ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ปล่อยตัว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ปล่อยตัว*, -ปล่อยตัว-

ปล่อยตัว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปล่อยตัว (v.) be dissolute See also: be dissipated, be loose Syn. ปล่อยเนื้อปล่อยตัว
ปล่อยตัว (v.) let (oneself) go sexually See also: flirt, permit oneself liberties Syn. ปล่อยเนื้อปล่อยตัว
ปล่อยตัว (v.) let (oneself) go sexually See also: flirt, permit oneself liberties Syn. ปล่อยเนื้อปล่อยตัว
ปล่อยตัวปล่อยใจ (v.) be unrestrained See also: be self-indulgent
English-Thai: HOPE Dictionary
abandon(อะแบน' เดิน) vt.,n. ละทิ้ง, ปล่อย, พลัดพรากจาก, ไม่เกรงครหา, ปล่อยตามอารมณ์ -abandoner , -abandonment ตัวอย่าง: *Somchai abandones himself to despair. สมชัยปล่อยตัวอยู่แต่ในความสิ้นหวัง* n.
debauch(ดิบอค') {debauched,debauching,debauches} vt. ทำชั่ว,ทำให้เสื่อมทราม,ล่อลวงไปกระทำการชำเรา vi.,n. (การ) เสเพล,ปล่อยเนื้อปล่อยตัว,มั่วโลกีย์มึนเมา, See also: debauchment n. ดูdebauch
indulge(อินดัลจฺ') vi.,vt. หมกมุ่น,ทำตามความต้องการ,ปล่อยตัว., See also: indulger n. indulgingly adv., Syn. yield to ###A. deny
indulgence(อินดัล'เจินซฺ) n. การหมกมุ่น,การทำตามความรู้สึก,การปล่อยตัว,การทำตามใจตัว,ความหลงระเริง,การยึดเวลาการชำระหนี้ vt. ทำให้หมกมุ่น,ทำให้ตามใจตัว, Syn. gratification
indulgent(อินดัล'เจินทฺ) adj. หมกมุ่น,ตามใจตัว,ปล่อยตัว,ยินยอม,หลงผิด,ดื่ม,ซ่องเสพสุขอย่างไม่ลืมตา, Syn. pampering ###A. displined
orgie(ออร์'จี) n. การสนุกสนานกันอย่างเป็นบ้าเป็นหลัง,งานปาร์ตี้ที่มีการร่วมประเวณีอย่างสับสนปนเป,พิธีบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีการดื่มสุราและเต้นรำ,พฤติการณ์ที่ปล่อยเนื้อปล่อยตัว
orgy(ออร์'จี) n. การสนุกสนานกันอย่างเป็นบ้าเป็นหลัง,งานปาร์ตี้ที่มีการร่วมประเวณีอย่างสับสนปนเป,พิธีบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีการดื่มสุราและเต้นรำ,พฤติการณ์ที่ปล่อยเนื้อปล่อยตัว
self-indulgence(เซลฟฺ'อินดัลเจินซฺ) n. การปล่อยตัวเองให้หมกมุ่นอยู่ในโลกีย์,การปล่อยตัว,การตามใจตัว., See also: self-indulgent adj.
unpen(อันเพน') vt. ปลดออก,ปล่อย,ปล่อยตัว
English-Thai: Nontri Dictionary
acquit(vt) ปล่อยตัว,ตัดสินให้พ้นโทษ,ปฏิบัติ,ชำระหนี้
indulge(vi,vt) ยอมตาม,อภัย,ผ่อนผัน,ปล่อยตัว,มั่วสุม,ซ่องเสพ,หมกมุ่น
indulgence(n) การมั่วสุม,การยอมตาม,การผ่อนผัน,การปล่อยตัว,การหมกมุ่น
libertine(adj) ไร้ศีลธรรม,ปล่อยตัว,หลงระเริง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
acquit๑. ปล่อยตัว (จำเลย)๒. ปลดหนี้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acquittalการตัดสินปล่อยตัวจำเลย (ให้พ้นจากข้อกล่าวหา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
parole๑. การปล่อยตัวโดยการคุมประพฤติ๒. การปล่อยเชลยศึกโดยมีเงื่อนไข [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
paroleeผู้ได้รับการปล่อยตัวก่อนครบกำหนดโทษ, ผู้ได้รับการปล่อยโดยมีการคุมประพฤติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
let go (vt.) ปล่อยตัวไป See also: ปล่อยจากการจับกุม
unhand (vt.) ปล่อยตัวไป See also: ปล่อยจากการจับกุม Syn. let go
be out (phrv.) ถูกปล่อยตัวจากคุก See also: พ้นโทษ, ออกจากเรือนจำ Syn. come out Ops. be inside
come out (phrv.) ถูกปล่อยตัวจากคุก See also: พ้นโทษ, ออกจากเรือนจำ Ops. be inside
out on parole (idm.) ได้รับการปล่อยตัว (แต่ยังอยู่ในความดูแลของตำรวจ)
walk (vi.) ได้รับการปล่อยตัวจากคุก (คำสแลง) See also: ได้รับการพิจารณาว่าบริสุทธิ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Early release. Six weeks ago.ปล่อยตัวก่อนกำหนด เมื่อ6สัปดาห์ก่อน
Freed you sooner so you'd live.ปล่อยตัวคุณให้เร็วกว่านั้น เพื่อที่จะคุณจะได้มีชีวิตอยู่
Give yourself over. Commissioned by President Stone.ปล่อยตัวตามสบาย ประธานาธิบดีจะมีงานมอบหมายให้ทำ
Release the duchess.ปล่อยตัวท่านดุชเชสซะ
Let the hostages go and we'll give you all the medical help you need.ปล่อยตัวประกันไป และเราจะให้ ความช่วยเหลือทางการแพทย์ ที่คุณต้องการ
I thought you wanted to be a pretty girl.ปล่อยตัวปล่อยใจ แม่นึกว่าหนูอยากเป็นคนสวยเสียอีก
She let herself fall in love...ปล่อยตัวปล่อยใจให้ตกหลุมรัก
Ease into it.ปล่อยตัวปล่อยใจไปกับมัน
Release the Senator.ปล่อยตัววุฒิสมาชิกซะ
Released or sent to another hospital?ปล่อยตัวหรือ หรือย้ายไปอยู่รพ.อื่น
Clay Morrow's free to go.ปล่อยตัวเคลย์ มอร์โร่ว์
Release the girl and submit!ปล่อยตัวเด็กคนนั้นแล้วยอมจำนนซะ!
