ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปล่อยหมัด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปล่อยหมัด*, -ปล่อยหมัด-

ปล่อยหมัด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปล่อยหมัด (v.) punch See also: strike with the fist, box Syn. ต่อย, กระแทก
ปล่อยหมัดเด็ด (v.) demonstrate a trick
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
hit out (phrv.) ปล่อยหมัดออกไป See also: ชก, ตี, ต่อย, เตะ Syn. kick out, lash out
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Duck! Spin! Slide left!มุดหลบ หมุนตัว ต่อยซ้าย ปล่อยหมัด หนึ่ง สอง
The professional jabs. I was waiting for this.ปล่อยหมัดอย่างมืออาชีพ ฉันรออยู่เลย
Let you hands go. You had the shot.ปล่อยหมัดออกไป นายเห็นเป้าแล้ว
If you attack me, it will Orpheus who will suffer it.ถ้าแกปล่อยหมัดใส่ฉัน มันจะโดนด้วย
The moment, you throw out your fists.ตอนนี้, ปล่อยหมัดออกไป
Run away for a while, then take a punch and hit the canvas.สักพักแล้วตั้งการ์ดจากนั้นปล่อยหมัด
He's just throwing punches aimlessly.เขาได้แค่เพียงปล่อยหมัดอย่างไร้จุดหมาย
He's wicked fast. He's got a great right hook.เขาทำได้เจ๋งเร็วมาก เขาปล่อยหมัดได้เยี่ยมมาก
Take direct, expedient action.เราต้องปล่อยหมัดตรงและเร็ว
But if it will make you feel better... to take a swing at me, then go right ahead.ที่อยากหาเหามาใส่หัว เพื่อทำให้ตัวเองรู้สึก สบายใจละก็... อยากปล่อยหมัดใส่หน้าผม ก็ทำไปได้เลย
I'm not proud to tell you this, but I threw the first punch.ผมไม่ได้มีความภาคภูมิใจที่จะเล่าเรื่องนี้ให้คุณฟัง แต่ผมเป็นฝ่ายปล่อยหมัดชกออกไปก่อนครับ
Did you see the scene where Kickpuncher kick-punches 200 guys with one kick-punch?ได้ดูฉากที่ Kickpuncher ปล่อยหมัดเด็ด จัดการคน 200 คนได้ในหมัดเดียวรึเปล่า?
And when you're lowering the boom on the Cannon tomorrow night, remember what I told you-- great fighters are made, not born.และเมื่อนายปล่อยหมัด ใส่แคนน่อนคืนพรุ่งนี้ จำคำที่ฉันเคยบอกนายไว้นะ
He was just peppering Axelrod with punches, but so fast. It was incredible.เขาปล่อยหมัดใส่ อเซร้อด รัวยังกับพายุ เหลือเชื่อ
Zeus has found yet another gear of violence, drilling Atom's midsection.ซูสได้ที ปลดปล่อยความโหด ปล่อยหมัดรัวใส่ลำตัวของอตอม
That's how you punch.นั่นแหละวิธีปล่อยหมัด
It's a test... of how much you can hit... without being hit.มันคือการทดสอบ ว่าเราจะปล่อยหมัดได้มากแค่ไหน โดยไม่โดนต่อยกลับ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปล่อยหมัด
Back to top