืออะไรสักอย่างเนี่ยะ
He'd put on 50 pounds, and his spring was gone from his step ... but he could still hit.เขาน้ำหนักเพิ่มขึ้น 50 ปอนด์ และไม่มีแรงกระโดดแล้ว แต่เขายังตีลูกได้
Well, heh, let's see how fast you are when you push a 600-pound sled.ไหนมาดูซิว่า ถ้าต้องเข็นสเลดหนัก 600 ปอนด์ พวกนายจะเร็วสักแค่ไหน
Honey, I lost five pounds according to the bathroom...ที่รัก,น้ำหนักฉันลดไป 5 ปอนด์ ตอนเดินไปห้องน้ำ - -
Fifty fuckin' pounds, man. Look at this hair. Holy shit.หายไป 50 ปอนด์ ว่ะ / แล้วดูทรงผมสิ แม่เจ้า
Six pounds, ten shillings Best I can do6 ปอนด์ 10 ชิลลิ่งให้ได้แค่นั้น
Charlene is an African-American female, 31 years of age, 5'6", 175Ib, with a tattoo on her left breast.ชาลีน อาฟริกันอเมริกัน เพศหญิง อายุ 31 สูง 5 ฟุต 6 นิ้ว หนัก 175 ปอนด์ มีสักที่หน้าอกข้างซ้าย
Mm-hmm. - Are you kidding me? He weighs 250.พูดเป็นเล่นน่า เขาหนัก 250 ปอนด์ พูดถึงแต่ตุ๊กแกตลอดเวลา
Well, if he's so sensitive, why doesn't he lose 70 pounds and stop talking about geckos.ถ้าเขาอ่อนไหวนัก ทำไมไม่ลดน้ำหนักสัก 70 ปอนด์ แล้วเลิกพูดเรื่องตุ๊กแก เผื่อจะมีเพื่อนบ้าง
10 pounds of plastique... magnesium charge.ขวดแมกนีเซียมหนัก 10 ปอนด์ เป็นตัวประจุ
We think 4 to 5 pounds of a high-density plastique, magnesium charge.เราคิดว่ามีความหนาแน่นสูงถึง 4-5 ปอนด์ ประจุแมกนีเซียม
Here at £48. At £48.เริ่มที่ 48 ปอนด์ 48 ปอนด์
Are we there at £210, all done at £210?ตอนนี้ผมได้ 210 ปอนด์ มีใครจะเพิ่มไหมครับ 210 ปอนด์
It takes approximately 500 pounds to crush a human skull.ต้องใช้แรงถึง 500 ปอนด์ ถึงจะทุบกะโหลกคนยุบ
So, your boss has given you 200 quid to get a surprise stripper for his own birthday.อ้อ นายคุณให้เงินมา 200 ปอนด์ เพื่อหาระบำเปลือยแปลกใจในงานเขาหรือ
I'm talking, you know, an obscene, enormous, like, 35-pound turkey with breasts the size of Jayne Mansfield's.ฉันกำลังพูดถึงไก่งวงมโหฬารขนาด 35 ปอนด์ หน้าอกขนาดเจนแมนสฟีลด์ พอนึกออกนะ
Ten thousand pounds, ten thousand problems.10,000 ปอนด์ 10,000 นั่นแหละปัญหา
Our suspect is 6'2", 380 pounds, hispanic,ผู้ต้องสงสัยสูง 6 ฟุต 2 นิ้ว หนัก 380 ปอนด์ คนสเปน ขับรถปิคอัพยี่ห้อฟอร์ด รุ่นปี 1971
SHE LOST 15 POUNDS,GOT AN EYE LIFT.แม่น้ำหนักลดไป 15 ปอนด์ แถมยังไปดึงตามาด้วย
She Lost 15 Pounds, Got An Eye Lift.แม่น้ำหนักลดไป 15 ปอนด์ แถมยังไปดึงตามาด้วย
I froze 4 pounds of steak now I'm standing here looking at half a cow.ฉันแช่สเต๊กไว้ตั้ง 4 ปอนด์ ฉันยืนอยู่ตรงนี้ เหมือนเป็นวัวโง่ๆตัวนึง
The only work i've had done was getting 185 pounds of ugly fat sucked out of my house.- งานเดียวที่ฉันทำเสร็จ คือเอาไอ้ตัวดูดอ้วนหนัก 185 ปอนด์ ออกไปจากบ้านฉัน
Try dragging 200 pounds of stink up a flight of stairs.พยายาลากศพเน่าหนัก 200 ปอนด์ ขึ้นจากบันไดชั้นใต้ดิน
You told me 2 pounds and now you waste my time with these Chiclets?นายบอกฉัน 2 ปอนด์ และตอนนี้นายทำให้ฉันเสียเวลา กับหมากฝรั่งพวกนี้งั้นเหรอ
2 pounds pays, two go back.กำไร 2 ปอนด์ อีก2 ปอนด์ค่าต้นทุน
I'm 255 pounds of pure love.ทั้งตัว 255 ปอนด์ ของฉันเป็นความรักทั้งแท่ง
He weighs about 75 pounds, and needs to be carried from place to place.เขาหนัก 75 ปอนด์ ต้องการให้อุ้มจากที่หนึ่งไปอีกทีหนึ่ง
That, me ol' mukker, is 130 pounds o' cock-ridin' gidy.นั่นของฉันเอง มัคเกอร์ เป็น 130 ปอนด์ ที่ได้อิ๊บจะเป็นบุญจู๋
I just bought 40 pounds of pork, so get your tushie over here.ฉันเพิ่งซื้อหมูมา 40 ปอนด์ ดังนั้น ช่วยย้ายสะโพกคุณมาที่นี่ด้วย
She gave birth to a five pound four ounce baby girl.เธอคลอดออกมาด้วยน้ำหนัก 5 ปอนด์ 4ออนด์
You're packing 10 lbs of Cerillium under there.แกใส่ เซเรเลียม 10 ปอนด์ ไว้ใต้นี่
More challenging mystery is how Miss Bath here forced a 340 pound man to ingest a canister of -75 degree air all by herself.มันเป็นเรื่องลึกลับที่น่าท้าทาย และตอนนี้มิสบาธ มาอยู่ที่นี่แล้ว บังคับให้ชายหนัก 340 ปอนด์ สูดเอาอากาศที่มีอุณหภูมิติดลบ
She weighs seven pounds, has her mother's eyesเธอหนัก 7 ปอนด์ ได้ตาของแม่มา
Five - two, 96 pounds, of Chinese descent.สูง 5 ฟุต 2 นิ้ว, หนัก 96 ปอนด์ ลูกครึ่งจีน
We've nearly got 40 pounds we still need to sell.เขามีของเกือบ 40 ปอนด์ เรายังต้องขายมัน
38 pounds, $1.2 million.38 ปอนด์ เป็นเงิน 1.2 ดอลลาร์
Everybody is doing just fine.น้ำหนัก 7 ปอนด์ 3 กรัม
737,000... 21 pounds... minus cash on hand...000 ดอลลาร์ 21 ปอนด์ ไม่กี่นาที่ก็ได้เงินอยู่ในมือ...
I gave you 1 pound, correct?ฉันให้แกไป 1 ปอนด์ ถูกไหม
Do you have a paper and pencil?น้ำแข็งประมาณ 100 ปอนด์ นายมีกระดาษกับดินสอไหม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปอนด์
Back to top