Release the Imp. Wed your daughter to Joffrey.ปล่อยตัวเดอะ อิมพ์และให้ลูกสาว ท่านสมรสกับจอฟฟรีย์เสีย
Let her come home to me.ปล่อยตัวเถอกลับมาเถอะ
Let her go and I'll release Tyler.ปล่อยตัวเธอมา แล้วฉันจะปล่อยไทเลอร์
Let her go right now, or I'm going in front of a judge, demanding her immediate release, and filing charges for harassment and false arrest.ปล่อยตัวเธอเดี๋ยวนี้เลย ไม่งั้นฉันจะไปบอกต่อหน้าผู้พิพากษา ยื่นคำร้องให้ปล่อยตัวทันที
Now feel yourselves getting sleepier and sleepier, and let the darkness drift further and further away.ปล่อยตัวเองให้รู้สึกง่วง ง่วงขึ้นเรื่อยๆ และให้ความมืดล่องลอยไกลออกไป
It leaves them so vulnerable.ปล่อยตัวเองให้อ่อนแอ
Be in your nature.ปล่อยตัวเองให้เป็นธรรมชาติ
Freedom for Terry Lynch. LUTHER SIGHS How many views so far?ปล่อยตัวเเทอร์รี่ ลินซ์ให้เป็นอิสระซะ ถ่ายทอดออกไปกี่ช่อง
How can you do this to yourself?ปล่อยตัวแบบนี้ได้ไงเนี่ย
Chopsticks, barely.ปล่อยตัวให้เป็นอิสระ เพื่อให้จิตใจได้ล่องลอย
Release her. The woman's touched.ปล่อยตัวไป นางจิตไม่ปกติ
Give yourself over, and it orders your life.ปล่อยตัวไปตามเรื่องราว แล้วมันจะนำทางชีวิตนายไปเอง
She says if you don't let Michael and the others leave with Scylla, she'll kill me.ปล่อยตัวไมเคิล และ คนอื่นๆ ไปพร้อมกับซิลล่า , เธอจะฆ่าฉัน
Gentlemen, may I claim your indulgence for a moment?สุภาพบุรุษ ผมขอให้เขา ปล่อยตัวผมชั่วคราว
Dictators free themselves but they enslave the people.ปลดปล่อยตัวเองจากเผด็จการ แต่คนที่เป็นทาสพวกเขา
I appreciate the senator's generosity and with the chairman's kind indulgence...{\cHFFFFFF}ฉันขอขอบคุณความเอื้ออาทรของสมาชิกวุฒิสภาและ กับการปล่อยตัวชนิดของประธาน ...
In three hours he'll be released with our proposition.ในสามชั่วโมงเขาจะได้รับการปล่อยตัวที่มีข้อเสนอของเรา
I think I better straighten myself out.ฉันปล่อยตัวเองให้หลุดมาดีกว่า
Let your mind go Let your self be freeปล่อยใจของคุณไป ปล่อยตัวของคุณให้เป็นอิสระ
Let your mind go Let yourself be freeปล่อยใจของคุณไป ปล่อยตัวของคุณให้เป็นอิสระ
When you free them they will go back to work.พอคุณปล่อยตัว พวกเขาก็กลับไปทำงาน
The viceroy's agreed to your release if you will speak for nonviolence.ไวซ์รอยจะปล่อยตัวคุณ ถ้าคุณ พูดให้พวกเขาเลิกใช้ความรุนแรง
Only recently released from prison Mahatma Gandhi leaves Bombay on the SS Rajputana to attend the conference on Indian independence called by Prime Minister Ramsay MacDonald.ทันทีที่ได้รับการปล่อยตัว มหาตมะ คานธีก็เดินทางจากบอมเบย์ โดยเรือ เอส.เอส. ราชภูฐานเพื่อร่วม
I'll leave you two alone and go meet Albert for dinner.เค้าจะปล่อยตัวเองทั้งคู่ไว้ตามลำพังนะฮ้า เดี๊ยนจะไปดินเนอร์กับอัลเบิร์ตก่อนล่ะ
If released, is she likely to commit a violent crime?ถ้าปล่อยตัวเธอไป เธอเสี่ยงที่จะ ก่ออาชญากรรมหรือเปล่า?
The judge let her go.ผู้พิพากษาปล่อยตัวเธอ
He let you go, finally.ในที่สุด เขาก็ปล่อยตัวคุณ
The chances are he'd be released by now.โอกาสที่เขาจะได้รับการปล่อยตัวโดยขณะนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ปล่อยตัว
Back to top